Xenical

Växelverkningar Xenical


Xenical kan ha växelverkan med följande medel:
De immunsuppressiva medlen ciklosporin (Neoral, Sandimmun), takrolimus (Prograft) och sirolimus (Rapamun). Blodets mängd av dessa kan avta om man tar detta bantningsmedel. Läkaren kan förmodligen anpassa doseringen.

När man slutar ta bantningsmedlet kan mängden av dessa immunsuppressiva medel åter tillta, varpå man går ner för snabbt i vikt och lättare får infektioner.

Ange alltid vilka medel du tar när du rådfrågar en annan läkare (exempelvis hos Dokteronline.com). Dessutom kan njurarna ta skada. Avrunda därmed alltid i samspråk med läkaren, som kan hålla ett öga på njurfunktionen och blodets mängd immunsuppressiva ämnen och eventuellt justera doseringen.

Vissa fettupplösningsbara vitaminer, såsom A-, D-, E- och K-vitamin, tas inte upp lika mycket ur födan, så vissa människor drabbas av brist på dessa vitaminer. Rådfråga läkaren om det kanske är lämpligt att du tar vitamintillskott. Oftast råds man att ta multivitaminpiller.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Xenical 120 mg 42 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

1.044,21 SEK

Xenical 120 mg 84 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

1.117,67 SEK

Xenical 120 mg 168 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

1.915,26 SEK

Xenical 120 mg 252 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

2.688,72 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.