Viagra

Vad du bör veta innan du tar Viagra

Viagra (sildenafil) är en av de mest kända och köpta potenspiller. Även om detta läkemedel oftast används utan några som helst problem, är det klokt att läsa lite mer om effekterna av Viagra. För vissa män är Viagra inte en lämplig lösning vid erektionsproblem. Här förklarar vi om vad du bör veta innan du tar Viagra.

Viagra är inte lämplig för vem?

Friska män kan använda Viagrapillret utan problem. Män som inte kan utföra sexuellt fysiska aktiviteter då detta är för påfrestande för kroppen (exempelvis efter en operation), bör inte ta Viagra. Om du är allergisk mot sildenafil eller något av övriga innehållsämnen i Viagra, ska du inte ta Viagra.

Andra orsaker till att inte använda Viagra:

  • Du använder mediciner som innehåller nitrater eller med kväveoxid (poppers);
  • Du lider av allvarliga hjärt- eller leversjukdom eller har en mycket lågt blodtryck;
  • Du lider av en allvarlig ögonsjukdom (en läkare vet vilka ögonsjukdomar är inblandade);
  • Du är under 18 år eller är en kvinna;
  • Du hade för mindre än sex månader sedan en hjärtattack eller stroke.

Om du har andra hälsoproblem än de som anges ovan, rådgör med en läkare.

Viagra och andra mediciner

Viktigt att veta innan du tar Viagra: Detta läkemedel kan påverka andra läkemedel och vice versa. Denna process kallas interaktion. Viagra inkluderar interaktion med alfablockerare (läkemedel mot högt blodtryck och prostataproblem) och HIV-hämmare. Rådgör med din läkare vilka mediciner du tar. Viagra dosen kan därefter justeras.

Biverkningar av Viagra

Inte alla kommer att uppleva dessa symtom av biverkningar: de flesta män tolerera Viagra utan problem.

De vanligaste biverkningarna av Viagra inkluderar:

  • huvudvärk;
  • rodnad;
  • magbesvär;
  • yrsel;
  • synproblem (se olika färger, dimsyn, ljuskänslighet).

Biverkningarna är vanligen milda och försvinner med tiden. För att förhindra uppkomsten av (allvarliga) biverkningar, är det klokt att inte använda Viagra oftare än tre gånger i veckan.

Börja alltid med den lägsta dosen: detta ger minst risk för biverkningar.

Skulle Viagra 25 mg inte fungera, kan en läkare ordinera en högre dos.

Hur och när tar du Viagra?

Innan du tar Viagra, är det bra att veta att det tar ungefär 30 till 60 minuter för pillret att börjar verka. Detta innebär att du bör ta tabletten i god tid före en sexuell aktivitet.

Observera att en full mage ökar verkningstiden. Lider du ofta av gastrointestinala symtom, är det bättre att ta tabletten med lite mat.

I bipacksedeln kan hitta mer information om hur du använder Viagra inför en erektion.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Viagra 25 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

904,89 SEK

Viagra 25 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.445,50 SEK

Viagra 25 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.926,98 SEK

Viagra 25 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.307,10 SEK

Viagra 25 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.898,39 SEK

Viagra 25 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.109,57 SEK

Viagra 25 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.236,27 SEK

Viagra 25 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.951,10 SEK

Viagra 50 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

976,69 SEK

Viagra 50 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.680,96 SEK

Viagra 50 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.918,53 SEK

Viagra 50 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.307,10 SEK

Viagra 50 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.141,24 SEK

Viagra 50 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.483,35 SEK

Viagra 50 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.964,83 SEK

Viagra 50 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.669,10 SEK

Viagra 50 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.603,64 SEK

Viagra 50 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

8.288,66 SEK

Viagra 100 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.012,59 SEK

Viagra 100 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.603,88 SEK

Viagra 100 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.103,31 SEK

Viagra 100 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.713,61 SEK

Viagra 100 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.475,96 SEK

Viagra 100 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.848,68 SEK

Viagra 100 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.560,35 SEK

Viagra 100 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.274,12 SEK

Viagra 100 mg 36 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

6.161,06 SEK

Viagra 100 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

10.564,08 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.