Directly go to the content
Yaz 24 4

Yaz 24 4

Yaz 24+4 är ett p-piller. Detta kombinationspiller innehåller etinylestradiol (ett östrogenhormon) och drospirenon (ett progesteronhormon) och faller under kategorin sub-30-piller. Yaz 24+4 förhindrar uppkomsten av en graviditet genom att hämma ägglossningen och förändra strukturen i slemhinnan i livmoder(munnen). 

Vad är Yaz 24+4?

Yaz 24+4 är ett p-piller. Detta kombinationspiller innehåller etinylestradiol (ett östrogenhormon) och drospirenon (ett progesteronhormon) och faller under kategorin sub-30-piller. Yaz 24+4 förhindrar uppkomsten av en graviditet genom att hämma ägglossningen och förändra strukturen i slemhinnan i livmoder(munnen). 

För vad används medicinen?

Yaz 24+4 används för att förhindra en graviditet. Vid rätt användning är pålitligheten i detta piller mycket hög. Läkare föreskriver detta piller också vid menstruationsbesvär, såsom häftigt magont eller stor blodförlust. Vid användning av Yaz 24+4 uppträder nämligen inte någon riktig menstruation, utan en bortfallsblödning som är mycket mindre intensiv.

Hur använder du Yaz 24+4?

En karta Yaz 24+4 innehåller 28 tabletter: 24 rosa (dessa innehåller etinylestradiol och drospirenon) och 4 vita (utan verksamt ämne). Du börjar varje cykel med att inta de rosa tabletterna. Därefter sväljer du de vita pillren. Under denna sista fas uppträder också en bortfallsblödning. När kartan är tom, börjar du direkt på en ny karta, även om blödningen ännu inte har upphört. Inta Yaz 24+4 så mycket som möjligt vid en fast tidpunkt. Har du glömt pillret, har du kräkts strax efter intagandet av pillret eller har du vattnig diarré, då är pålitligheten i Yaz 24+4 möjligen förminskad. Rådfråga i så fall bipacksedeln. I denna står det vad du ska göra.

Dosering

Den vanliga doseringen av Yaz 24+4 är som följer:

 • En gång om dagen 1 tablett.

Biverkningar

Vid användning av Yaz 24+4 kan biverkningar uppträda, såsom:

 • Spända eller ömmande bröst;
 • Mag-tarmbesvär;
 • Mellanliggande vaginal blodförlust;
 • Huvudvärk.

Dessa besvär upphör för det mesta av sig själv efter ett antal veckor när kroppen har vant sig vid hormonerna. Håller besvären i sig eller har du andra besvär, överlägg då med läkaren. I bipacksedeln läser du mer om biverkningarna, inklusive sällsynta men allvarliga biverkningar såsom trombos (en blodpropp i ådrorna).

När får du inte använda detta läkemedel?

Yaz 24+4 är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte detta p-piller om du:

 • Är överkänslig för etinylestradiol, drospirenon eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av trombos eller en emboli, eller om du har större risk att få dessa åkommor;
 • Lider av en koaguleringsstörning i blodet eller migrän med en aura;
 • Har (haft) en allvarlig leveråkomma, hjärtattack eller stroke;
 • Lider eller har lidit av bröstcancer eller cancer i könsorganen;
 • Har besvär av oförklarliga vaginala blödningar.

Har du andra hälsoproblem, överlägg då med läkaren om Yaz 24+4 är lämpligt för dig. P-pillret kan ha en växelverkan med andra mediciner. Uppge därför vid din beställning vilka läkemedel du använder.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Yaz 24+4 får inte användas under en graviditet. Ammar du, använd då detta p-piller uteslutande på rekommendation av läkaren. Det finns inga restriktioner vad beträffar bilkörning eller nyttjandet av starksprit.