Directly go to the content
Zelleta

Zelleta

Zelleta är ett minipiller: ett preventivpiller med endast ett hormon (desogestrel). Detta pillers fördel är att det säkert kan tas av ammande kvinnor och att ingen pausvecka behövs. Om du vill göra en förfrågan på Zelleta, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Zelleta?

Zelleta är ett minipiller: ett preventivpiller med endast ett hormon (desogestrel). Detta pillers fördel är att det säkert kan tas av ammande kvinnor och att ingen pausvecka behövs.

Om du vill göra en förfrågan på Zelleta, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används denna medicin för?

Zelleta förhindrar att graviditet uppstår. Progestagenhormonet desogestrel förhindrar ägglossningen och gör livmodermunnens slemhinnor obrukbara för befruktning. Zelleta innehåller inget östrogenhormon och lämpar sig därför för kvinnor som inte kan eller inte vill ta kombinationspiller.

Hur använder man Zelleta?

Varje karta Zelleta innehåller 28 tabletter. Det är lätt att ta detta minipiller: man tar 1 tablett om dan. Därefter följer man siffrorna på baksidan av tryckkartan. När kartan tömts påbörjar man en ny. Ingen pausvecka förekommer alltså. Det kan hända att menstrueringsmönstret förändras. Ibland blir mensen oregelbunden eller uteblir helt, men detta är inget orosmoment. Det är viktigt att ta Zelleta vid samma tidspunkt. På så vis är pillret som pålitligast. Dess verkan kan avta om pillret tas för sent, kräks ut eller om man har svår diarré. Läs i nödfall bipacksedeln för råd, eller rådfråga läkare eller apotekare.

Dosering

Såhär doseras Zelleta:

 • Vuxna på över 18 år: 1 tablett vid en fast tidspunkt en gång om dan.

Detta preventivpiller är olämpligt för kvinnor yngre än 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Den som tar Zelleta kan ibland drabbas av biverkningar. Det kan bland andra handla om följande besvär:

 • Oregelbunden blodförlust;
 • Spända eller ömmande bröst;
 • Illamående;
 • Akne;
 • Humörstörningar;
 • Huvudvärk;
 • Viktökning.

Rådfråga läkare ifall biverkningarna inte avtar av sig själva efter ett tag. Den som drabbas av svåra biverkningar (se bipacksedel) bör vända sig till läkare omedelbart.

När får man inte använda detta läkemedel?

Preventivmedlet Zelleta lämpar sig inte för alla. Ta inte detta piller exempelvis vid:

 • Överkänslighet mot desogestrel eller annat förekommande hjälpämne;
 • Nuvarande eller tidigare fall av bröstcancer eller blodpropp i en åder (trombos);
 • Nuvarande eller tidigare fall av hormonkänslig cancer;
 • Nuvarande eller tidigare svår leveravvikelse (exempelvis gulsot);
 • Oförklarliga vaginalblödningar.

Den som lider av andra hälsoproblem eller tar ytterligare mediciner bör rådfråga läkare. I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte Zelleta under graviditet. Det går bra att ta detta preventivmedel under amning. Det finns inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.