Vår i luften

Härligt! Fast vissa av oss kommer genast att tänka på irriterade luftvägar, rinnande näsor och kliande ögon. Eller andra sorters allergier.

Dokteronline kan hjälpa dig

Egenregi med hjälp av självtester

Hos Dokteronline är ansvarsfull egenregi ett centralt begrepp. I det ingår också att utföra självtester. Har du besvär som tyder på allergi?
Vi erbjuder ytterst pålitliga självtester som är specifikt designade för hemmabruk. Inom några minuter får du svar på om du är allergisk eller inte.

Allergier

Allergi är en av de vanligast förekommande kroniska sjukdomar som fler och fler drabbas av. Om du är allergisk och kommer i kontakt med det ämne du är allergisk mot, kan detta leda till en kraftig reaktion i kroppen.

Hösnuva

Allergi är en av de vanligast förekommande kroniska sjukdomar som fler och fler drabbas av. Om du är allergisk och kommer i kontakt med det ämne du är allergisk mot, kan detta leda till en kraftig reaktion i kroppen.

Wählen Sie Ihre Behandlung

Allergisk astma och astma

Allergisk astma skiljer sig från “vanlig” astma. Allergisk astma innebär överkänslighet mot t.ex. pollen, husdammkvalster eller liknande, medan “vanlig” astma dessutom kan innebära överkänslighet mot väderförändringar och fysisk ansträngning.

Hudallergi

Är bara armar, ben eller fötter inget för dig p.g.a. irritation eller infektion i huden? Låt det inte fortgå så, utan gör något åt saken.

Kontakteksem

Uppstår allergiska hudreaktioner vid användning av en viss produkt och kommer besvären genast eller efter en stund? Detta kan tyda på att du har allergiskt kontakteksem. Allergiskt kontakteksem är ofta av tillfällig natur, till skillnad från irritativt kontakteksem som är ett kroniskt besvär. Det förra går att åtgärda, medan det senare endast går att lindra.

Hud- och nagelinfektion

I en frisk kropp lever ett normalt antal svamporganismer. Dessa organismer bidrar till att tarmfunktionen och immunförsvaret fungerar som de ska. Balansen mellan gynnsamma och skadliga svamporganismer kan rubbas om en viss svamporganism tar överhanden. Svampinfektioner går oftast inte över av sig själva. Därför är det extra viktigt att behandla sådana infektioner.

Har du någon form av (hud-)allergi?

Och vill du ha en pålitlig och diskret lösning på ditt problem? Med hjälp av en läkarkonsultation online hos Dokteronline får du möjlighet att välja önskad behandling på ett ansvarsfullt sätt.Und wünschen Sie sich eine zuverlässige und diskrete Lösung? Während einer Online-Arztkonsultation bei Dokteronline beurteilt ein Arzt oder eine Ärztin, ob die von Ihnen gewünschte Behandlung bedenkenlos verordnet werden kann.

Titta på behandlingarna