Xenical

Hur fungerar Xenical?


Xenical är ett bantningsmedel som gör att mindre fett absorberas från det du äter. Detta fett försvinner i avföringen. Eftersom du absorberar mindre fett ur kosten, blir det lättare att gå ner i vikt.

Övervikt


Övervikt är uttryckt som kroppsmasseindex (BMI-index). Detta tar hänsyn inte bara till din vikt men också din längd. Du kan beräkna den enligt följande:

BMI = vikt (kg.) / längd² (m.)

Läkaren skriver ut ett recept på Xenical om ditt BMI är över en viss gräns. D.v.s. över 27 om du har ett tillstånd som kan förvärras av fetma, såsom högt blodtryck eller hjärtsvikt. Om du inte riskerar att drabbas av dessa besvär, ordinerar läkaren detta läkemedel endast vid ett BMI på 30 eller högre. Det verksamma ämnet orlistat ser till att tarmarna tar upp mindre fetter ur födan, varigenom kroppen får i sig mindre kalorier. Det ej upplösta fettet avlägsnas med avföringen.

Du kan förlora mellan 10 till 20% av din vikt med hjälp av Xenical.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Xenical 120 mg 42 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

1.050,60 SEK

Xenical 120 mg 84 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

1.124,51 SEK

Xenical 120 mg 168 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

1.926,98 SEK

Xenical 120 mg 252 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

2.705,16 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.