Directly go to the content
Zoely

Zoely

Zoely är ett preventivmedel. Dess aktiva ämnen östradiol och nomegestrol är kvinnliga könshormon. I denna kombination ser dom till att ingen äggcell lösgörs under ägglossningen. Dessutom förändrar pillret livmoder(hals)slemhinnans sammanställning så att sädesceller får svårighet att nå livmodern och att en eventuellt befruktat äggcell inte kan få fäste.

Vad är Zoely?

Zoely är ett preventivmedel. Dess aktiva ämnen östradiol och nomegestrol är kvinnliga könshormon. I denna kombination ser dom till att ingen äggcell lösgörs under ägglossningen. Dessutom förändrar pillret livmoder(hals)slemhinnans sammanställning så att sädesceller får svårighet att nå livmodern och att en eventuellt befruktat äggcell inte kan få fäste.

Vad tas Zoely mot?

Zoely tas för att undvika graviditet. Dessutom ordineras det till kvinnor som lider av menstruationsproblem, exempelvis svåra bukkrämpor eller stor blodförlust. När detta preventivmedel tas uppstår ingen egentlig menstruation utan istället en mildare bortfallsblödning.

Hur tas detta preventivpiller?

Zoely levereras i tryckkartor med praktiska veckomarkeringar som gör att du direkt kan se vilket piller du ska ta. Svälj pillret med lite vatten vid en fast tidpunkt. Pillrets verkan kan endast garanteras om det tas dagligen. Har du kräkt strax efter att du tagit pillret, besväras du av vattnig diarré eller har du glömt att ta ett piller? Då har kroppen inte kunnat suga upp det aktiva ämnet ordentligt. Använd därför isåfall ytterligare skydd för att undvika graviditet.

Dosering

En karta innehåller 24 vita och 4 gula piller. Du börjar med att dagligen ta 1 vitt piller, följt av att du under 4 dar tar 1 gult piller dagligen. Din menstruation kommer inledas under den period då du tar dom gula pillren. Efter att det sista gula pillret tagits påbörjar du en ny karta redan dan därpå.
Läs råd i bipacksedeln om du har glömt att ta ett piller. I den kan du tydligt läsa när pillret inte längre är helt pålitligt.

Biverkningar

Detta preventivpiller kan medföra biverkningar, exempelvis:

  • Vaginal blodförlust utöver menstruationen
  • Mag- eller tarmbesvär (magknip, illamående, diarré);
  • Ömma eller spända bröst;
  • Huvudvärk;
  • Viktökning orsakad av att fukt hålls kvar.

I bipacksedeln hittar du en fullständig lista över möjliga biverkningar.

När bör man inte ta Zoely?

Detta preventivpiller är inte lämpat för alla. Använd inte detta preventivmedel om du:

  • Är yngre än 18 eller är man;
  • Är överkänslig mot dom aktiva ämnena eller förekommande hjälpämnen;
  • Lider eller har lidit av tromboembolism, nån blodkoaguleringssjukdom, hjärtattack eller slaganfall.
  • Lider eller har lidit av nån allvarlig sjukdom, exempelvis cancer eller organbesvär;
  • Lider av migrän med aruaskimmer.

Zoely har växelverkan med andra mediciner. Läkare känner till vilka läkemedel det rör sej om. Ange vilka andra mediciner du använder för vår nätkonsult under konsultationen.

I bipacksedeln kan du läsa en fullständig översikt av kontraindikationer, växelverkningar och andra varningar.

Graviditet och amning/trafiklämplighet/alkohol

Ta inte Zoely under graviditet. Detta preventivpiller kan tas under amning, men förminskar modersmjölksproduktionen. Rådfråga eventuellt läkare om möjligheten att ta ett annat preventivmedel.

Detta preventivpiller har inga varningar gällande trafiklämplighet eller alkohol.