Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Aldara

 • För behandling av genitala vårtor
 • Vid vissa hudåkommor
 • Krämen appliceras före sänggående

Om Aldara

Aldara är en kräm som innehåller den aktiva substansen imikvimod. Detta läkemedel hämmar celltillväxten och förbättrar hudens immunförsvar. Aldara föreskrivs av läkare för behandling av följande tillstånd:

 • Genitala vårtor – en sexuellt överförd infektion orsakad av ett virus. Vårtorna uppstår på och omkring könsorganen och anus.
 • Ytligt basaliom – en långsamt växande form av hudcancer orsakad av för mycket solexponering.
 • Aktinisk keratos (den tunna varianten) i ansiktet eller hårbotten – sträva hudområden orsakade av för mycket solexponering.

Aldara kräm hjälper din kropps eget immunsystem att bilda naturliga ämnen som hjälper till att bekämpa ditt basaliom, din aktiniska keratos eller det virus som orsakat genitala vårtor.

Användning

Aldara kräm finns tillgänglig i dospåsar för engångsbruk. Efter användning ska dospåsen kastas, även om den inte är helt tömd på kräm.

Hur ofta och hur länge krämen ska appliceras beror på vilket tillstånd du ska behandlas för. Vid genitala vårtor ska krämen appliceras 3 gånger i veckan, t.ex. på måndag, onsdag och fredag. Fortsätt att använda krämen tills vårtorna är helt borta, men inte längre än 16 veckor i sträck.

Innan du går och lägger dig på kvällen appliceras krämen på det rena, torra vårtområdet. Duscha eller bada inte efteråt. Låt krämen verka på vårtorna i det antal timmar som läkaren föreskrivit. Tvätta sedan det behandlade hudområdet med mild tvål och vatten.

Tvätta händerna noga efter appliceringstillfället eller använd engångshandskar. Krämen ska inte appliceras på skadad hud eller slemhinnor. Hudområdet som behandlats får inte täckas över, t.ex. med ett bandage, en blöja eller ett plåster.

Använder du Aldara kräm för behandling av genitala vårtor?

 • Män som har vårtor under förhuden på penis måste dagligen dra tillbaka förhuden och tvätta området noggrant. Om området inte tvättas dagligen är det mer sannolikt att förhuden visar tecken på förträngning, svullnad och hudflagning, vilket kan leda till att det blir svårt att dra tillbaka den. Om dessa symptom uppstår bör behandlingen avbrytas snarast och läkare kontaktas.
 • Om du har öppna sår: påbörja inte behandling med Aldara kräm förrän såren läkt.
 • Om du har invärtes vårtor: använd inte Aldara i urinröret, i slidan, på livmoderhalsen eller inuti ändtarmen eller i dess öppning.

Använder du Aldara kräm för behandling av basaliom eller aktinisk keratos?

 • Använd inte sollampor eller solarier och undvik solljus så mycket som möjligt under behandlingen med Aldara kräm. Bär skyddande kläder och bredbrättad huvudbonad när du är utomhus.

Mer information om användning av Aldara kräm hittar du i bipacksedeln.

Dosering

Doseringen beror på vilka besvär du har och fastställs av läkare. Allmänna riktlinjer för dosering till vuxna är:

Vid genitala vårtor:

 • Aldara kräm appliceras 3 gånger i veckan, t.ex. på måndag, onsdag och fredag. Lägg ett tunt skikt kräm på det rena, torra vårtområdet och massera in krämen försiktigt tills den gått in i huden. Låt krämen verka på vårtorna i 6 till 10 timmar.

Fortsätt att använda Aldara kräm tills vårtorna är helt borta (hälften av de kvinnor som behandlas blir besvärsfria inom 8 veckor och hälften av de män som behandlas blir besvärsfria inom 12 veckor, men vårtorna kan försvinna redan efter 4 veckor hos en del användare). Aldara kräm ska inte användas i mer än 16 veckor i sträck per behandlingsomgång mot genitala vårtor.

Vid basaliom:

 • Aldara kräm appliceras 5 gånger i veckan (måndag t.o.m. fredag). Stryk på ett tunt lager Aldara kräm på det angripna området och 1 cm runt det angripna området. Massera försiktigt in krämen tills den gått in i huden. Låt krämen verka på huden i omkring 8 timmar.

Krämen ska användas 6 veckor i sträck (5 gånger i veckan).

Vid aktinisk keratos:

 • Aldara kräm appliceras 3 gånger i veckan, t.ex. på måndag, onsdag och fredag. Stryk på ett tunt lager kräm på de angripna områdena och massera försiktigt in krämen. Låt krämen verka i 8 timmar.

Krämen ska användas 4 veckor i sträck (3 gånger i veckan). Efter det avgör en läkare om ännu en behandlingsomgång är nödvändig.

Alkohol/körförmåga

Inga särskilda varningar gäller för alkoholintag och körförmåga under behandling med Aldara.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta använda Aldara

Om du har använt större mängd av Aldara kräm än vad läkaren föreskrivit ska du tvätta bort den överflödiga krämen med mild tvål och vatten. Om du har råkat svälja kräm ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att använda en dospåse Aldara ska du applicera krämen så fort du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för nästa doseringstillfälle. Hoppa i så fall över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga doseringsschema. Använd aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Avsluta inte behandlingen med Aldara utan att först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Aldara kräm om du är allergisk mot imikvimod eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”).

Varningar och försiktighet

Var extra försiktig vad gäller användning av Aldara kräm i följande situationer:

 • Om du tidigare har använt Aldara kräm eller andra liknande preparat – informera i så fall din läkare innan du påbörjar en behandling med Aldara
 • Om du lider av autoimmuna sjukdomar (informera läkaren om detta)
 • Om det hudområde som ska behandlas inte har läkt ordentligt efter tidigare behandling med läkemedel eller efter operation – Aldara kräm ska endast appliceras på oskadad hud
 • Om du upplever alltför mycket besvär på det behandlade området – tvätta i så fall bort krämen med mild tvål och vatten. Så snart problemen har försvunnit kan du börja använda krämen igen.
 • Om du har onormalt antal blodkroppar ska du informera din läkare

Mer information om varningar som gäller vid användning av Aldara hittar du i bipacksedeln.

Graviditet och amning

Rådgör med din läkare om du är gravid, planerar att skaffa barn eller ammar. Din läkare avgör om du kan använda Aldara kräm utan risk.

Andra läkemedel och Aldara

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas behöva använda andra läkemedel. Detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Användning av Aldara kan t.ex. ge följande biverkningar:

 • Hudbesvär på behandlade områden, såsom rodnad, klåda, bortnött hud, svullnad, utslag eller sveda
 • Huvudvärk
 • Domningar i armar/ben

Biverkningarna kan yttra sig på olika sätt beroende på vilket tillstånd som behandlas. I bipacksedeln hittar du en översikt över samtliga eventuella biverkningar. Tala med läkare om du får biverkningar – detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Aldara kräm är imikvimod. Varje dospåse innehåller 250 mg kräm (100 mg kräm innehåller 5 mg imikvimod).

Övriga innehållsämnen är: isostearinsyra, bensylalkohol, cetylalkohol, stearylalkohol, vitt mjukt paraffin, polysorbat 60, sorbitanstearat, glycerol, metylhydroxibensoat (E 218), propylhydroxibensoat (E 216), xantangummi och renat vatten.

Tillverkare av Aldara är:

3M Health Care Limited Derby Road
Loughborough
Leicestershire LE11 5SF
Storbritannien

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Aldara kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 02-10-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen