• Allmän hälsa
  • Allmän hälsa

Så vet du om du har ett normalt blodtryck

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Håll koll på blodtrycket – vi tipsar vad som är normalt

Visste du att det i Sverige är många som har för högt blodtryck? Cirka 1,8 miljoner svenskar har för högt blodtryck, samtidigt som sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt är de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Att se efter ditt blodtryck är inte bara viktigt, utan kan vara livsavgörande.

Det kan vara svårt att hålla reda på vad som är ett normalt blodtryck, eftersom det kanske inte säger dig så mycket. Men i den här artikeln vill vi bena ut för dig vad som är normalt, och när du kan behöva söka hjälp.

Högt blodtryck kan orsaka hälsoproblem när du blir äldre

Att ha för högt blodtryck är något som sällan visar några symptom, men som obehandlat och på längre sikt kan vara farligt för din hälsa eftersom det kan orsaka skador i dina blodkärl, njurar och hjärtat.

Vad är det som händer i din kropp om ditt blodtryck är för högt? Ditt höga blodtryck försvårar för ditt hjärta att pumpa runt blodet i din kropp. I processen bildas fettlagringar i dina blodkärl, så kallande plack, detta gör att dina artärer förlorar sin naturliga elasticitet och blir mer känsliga för påfrestningar. På längre sikt blir dina blodkärl stela och smala, vilket försvårar pumpningen för ditt redan överbelastade hjärta. Denna påverkan på hjärtat kan i slutändan leda till hjärtförstoring och hjärtsvikt. Ett skadat blodkärl och högt blodtryck kan även leda till en blödning eller propp i ditt blodkärl – även kallat stroke. Hjärtinfarkt är när blodkärlet till hjärtat helt täpps igen. Dessa sjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige.

Normalt blodtryck kan variera från person till person

Blodtryck mäts millimeter kvicksilver (mmHg) och visas i två olika siffror, ett övertryck och ett undertryck. Detta kan till exempel visa sig som 120 över 80. Övertrycket (120 i exemplet) är trycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det andra trycket (80) är trycket som uppstår när hjärtat slappnar av och fylls med blod igen. Det finns ingen hård dragen gräns för vad som är ett normalt blodtryck, men vad som anses vara ett vanligt övertryck är 100-140mmHg och ett vanlig undertryck är 60-90mmHg.

För att kunna veta om ditt blodtryck är för högt behöver du avgöra det tillsammans med en läkare för att sedan kunna veta om du behöver gå vidare med det.

Olika nivåer av högt blodtryck

Så när kan ditt blodtryck anses vara farligt? Blodtrycket påverkas av stress och fysisk aktivitet, men också av andra aspekter som ålder, kön och kroppsstorlek. Det är när ditt blodtryck är högt även i viloläge som det anses som ett förhöjt blodtryck som kan behöva behandlas.

Blodtrycket är generellt uppdelat i olika grader:

– Normalt blodtryck: 100 – 140/60 – 90 mmHg
– Lätt förhöjt blodtryck: 140 – 160/ 90 – 100 mmHg
– Högt blodtryck mer än 160mmHg övertryck eller 100mmHg undertryck

Rökning och dålig motion riskfaktorer

Orsaken till högt blodtryck beror ofta inte på en enskild orsak. Rökning, låg fysisk aktivitet eller ålder kan vara riskfaktorer som kan förhöja ditt blodtryck. Andra faktorer som kan orsaka högt blodtryck är:

Diabetes
– Hög alkoholkonsumtion
– Kraftig övervikt
– Högt saltintag

Men i 95% av fallen är orsaken till högt blodtryck okänt. Ditt blodtryck kan också vara ärftligt, vilket betyder att om du har släkt eller familj som lider av högt blodtryck kan detta också föras över till dig.

I de övriga 5% kan högt blodtryck bero på en bakåtliggande behandlingsbar njursjukdom eller hormonrubbningar. I det senare kan det vara P-piller och graviditetskomplikationer som ligger bakom ditt förhöjda blodtryck.

Vad kan jag göra för att behålla ett normalt blodtryck?

Om ditt blodtryck är för högt är det viktigt att du får hjälp och medicinering för detta. Om du lider av för högt blodtryck så finns det många bra och olika behandlingar för detta. Det som är viktigt är att behandlingen görs kontinuerligt för att förebygga skador på dina organ.

Vad kan du själv göra för att hålla ditt blodtryck på en normal nivå? Om du inte har diabetes eller lider av en hjärtsjukdom finns det saker som du själv kan göra för att bibehålla ett hälsosamt blodtryck. Att tillämpa en hälsosam livsstil är det vanligaste svaren när det kommer till många sjukdomsfall, och samma svar får du även här. Utöver eventuell medicinering är sluta med rökning, påbörja daglig motion, äta varierande och bra mat (eventuellt med mindre saltmängder) och att generellt tillämpa en hälsosam livsstil faktorer som du själv kan göra.

Alla behandlingar