Zindaclin

Zindaclin

Zindaclin är en gel för utvärtes bruk som hämmar infektionen. Gelen innehåller clindamycin, ett antibiotikum som dödar vissa bakterier på huden. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Zindaclin?

Zindaclin är en gel för utvärtes bruk som hämmar infektionen. Gelen innehåller clindamycin, ett antibiotikum som dödar vissa bakterier på huden. Gelen hjälper på så sätt att hålla huden ren. Zindaclin finns bara som receptbelagd medicin.

For vad används medicinen?

Läkare ordinerar Zindaclin vid lätt till måttlig akne (ungdomsfinnar). Denna åkomma hör ihop med en fet hud, pormaskar, förstoppade porer och infektioner under huden. Zindaclin dödar bakterier som förorsakar aknen. Medicinen förebygger att det bildas nya finnar och minskar rodnaden hos den befintliga aknen. På detta sätt blir huden perfekt och ren igen.

Hur används Zindaclin?

Zindaclin ska appliceras med fingertopparna i ett tunt lager på en rengjord hud. Smörj inte gelen bara på själva finnarna, utan även på huden runt omkring. Använd inte Zindaclin på en skadad eller bränd hud och undvik kontakt med ögon, näshålor och mun. Tvätta händerna direkt efter appliceringen. Det kan dröja en tid innan du märker att Zindaclin har någon effekt. Använd inte denna medicin längre än 12 veckor i rad utan läkarrekommendation.

Dosering

Om inte läkaren ordinerar något annat, är den vanliga doseringen:

  • Vuxna och barn från och med 12 år: smörj in den angripna huden tunt med gel en gång om dagen.

Denna medicin är inte lämplig för barn under 12 år. Läs bipacksedeln innan användning.

Biverkningar

Liksom andra mediciner kan Zindaclin förorsaka biverkningar. Då kan du bland annat få besvär av följande symptom:

  • Hudirritation (narig, torr, röd, kliande eller irriterad hud) på de ställen där gelen applicerats;
  • Fjällande hudutslag.

I bipacksedeln finns en fullständig översikt på alla möjliga biverkningar. Rådgör med läkaren om du får besvär med diarré när du använder denna medicin, eller om du upplever andra allvariga eller ihållande biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Zindaclin är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd denna medicin inte om du:

  • Är allergisk för clindamycin, andra lincomycin-antibiotika eller ett av de använda hjälpämnena.

Rådgör med läkaren om du kan använda Zindaclin om du lider av Crohns sjukdom eller någon annan tarminflammation. Zindaclin kan ha en växelverkan med andra mediciner. Vid en läkarkonsulation måste du färför alltid ange vilka andra mediciner du eventuellt använder så att läkaren tar hänsyn till detta.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd bara Zindaclin enligt läkarordination när du är gravid eller ammar. För denna produkt gäller inga varningar när det gäller bilkörning eller alkoholbruk.