Singulair

Singulair

De werkzame stof in Singulair is montelukast, een medicijn dat de werking van leukotriënen blokkeert. Leukotriënen zijn hormoon-achtige stoffen in het lichaam die, zodra ze in contact komen met bepaalde allergenen (stoffen waarvoor u allergisch bent), ervoor zorgen voor dat luchtwegen vernauwen en gaan ontsteken. Meer info

Kosten product + consult + servicekosten va € 111,00

Belangrijk! Wij bieden zelf geen producten aan, maar bieden de mogelijkheid een behandeling aan te vragen (eventueel met medicijnen).

Mocht u een behandeling met bepaalde medicijnen wensen, dan kunt u die medicijnen bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

Bijsluiter(s)

Wat is Singulair?

De werkzame stof in Singulair is montelukast, een medicijn dat de werking van leukotriënen blokkeert. Leukotriënen zijn hormoon-achtige stoffen in het lichaam die, zodra ze in contact komen met bepaalde allergenen (stoffen waarvoor u allergisch bent), ervoor zorgen voor dat luchtwegen vernauwen en gaan ontsteken. Omdat Singulair deze werking opheft, worden symptomen als benauwdheid, kortademigheid en hoest voorkomen of verminderd. U kunt Singulair bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

Waar wordt het voor gebruikt?

Singulair kan gebruikt worden bij luchtwegaandoeningen waarbij er sprake is van een allergische reactie. Artsen schrijven het voor bij astma en hooikoorts. Singulair kan worden gebruikt om bestaande klachten te verminderen, maar kan ook worden ingezet om een benauwdheidsaanval te voorkomen, bijvoorbeeld bij sporten of andere vormen van inspanning.

Hoe gebruikt u Singulair?

Singulair moet voor het slapen gaan worden ingenomen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat vloeistof. De tablet is voorzien van een speciale coating. Kauw de tablet niet fijn om te voorkomen dat dit laagje kapot gaat. Singulair werkt preventief. Het moet daarom consequent worden ingenomen, ook als u een poosje geen last heeft van klachten.

Dosering

Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering als volgt:

  • Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar: eenmaal daags 1 tablet à 10 mg, in te nemen voor het slapen gaan

Een arts bepaalt hoe lang u dit middel moet blijven gebruiken. Bent u vergeten om Singulair in te nemen? Sla de vergeten dosis dan over en ga de volgende dag verder met het gebruikelijke schema. Neem nooit een dubbele dosis Singulair in om de vergeten tablet te compenseren. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

Bijwerkingen

Het gebruik van Singulair kan bijwerkingen veroorzaken, alhoewel niet iedereen hier last van krijgt. De bijwerkingen die over dit geneesmiddel zijn gemeld, zijn onder andere:

  • Infectie (schimmel of bacterieel) in neus- en/of keelholte
  • Maagdarmklachten zoals buikpijn, misselijkheid, overgeven of diarree, meestal van voorbijgaande aard
  • Duizeligheid, sufheid

Raadpleeg de bijsluiter voor overige bijwerkingen, waarschuwingen en contra-indicaties.

Zwangerschap/rijvaardigheid/alcohol

Gebruik dit geneesmiddel uitsluitend in overleg met een arts als u zwanger bent. Het gebruik van Singulair wordt afgeraden bij het geven van borstvoeding, tenzij de arts anders adviseert. Singulair kan tijdens de eerste dagen van gebruik duizeligheid of sufheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft. Alcohol kan bijwerkingen als duizeligheid versterken. Staak of beperk uw inname van alcoholische dranken zolang u last heeft van deze bijwerking.