Wartec

Wartec

Wartec är ett läkemedel mot könsvårtor och ämnat för utvärtes bruk. Dess aktiva ämne podofyllotoxin dödar det vårtorsakande viruset och hämmar dessutom hudcellsskapandet. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Wartec lösning 0.5% + Konsultation + Serviceavgift

746,64 SEK

Vad är Wartec?

Wartec är ett läkemedel mot könsvårtor och ämnat för utvärtes bruk. Dess aktiva ämne podofyllotoxin dödar det vårtorsakande viruset och hämmar dessutom hudcellsskapandet. Inom några veckor efter att behandling inletts har vårtorna försvunnit.

Vad tas medicinen mot?

Detta läkemedel är till för behandling av könsvårtor, som är som små blomkålsaktiga knölar på penis, vagina, blygdläppar eller anus. Könsvårtor är en sexuellt överförbar sjukdom (SÖS): viruset som orsakar vårtorna är lättsmittsamt och kan överföras vid oskyddat sexuell kontakt.

Hur tas Wartec?

Wartec finns tillgängligt som kräm och som droppar. Använd Wartex på ren och torr hud. Försök att undvika den friska huden och behandla enbart själva vårtorna. Smörj eventuellt in lite zinksalva eller vaselin för att undkomma hudirritation. Du kan applicera Warteckrämen på vårtorna med en fingertopp. Dropparna appliceras med en pådroppare. Följ bipacksedelns instruktioner. Tvätta händerna direkt efter applicering och undvik att få fingrarna i kontakt med ögonen. Obs: Könsvårtor är mycket smittosamma. Undvik oskyddad sexuell kontakt så länge du tar Wartec och vårtorna ännu inte försvunnit. Det är bästa sättet att skydda partner från att smittas.

Dosering

Ordinerar läkare inget annat doseras Wartec vanligtvis som följer:

  • Applicera en liten mängd Wartec på vårtorna två gånger om dan under 3 dar. Gör därefter ett 4-dars uppehåll.

Därefter kan du eventuellt upprepa kuren. Har könsvårtorna inte försvunnit efter fyra kurer bör du sluta använda denna vara och rådfråga läkare. Wartec är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Wartec kan medföra biverkningar, som exempelvis:

  • En svidande, stickande känsla och/eller klåda efter applicering. Detta upphör oftast snabbt. Rådfråga i annat fall läkare;
  • Efter andra dan: värk, rodnad och bulor på dom behandlade vårtorna. Detta tyder på att medicinen börjat verka. Rådfråga läkare om dessa besvär inte upphört efter några dar.

Du hittar mer information om eventuella biverkningar i bipacksedeln.

När kan detta läkemedel inte tas?

Wartec är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot podofyllotoxin eller nåt annat förekommande hjälpämne;
  • Behandlas med annat medel som innehåller podofyllotoxin;
  • Är gravid eller ammar.

Detta läkemedel har ingen känd växelverkan med annat läkemedel. Ange alltid under rådgivning vilka andra mediciner du tar så att läkaren kan räkna in dessa.

Graviditet / trafiklämplighet / alkohol

Wartec ska inte tas under graviditet eller amning: detta läkemedels aktiva ämne är skadligt för (det ofödda) barnet.