Xenical

Xenical produktinformationXenicals aktiva ämne är orlistat, som finns ute på världsmarknaden sedan 1998. Orlistat tillhör märket Xenical och är ett receptbelagt läkemedel som doseras i kapslar.

Xenical är ett medel mot övervikt och minskar inte aptiten utan har en rejäl, specifik och långvarig hämningseffekt på bukens lipaser. Detta inaktiva enzym kan alltså inte bryta ner födans fett, vilket medför att runt 30% av födans fett lämnar tarmen oförtärt. På så vis kan kroppen inte dra nytta av födans fett för att skapa energi eller omvandla det till fettvävnad.

Xenical ® (orlistat) är ett läkemedel som i kombination med en mild lågkaloridiet (500-800 kcal mindre) kan anpassas till behandling av fetma (BMI > 30 kg/m²) och överviktiga personer (BMI > 28 kg/m²) och med där tillhörande riskfaktorer.

Xenical hjälper alltså inte själva bantningen. Denna , bantningsmedicin bantningsmedicin kan i Nederländerna endast fås mot läkarerecept. Ett sådant får överviktiga personer eller personer som behöver extra stöd under bantningen.

Rekommenderad daglig dos


Den rekommenderade Xenical-doseringen är en kapsel på 120 mg 3 x dag, som måste tas direkt före, under eller inom en timma efter måltid.

Förväntade biverkningar


Mestadelen av Xenicals biverkningar beror på det omnämnda minskade fettupptaget. Följande biverkningar är vanliga: plötslig eller ökad behov av att gå på toaletten, flatulens (fisighet) med avföring, oljig avföring eller oljig och fet avföring. Biverkningarna avtar under den tid man tar Xenical.

Biverkningarna åsamkas av födofettet och inte av själva medicinen. Medicinen gör vad den ska, och då reagerar kroppen på fettet!

För att minimera risken för biverkningar är det viktigt att man anpassar födan väl och äter begränsat med fett. Håller man sig inte tillräckligt till dieten kan det få till följd att man drabbas hårdare av biverkningarna. Detta kan fungera som en morot för att begränsa fettintaget. På så vis får resultatet dubbel effekt och man går snabbt ner i vikt.

Hur bra fungerar Xenical?


Sjöström med kollegor har påvisat att fetmapatienter efter 1 års behandling (n=743; BMI 28-47 kg/m2) med Xenical (orlistat) i kombination med en mild lågkaloridiet (en minskning på 500-800 kcal) når en genomsnittlig viktminskning på 10.2%. Hos 9.3% av dessa patienter ligger viktminskningen på över 20%. Dock finns det fördelaktiga, kliniskt relevanta effekter med andra riskfaktorer, såsom lipidprofilen (minskad LDL och förbättrad LDL/HDL-ratio), fasteinsulin,
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Xenical 120 mg 42 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

1.050,42 SEK

Xenical 120 mg 84 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

1.311,74 SEK

Xenical 120 mg 168 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

2.413,40 SEK

Xenical 120 mg 252 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

3.322,40 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.