Vokanamet

Vokanamet

Vokanamet sänker blodsockerbilden. Detta läkemedel består av två aktiva ämnen: canagliflozin och metformin.  Om du vill göra en förfrågan på Vokanamet, kan Dokteronline. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Vokanamet?

Vokanamet sänker blodsockerbilden. Detta läkemedel består av två aktiva ämnen: canagliflozin och metformin. 

Om du vill göra en förfrågan på Vokanamet, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas denna medicin mot?

Detta läkemedel ordineras vid diabetes typ 2, även känt som sockersjuka. Vid diabetes typ 2 reagerar kroppen otillräckligt på bukspottkörtelns insulin, vilket gör så att allt socker från födan inte lagras i musklerna och levern utan stannar i blodet. En hög blodsockerbild kan i långa loppet vara skadligt för organ och nerver. Därtill tillkommer besvär såsom törst, utmattning, muntorrhet och att man behöver kissa ofta. Vokanamet sänker blodsockerbilden på två sätt:

 • Det aktiva ämnet canagliflozin låter njurarna släppa ut mer socker i urinet;
 • Metformin gör musklerna och levern känsligare för insulin, så att dessa lagrar mer socker. Dessutom gör metformin så att tarmarna tar upp mindre glukos ur födan, vilket hämmar aptiten.

Denna dubbelverkan sänker blodsockerhalten och minskar snabbt diabetessymptomen.

Hur tas Vokanamet?

Svälj tabletten otuggad med tillräckligt med vätska. Ta denna medicin vid fasta tidspunkter, helst under måltid. Följ under medicineringen med Vokanamet de födo- och rörelseråd som läkare gett, då de är viktiga hjälpmedel för att få sjukdomen i schack.

Dosering

Vokanamet finns tillgängligt i olika styrkor. Läkaren avgör vilken styrka som passar bäst. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna: 1 tablett i ordinerad styrka två gånger dagligen.

Detta läkemedel är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Den som tar Vokanamet kan drabbas av biverkningar. De vanligast förekommande biverkningarna är:

 • Svampinfektion i vagina eller på penis. Detta orsakas av den höjda urinsockerhalten, som gör slemhinnorna känsligare för svamp.
 • Blåskatarr;
 • Socker i urinet. Detta beror på att njurarna avsöndrar mer socker;
 • Lågt blodsocker (hypoglykemi). Detta känns igen på besvär såsom darrning, svettning och suddig syn;
 • Att man behöver kissa ofta;
 • Törst;
 • Uttorkning;
 • Förstoppning.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör kontakta läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns en utförlig listning av alla förekommande (och ibland svåra) biverkningar.

När ska man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Vokanamet lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot canagliflozin, metformin eller annat ämne i tabletten;
 • Svår infektion, diabetes typ 1 eller svåra njur-, lever- eller hjärtproblem;
 • Uttorkning eller diabetisk ketoacidos;
 • Överflödigt alkoholintag.

Den som lider av andra hälsoproblem eller tar andra mediciner bör rådfråga läkare om ifall den kan ta Vokanamet. Ett antal mediciner har växelverkan med Vokanamet.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör inte ta Vokanamet.
Vissa av Vokanamets biverkningar kan påverka reaktionsförmågan. Den som drabbas av yrsel eller en lätt känsla i huvudet bör inte bege sig ut i trafiken.

Drick måttligt med, eller ingen, alkohol under behandlingen med Vokanamet. Alkohol kan kombinerat med Vokanamet frammana svåra biverkningar.