saxenda och wegovy
  • Gå ner i vikt
  • Gå ner i vikt

6 överenskommelser mellan Saxenda och Wegovy

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

saxenda och wegovy

Vad är Saxenda och Wegovy?

Det är läkemedel som används för viktminskning. Wegovy innehåller det verksamma ämnet Semaglutide och Saxenda innehåller det verksamma ämnet Liraglutid. De ges via en subkutan injektion. Saxenda ska ges en gång om dagen och Wegovy en gång i veckan.

Vilka är överenskommelserna?

  1. Båda används tillsammans med en hälsosam kalorifattig diet och regelbunden motion.
  2. Båda är mycket effektiva när det gäller att minska hungerkänslan.
  3. Saxenda en Wegovy verkar på samma sätt eftersom de liknar ett naturligt hormon (GLP-1) i kroppen vilket är mycket viktigt för den inre verkan av metabolismen.
  4. Båda läkemedlen är godkända för långvarigt bruk.
  5. Både Saxenda® och Wegovy® produceras av det danska farmaceutiska företaget Novo Nordisk.
  6. Saxenda® och Wegovy® är godkända av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för behandling av övervikt och obesitas.

Gå ner i vikt med hjälp av läkemedel

Självklart får du inte använda läkemedlen hur som helst för att gå ner i vikt. Dessa läkemedel finns endast att tillgå på recept och det måste vara fråga om ett för högt BMI.

Detta gäller läkemedel och precis som alla läkemedel kan även dessa ge biverkningar. Tänk då på lågt blodsocker eller tarmbesvär.

Vilket läkemedel passar dig?

Vilket av de två läkemedlen som har bäst effekt för dig är beroende på olika faktorer, till exempel den medicinska historien, hälsan, preferensmetod för hur läkemedlet ska ges och mer. Håll dig väl informerad. Och glöm framför allt inte att viktminskningsläkemedel bara verkar i kombination med en sund livsstil och ett anpassat matmönster. Det fungerar inte att bara äta viktminskningspiller.

Starta en konsultation
Källor
Alla behandlingar