Zovirax

Zovirax (Aciclovir)

Zovirax tabletter är ett antiviralt läkemedel som ordineras vid infektioner som förorsakas av herpes simplex och herpes zoster viruset. Det innehåller ämnet aciclovir. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Zovirax (aciclovir) 200 mg 25 munsönderfallande tabl. + Konsultation + Serviceavgift

769,99 SEK

Zovirax (aciclovir) 800 mg 35 munsönderfallande tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.174,70 SEK
Patientinformation

Vad är Zovirax?

Zovirax tabletter är ett antiviralt läkemedel som ordineras vid infektioner som förorsakas av herpes simplex och herpes zoster viruset. Det innehåller ämnet aciclovir. Zovirax förvandlas i cellen i det verksamma ämnet, som gör att viruset inte kan spridas. Härigenom avtar besväret av viruset.

När används Zovirax?

Zovirax ordineras för behandling av herpes simplex viruset och vid herpes zoster viruset. Dessutom används Zovirax för att förebygga herpes-infektioner hos patienter med minskad motståndskraft. Herpes simplex: denna åkomma förorsakas av herpes simplex viruset (HSV). Det förekommer ofta i huden, munnen, ögonen och könsorganen. Blåsor uppstår som så småningom torkar till sårskorpor. Vid minskad motståndskraft, stress och menstruation uppträder viruset ofta. Herpes simplex är smittsamt. Det kan överföras genom direkt kontakt med huden eller slemhinnorna. Men även genom beröring av herpes-utslaget med fingrarna kan det spridas till andra delar av kroppen. Herpes zoster: detta hudutslag är också känt under namnet bältros. Det förorsakas av varicella zoster viruset. Vid infektion uppstår små blåsor som ligger tätt intill varandra som kan ge klåda och smärta. Patienter med herpes zoster har antagligen ådragit sig viruset under barnsjukdomen vattkoppor. Viruset herpes zoster kan uppträda vid dålig motståndskraft. Viruset är smittsamt och kan överföras via luften eller från vätskan i blåsorna. Alla människor som någonsin har haft vattkoppor är mottagliga för viruset.

Finns det biverkningar?

Liksom alla läkemedel, kan användningen av Zovirax ge biverkningar. Mest förekommande är huvudvärk, yrsel, klåda, hudutslag och mag- och tarmbesvär. Även trötthet och feber kan uppträda. Den fullständiga listan på biverkningar hittar du i bipacksedeln. Använd Zovirax inte under graviditet eller vid amning. Rådfråga först din läkare. Läs före användning av Zovirax tabletter alltid bipacksedeln.