• Manlig hälsa
 • Manlig hälsa

Psykisk ohälsa bland män

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Kvinnor är kända för sina humörsvängningar och sina svackor, men psykisk ohälsa är precis lika vanliga bland män. Män pratar bara mindre om dem, vilket gör att de inte märks av lika mycket. Därför är det dags att ta tag i ämnet, för det man pratar om kan man åtgärda.

Här nedan följer en översikt av ett antal av mäns mentala ohälsoproblem.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Ibland sker händelser i livet som påverkar oss starkt, exempelvis krigstrauma, överfall, sexualvåld, olyckor, terrorattacker, skiljsmässor eller att en älskad går bort. Detta innebär ofta långvarig stress och mentala problem. Man kan exempelvis drabbas av kroppsliga och/eller känslomässiga besvär såsom:

 1. Ihållande ångest, fast den traumatiska händelsen ägde rum för längesen;
 2. Att stressituationen återupplevs, exempelvis när man tänker på eller drömmer om den.
 3. Fysiska reaktioner när man hör, ser eller läser nåt som berör händelsen (skakning, svettning, illamående, hyperventilering);
 4. Att man undviker minnen, saker eller platser som förknippas med händelsen;
 5. Depressiva känslor, minskad lust att göra saker;
 6. Retbarhet, lättskrämdhet eller andra tecken på att man är på sin vakt;
 7. Koncentrationsstörningar;
 8. Sömnproblem.

Män har en förmåga att åsidosätta svåra tankar och tänka på annat än sin mentala ohälsa, men det är verkligen viktigt att söka hjälp. Det finns olika sätt att behandla PTSD. Exempelvis uppnås gott resultat med EMDR, en behandling som innebär att man gör snabba ögonrörelser, vilket gör att minnet (delvis) mister sin känslomässiga laddning. Husläkaren kan ordinera denna behandling.

Ångest eller panikångest

Ångest är verkligen inget enbart kvinnor drabbas av. Även män kan bli panikslagna. Hänger panikångesten ihop med olika kroppsliga åkommor, såsom hyperventilering, hjärtklappningar eller svår svettning, så blir man till sist även rädd för rädslan – och då är cirkeln sluten. Ångest och panikångest är oftast lätt behandlade.

Beteendemässigt beroende

Ett beteendemässigt beroende är inte detsamma som att vara beroende av till exempel knark eller alkohol. Beteendemässigt beroende kan exempelvis vara att sitta och spela datorspel flera dagar i streck, eller att man spelar trots höga skulder. Män kan även lida av sexberoende. Beteendemässigt beroende kan få svåra följder – från ekonomisk kris till ett kraschat förhållande, ensamhet och ihållande molokenhet. Att söka hjälp mot sitt beteendemässiga beroende kan hjälpa till att bryta den onda cirkeln.

Depression

Ibland känner man sig lite deppig, men är man moloken under flera veckor eller månader handlar det om depression. Vanliga tecken på depression är bland andra:

 1. Ihållande molokenhet;
 2. Minskat eller uteblivet intresse i omgivningen;
 3. Att inte ha lust till nåt;
 4. Att man sover och/eller äter mer eller mindre.
 5. Svårighet att tänka klart, koncentrera sig och ta beslut;
 6. Trötthet, energibrist;
 7. Rastlöshet eller svårighet att komma igång.

Depressiva män kan dessutom (eller istället) visa tecken såsom:

 1. Aggression;
 2. Kroppsliga besvär såsom ryggvärk, huvudvärk eller magknip;
 3. Minskad sexlust;
 4. Vårdslöst beteende;
 5. Självmordstankar.

Under depression drabbas vissa män även av självmordstankar, eller återkommande tankar på döden. siffrorna är dystra: varje minut begår en man självmord nånstans i världen. Det är verkligen synd då det finns mycket att göra mot depression om man bara söker hjälp. Den som lider av självmordstankar kan till exempel ringa självmordspreventionslinjen “Mind”.

Hur man kan hantera psykisk ohälsa

Många män tiger om sina känslomässiga besvär. I vår kultur gäller ännu att “starka män gråter inte”. Det är synd, för mycket elände kan undvikas genom att prata. Mäns mentala ohälsa kan oftast behandlas, till exempel genom terapi och/eller medicinering.

Den som lider av känslomässiga problem måste tala ut! Ta upp ämnet med familj, vänner eller husläkare. Den som hellre pratar anonymt kan ringa särskilda hjälplinjer.

Alla behandlingar