Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Cialis

 • Hjälper vid erektil dysfunktion
 • Tillfällig förbättring av erektionsförmågan
 • Börjar verka efter ungefär en halvtimme
 • Effekten kvarstår i ungefär 36 timmar
 • Finns även i doser för daglig användning

Om Cialis

CIALIS används för behandling av män med erektil dysfunktion. Detta innebär oförmåga att få – eller bibehålla – en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge.

CIALIS tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. CIALIS verkar vid sexuell stimulering genom att blodkärlen i penis slappnar av, så att blod kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil funktion. Om du inte har erektil dysfunktion hjälper inte CIALIS.

Det är viktigt att veta att CIALIS inte har någon effekt om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel mot erektil dysfunktion.

Användning/effekt

CIALIS-tabletten intas endast genom munnen. Svälj tabletten hel med lite vatten. Tabletten kan tas oberoende av måltid.

CIALIS kan användas på två olika sätt: tillfälligt (då och då) eller dagligen (”Once a Day”). CIALIS Once a Day lämpar sig för män som har sexuellt umgänge två eller fler gånger per vecka.

Dosering

Vid tillfällig användning

Rekommenderad dos är:

 • Vuxna: 1 tablett à 10 mg tas ungefär en halvtimme före sexuell aktivitet. Om dosen visar sig ha otillräcklig effekt, kan läkaren höja den till 20 mg.

Effekten av CIALIS kan kvarstå upp till 36 timmar efter tablettintag.

Vid daglig användning (CIALIS Once a Day)

Har du sexuellt umgänge minst två gånger i veckan? Då kan du välja att ta en lägre dos CIALIS dagligen. Ta tabletten vid ungefär samma tid varje dag – även på dagar då du inte planerar att ha sexuellt umgänge. Du kan få erektion vid vilken tidpunkt som helst under dygnets 24 timmar, förutsatt att du blir sexuellt stimulerad.

Rekommenderad dos av CIALIS Once a Day är:

 • Vuxna: 1 tablett à 5 mg en gång dagligen. Din läkare kan eventuellt ändra dosen till 2,5 mg beroende på vilken effekt CIALIS har i ditt fall.

Använd INTE CIALIS oftare än en gång dagligen. CIALIS 10 mg och 20 mg rekommenderas inte vid daglig användning. Ta CIALIS enligt läkarens anvisningar. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Alkohol/körförmåga

Alkohol kan påverka erektionsförmågan. Alkoholkonsumtion kan tillfälligt sänka blodtrycket. När du har tagit CIALIS, eller planerar att ta CIALIS, bör du undvika att konsumera stora mängder alkohol (0,08 promille eller mer i blodet) eftersom det kan öka risken för yrsel när du reser dig upp till stående.

Undvik att köra bil om du får besvär såsom yrsel eller dimsyn.

När ska läkemedlet inte användas?

CIALIS ska inte användas i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i CIALIS
 • Om du tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxid-donatorer som t.ex. amylnitrit. Dessa läkemedel (nitrater) används för att behandla kärlkramp (bröstsmärta). CIALIS har visat sig öka effekten hos dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrater eller om du är osäker, tala med din läkare.
 • Om du har en allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft hjärtattack
 • Om du nyligen haft stroke
 • Om du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck
 • Om du någon gång förlorat synen p.g.a. icke-arterisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION), ett tillstånd som även kallas ”stroke i ögat”

Varningar och försiktighet

Tänk på att sexuellt umgänge utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det anstränger hjärtat mer än vanligt. Om du har problem med hjärtat ska du tala om det för din läkare.

CIALIS kan vara olämpligt att använda av olika skäl. Om du har ett eller fler av tillstånden nedan, är det viktigt att du talar om det för din läkare innan du börjar använda CIALIS:

 • Sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar), multipelt myelom (cancer i benmärgen), leukemi (blodcellscancer) eller deformerad penis
 • Allvarlig leversjukdom
 • Allvarlig njursjukdom

Det är inte känt om CIALIS är effektivt hos patienter som har genomgått bäckenoperation eller radikal icke-nervsparande prostatektomi.

Om du drabbas av plötslig synnedsättning eller synförlust ska du avbryta behandlingen med CIALIS och omedelbart ta kontakt med din läkare.

CIALIS är inte avsett att användas av kvinnor eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Cialis

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel, med eller utan recept. Detta är framför allt viktigt om du tar nitrater, eftersom sådana läkemedel inte får användas i kombination med CIALIS.

Alfa-blockerare är en typ av läkemedel som ibland används för behandling av högt blodtryck eller prostataförstoring. Tala om för din läkare om du är under behandling för ett eller båda dessa tillstånd eller om du tar något annat läkemedel mot högt blodtryck.

Om du tar något läkemedel som hämmar enzymet CYP3A4 (t.ex. ketokonazol eller proteashämmare mot HIV) kan risken för eventuella biverkningar öka.

Ta inte CIALIS tillsammans med andra läkemedel om din läkare råder dig till att inte göra det.

CIALIS ska inte användas tillsammans med andra läkemedel mot erektil dysfunktion.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan CIALIS orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är vanligtvis milda eller måttliga till sin natur. De vanligaste biverkningarna som kan orsakas av CIALIS är bl.a:

 • Huvudvärk
 • Ryggsmärta
 • Muskelsmärta
 • Rodnad
 • Nästäppa
 • Yrsel
 • Matsmältningsbesvär

Andra biverkningar som rapporterats vid användning av CIALIS är bl.a:

 • Hudutslag
 • Dimsyn
 • Ögonsmärta
 • Svettning
 • Hjärtklappning/ökad puls
 • Högt/lågt blodtryck
 • Bröstsmärta

En fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare om du får allvarliga biverkningar, eller biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tadalafil. En tablett innehåller 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg tadalafil.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 02-10-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen