Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Donepezil

Donepezil är ett demensmedel. Vid demens blir hjärnan mindre känslig för neurotransmittern acetylkolin Det är en signalsubstans som skickar signaler mellan hjärncellerna vidare. Donepezil bromsar nedbrytningen av acetylkolin. På så sätt verkar signalsubstansen starkare.

Donepezil används vid symptom på demens. Medlet har inflytande på hjärnnervernas verkan. Donepezil kan inte bota demens men det kan ha en positiv effekt på koncentrations- och talförmågan. Läkarna skriver ut detta läkemedel vid lätt till måttliga former av Alzheimers sjukdom.

Vad är Donepezil?

Donepezil är ett demensmedel. Vid demens blir hjärnan mindre känslig för neurotransmittern acetylkolin Det är en signalsubstans som skickar signaler mellan hjärncellerna vidare. Donepezil bromsar nedbrytningen av acetylkolin. På så sätt verkar signalsubstansen starkare.

När används Donepezil?

Läkarna skriver ut Donepezil för lätta till måttliga typer av Alzheimers sjukdom (demens). Denna sjukdom hänger ihop med minnesförlust. Det märks av bland annat följande symptom:

 • Glömska;
 • Svårt med de dagliga sysslorna, såsom att sätta på kaffe, ta på sig eller tvätta kläderna;
 • Man förlorar saker och ting, lägger saker på ett konstigt ställe;
 • Karaktärs- eller beteendeändring;
 • Man går ofta vilse eller glömmer bort tiden;
 • Oro;
 • Problem med synen.

Problem med minnet förorsakas bland annat av att hjärncellerna inte längre kommunicerar så bra med varandra. Det tycks dels bero på att hjärnan hela tiden är mindre känslig för signalsubstansen acetylkolin. Donepezil gör att koncentrationen av acetylkolin i hjärnan ökar. Därför kan effekten av hjärncellerna förbättras.

Donepezil kan inte stoppa minnesförsämringen. Men läkemedlet kan förbättra koncentrations- och talförmågan. Donepezil verkar dock inte lika bra hos alla.

Hur används Donepezil?

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens föreskrifter. De allmänna riktlinjerna för avvändning av Donepezil är:

 • Ta tabletten på kvällen precis innan du går och lägger dig.
 • Svälj tabletten hel med lite vätska.
 • Har du glömt att ta tabletten? Fortsätt i så fall nästa dag med det vanliga schemat. Har du glömt tabletten mer än en vecka i streck? Rådgör då med en läkare innan du börjar med Donepezil igen.
 • Får och kan du köra bil? Läkemedlet kan förorsaka besvär såsom yrsel eller trötthet. Delta inte i trafiken så länge som du har besvär av dessa biverkningar.
 • Drick ingen alkohol om du behandlas med Donepezil. Alkohol kan förstärka biverkningar såsom trötthet eller yrsel.

I bipacksedeln hittar du mer information om användningen av detta läkemedel.

Vilka doseringar finns?

Donepezil finns att tillgå i tabletter à 5 mg och tabletter à 10 mg. Läkaren bestämmer vilken styrka du ska använda. Den allmänt rekommenderade doseringen är:

 • Vuxna: 1 tablett à 5 mg en gång per dag. Läkaren kan höja doseringen till 10 mg per dag efter några veckor. Ta aldrig mer är 10 mg per dygn.

Donepezil är inte lämpat för barn. Läs bipacksedeln före användning.

Vilka är biverkningarna av Donepezil?

När du behandlas med Donepezil kan du eventuellt få besvär av biverkningar. Det kan då handla om följande besvär till exempel:

 • Illamående och kräkningar;
 • Diarré;
 • Huvudvärk;
 • Trötthet;
 • Sömnproblem;
 • Muskelkramp;
 • Yrsel;
 • Långsamma hjärtslag.

Biverkningarna minskar i regel efter en tid när kroppen vant sig vid doseringen.

I bipacksedeln finns en översikt över alla eventuella biverkningar. Har du mycket besvär av dessa eller andra biverkningar, rådgör då med en läkare.

När får du inte använda Donepezil?

Detta läkemedel är inte lämpat för alla. Ta inte Donepezil om du till exempel är:

 • Överkänslig mot det verksamma ämnet donepezil eller mot ett av de verksamma ämnena i tabletten (i bipacksedeln finns en översikt över sammansättningen);
 • Överkänslig mot ämnen som kommer ifrån piperidin;
 • Är gravid eller ammar.

Ibland måste du vara extra försiktig med användning av Donepezil. Till exempel om du:

 • Har (haft) svulster i magen eller tolvfingertarmen;
 • Har besvär av något särskilt hjärtfel (framför allt hjärtrytmstörningar);
 • Lider av astma eller någon annan långvarig lungsjukdom;
 • Har epileptiska anfall;
 • Lider av hepatit eller någon annan leversjukdom;
 • Har svårt för att kissa;
 • Lider av en lätt njursjukdom.

I bipacksedeln hittar du mer information om dessa ämnen. Rådgör med en läkare om du ska vara försiktig med Donepezil. Hen vet om och hur du får använda detta läkemedel.

Kan Donepezil användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa läkemedel har en växelverkan med varandra. Därför kan du till exempel få mer besvär av biverkningar. Läkemedlen kan även verka starkare eller svagare. Donepezil har en växelverkan med bland annat följande läkemedel:

 • Andra läkemedel mot demens (såsom galantamin);
 • Smärtstillare av typen NSAID (inflammationshämmande smärtstillare), såsom diklofenak och ibuprofen;
 • Vissa antibiotika;
 • Antimögelmediciner, såsom ketoconazol;
 • Antidepressiva;
 • Antiepileptiska mediciner;
 • Muskelavslappnande läkemedel, såsom diazepam;
 • Antikolinergiska läkemedel, såsom vissa läkemedel mot urininkontinens;
 • Vissa hjärtmediciner, såsom betablockerare.

Rådgör med en läkare om du använder dessa eller andra läkemedel eller kryddmediciner. Läkaren vet om eller hur du kan kombinera dessa läkemedel med Donepezil. I bipacksedeln finns mer information om alla eventuella växelverkningar.

Var kan jag köpa Donepezil?

Donepezil finns endast att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Donepezil utan recept?

Detta läkemedel är receptbelagt. Du måste ha ett recept för att kunna beställa Donepezil på ett apotek.

Källor

Alzheimer Nederland [Alzheimer Nederländerna]. (2016, 1 april). Wat is donepezil [Vad är donepezil]. Dementie.nl. https://dementie.nl/informatie-over-donepezil

Bijsluiter Donepezilhydrochloride Ipca 5 mg, 10 mg [Bipacksedel Donepezilhydroklorid Ipca 5 mg, 10 mg]. (juli 2018). Geneesmiddeleninformatiebank [Databank läkemedelsinformation]. https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h111597.pdf

KNMP [Nederländska föreningen för farmaci]. (2020, 25 mars). Donepezil. Apotheek.nl. https://www.apotheek.nl/medicijnen/donepezil#!

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 23-08-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen