Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Condyline

  • För behandling av genitala vårtor
  • Baddningsvätska
  • Appliceras 3 dagar i sträck per vecka
  • Maximal behandlingstid är 5 veckor
  • Ska inte användas om du är gravid eller ammar

Om Condyline

Condyline är ett läkemedel för behandling av genitala vårtor. Vid detta tillstånd uppstår vårtor i huden på och runt könsorganen och anus. Vårtorna orsakas av ett smittsamt virus (HPV) som överförs genom oskyddad sexuell kontakt.

Condyline är en baddningsvätska som innehåller den aktiva substansen podofyllotoxin. Läkemedlet hämmar tillväxten av hudceller och dödar HPV-viruset som förorsakar vårtorna. På så sätt försvinner vårtorna snabbare (efter ett antal veckor).

Användning

Condyline baddningsvätska appliceras med hjälp av särskilda (medlevererade) baddningsstavar av plast. Badda det angripna hudområdet så omsorgsfullt som möjligt utan att vidröra huden utanför området. Låt sedan vätskan torka ordentligt så att den inte rinner utanför det angripna området. Condyline kan nämligen orsaka irritation på frisk hud. Skydda eventuellt den omgivande huden genom att stryka på ett tunt lager neutral kräm, vaselin eller zinksalva.

Läkemedlet ska endast användas 3 dagar i sträck per vecka. Veckans övriga dagar ska du inte använda Condyline. Maximal behandlingstid är 5 veckor.

Kassera baddningsstaven direkt efter varje appliceringstillfällle och tvätta händerna omsorgsfullt. Se till så att du inte får vätskan i ögonen. Om du får vätska i ögonen ska du skölja bort den med rikligt med vatten och rådgöra med läkare. Vätskan ska inte appliceras på slemhinnor.

Dosering

Din läkare avgör hur ofta vätskan ska appliceras och hur länge du ska använda Condyline. Allmänna riktlinjer för dosering vad gäller vuxna är:

  • Badda vårtorna med Condyline 2 gånger dagligen 3 dagar i sträck. Sedan följer 4 behandlingsfria dagar. Fortsätt att använda Condyline på detta sätt i upp till 5 veckor.

Detta läkemedel är inte lämpligt för behandling av barn.

Alkohol/körförmåga

Inga särskilda varningar gäller för alkoholkomsumtion i samband med behandling med Condyline. Condyline påverkar inte körförmågan.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Har du använt mer vätska än vad läkaren föreskrivit? Rådgör med läkare eller apotekspersonal. Sök genast akut läkarhjälp om du (eller ett barn) har råkat svälja Condyline.

Har du glömt att använda Condyline? Hoppa över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga behandlingsschema.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Condyline om du är allergisk mot podofyllotoxin eller något av läkemedlets innehållsämnen (se rubriken ”Sammanställning”). Condyline ska inte heller användas om du redan använder ett annat läkemedel som innehåller podofyllotoxin.

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare om du känner dig osäker vad gäller behandling med Condyline.

Graviditet och amning

Condyline kan orsaka fosterskador och bör därför inte användas om du är gravid. Rådgör med din läkare.

Condyline kan vara skadligt för spädbarn och bör därför inte användas om du ammar.

Andra läkemedel och Condyline

Tala med läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas behöva använda andra läkemedel – detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Biverkningar

Behandling med Condyline kan orsaka lokala biverkningar på det behandlade hudområdet såsom rodnad, smärta och ytliga sår. Biverkningar på frisk hud och slemhinnor kan undvikas (se rubriken ”Användning”). Tala med läkare eller apotekspersonal om du får allvarliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Condyline baddningsvätska innehåller den aktiva substansen podofyllotoxin (5 mg per ml vätska). Den aktiva substansen är upplöst i alkohol. Övriga innehållsämnen är: mjölksyra, natriumlaktat och alkohol.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Condyline kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 12-09-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen