Xenical

Xenical bipacksedel


Läkaren har föreskrivit dig Xenical. Läs uppmärksamt igenom bipacksedeln innan du börjar använda detta avmagringsmedel: i denna står viktig information om användningen. Spara Xenical bipacksedel i förpackningen. Då kan du senare läsa igenom informationen igen.

Vad är Xenical och för vad används den?


Xenical är en medicin som hjälper dig att gå ner i vikt. Det verksamma ämnet i detta läkemedel är orlistat. Orlistat förenar sig med fettnedbrytande enzymer (lipasen) i tarmarna och dessa förekommer att fettet i födan bryts ned. På så sätt avlägsnas ungefär en tredjedel av det oförbrukade fettet via avföringen. Kroppen får på så sätt i sig mindre kalorier av fett. Xenical föreskrivs människor med övervikt, med en BMI på minst 28. Detta läkemedel kan endast fås mot ett (online) recept.

Vad du bör veta om Xenical


Börjar du använda detta avmagringsmedel för första gången, ta då hänsyn till följande:
  • Använd inte detta avmagringsmedel om du är överkänslig för orlistat eller om du lider av en leveråkomma eller det kroniska malabsorbtionssyndromet;
  • Kvinnor som är gravida eller ammar, får bara använda detta läkemedel efter samråd med en läkare;
  • Xenical kan ha en växelverkan med andra mediciner. Uppge vid din förfrågan vilka läkemedel du använder;
  • Xenical får inte användas av barn;
  • Har du efter 12 veckor inte gått ner minimalt 5% av din ursprungliga kroppsvikt, då har Xenical inte för dig den önskade effekten. Läkaren ska då rekommendera ett annat avmagringsmedel.

Hur använder du Xenical?


Xenical kapslar innehåller 120 mg orlistat per styck. Om inte läkaren råder annorlunda, intar du tre gånger om dagen 1 kapsel strax före, under eller högst en timme efter maten. Xenical fungerar endast om måltiden innehåller en måttlig mängd fett. Äter du bara magra produkter, då är det meningslöst att inta detta avmagringsmedel. För att få en optimal effekt är det klokt att kombinera Xenical med en kaloriarm diet och mycket motion. På så sätt har du det största utbytet av denna medicin, och går du fortast ner i vikt. I Xenical bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

Möjliga biverkningar


Detta läkemedel verkar i tarmarna och kan ibland ge en del magbesvär. Det kan då vara tal om väderspänningar, magont, oönskad förlust av avföring och diarré. Dessa biverkningar kan du förekomma genom att inte äta för fett. För mycket fett i maten kan göra avföringen fetare, vilket förorsakar tarmkramp och diarré. Mer information om möjliga biverkningar finner du i Xenical bipacksedeln.

Hur förvarar du Xenical?


Håll Xenical utom räckhåll för barn och förvara kapslarna på ett torrt ställe vid rumstemperatur. Har bästföredatumet på förpackningen passerat, då kan du inte använda Xenical längre.

Kompletterande information


Xenical innehåller orlistat och ett antal hjälpämnen. Du finner en översikt över dessa ingredienser i Xenical bipacksedeln. I denna står också mer information om licensinnehavaren och tillverkaren av detta avmagringsmedel.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

 

Relaterade artiklar