Zyban

biverkningar


Förutom den önskade effekten kan Zyban även orsaka andra biverkningar. Biverkningar förekommer endast hos personer som är känsliga för detta. De flesta biverkningar kommer i den första veckan och avtar sedan. När du slutar ta Zyban ska även biverkningarna försvinna.

Muntorrhet


Biverkningar som uppstår ibland är muntorrhet, sömnlöshet, gastrointestinala besvär och huvudvärk. Om du lider av muntorrhet är det tillrådligt att borsta tänderna noga och använda tandtråd. Genom muntorrhet kan nämligen hål lättare uppstå i tänderna. Du kan också informera din tandläkare om de läkemedel du tar.

Sömnlöshet och gastrointestinala besvär


Om du lider av sömnlöshet är det bäst att ta Zyban på morgonen. Om du tar två tabletter kan du ta den andra i slutet av eftermiddagen. Gastrointestinala besvär uppstår i början av behandlingen. Dessa symtom kan minskas genom att ta Zyban tillsammans med lite mat. Ta kontakt med din husläkare om problemen håller i sig.

Allergisk reaktion


Om du får klåda, nässelutslag eller hudutslag kan du ha fått en allergisk reaktion av läkemedlet. Det uppstår nästan aldrig hudutslag med blåsor, fjällning av hud, feber, omfattande rodnad, svullnad av läppar, tunga eller ansikte, andnöd eller svimning. Skulle detta inträffa så sluta omedelbart med användandet av Zyban. Du är då förmodligen allergisk mot medlet Bupropion. Meddela ditt apotek detta så att de kan ta hänsyn till detta vid anskaffning av andra mediciner.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Zyban 150 mg 60 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.479,38 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.