Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Elocon

 • Används vid hudbesvär med rodnad, fjällning och klåda
 • Starkt verkande hormonsalva
 • Tillgänglig i form av kräm, salva och kutan lösning

Om Elocon

Elocon innehåller mometason, ett starkt verkande binjurebarkhormon (kortikosteroid). Detta läkemedel lindrar hudbesvär orsakade av olika hudsjukdomar. Besvär såsom klåda, rodnad, svullnad och fjällande hud minskar vid användning av Elocon. Läkemedlet botar dock inte själva orsaken till hudproblemen.

Läkare ordinerar Elocon vid hudproblem/-sjukdomar som t.ex:

 • Vissa sorters eksem
 • Psoriasis
 • Lichen planus, lichen sclerosus et atrophicus
 • Ringformade, gryniga upphöjningar i huden (granuloma annulare)
 • Diskoid lupus erythematosus
 • Blåsor och rodnad hud i handflator och under fotsulor (pustulosis palmoplantaris eller AndrewsBarbers sjukdom)

Användning

Elocon finns tillgängligt i tre varianter:

 • Elocon kräm: vattenemulgerande kräm
 • Elocon salva: en vattenemulgerande salva med hög fetthalt
 • Elocon kutan lösning: lämplig att användas på hårbeklädd hud

En liten mängd Elocon påstrykes tunt på det påverkade hudområdet. Massera in salvan lätt tills produkten har tagits upp av huden och inte syns längre.

Tvätta händerna efter behandlingen, förutom om det är dina händer som behandlats. Se till att inte få Elocon i ögonen.

Dosering

Dosen ska bestämmas av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos är:

 • Vuxna: ett tunt lager salva eller kräm påstrykes på det påverkade hudområdet en gång dagligen.
 • Barn 2 år och uppåt: Hos barn ska lägsta möjliga dos Elocon användas. Om det blir nödvändigt att använda Elocon (under lång tid) rekommenderas täta kontroller av barnets kroppsvikt och längd. Rådgör med din läkare.

Elocon får inte användas på barn under 2 års ålder.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga varningar vad gäller alkohol eller framförning av fordon.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Har du använt mer salva eller kräm än vad läkaren ordinerat? Om det händer någon enstaka gång är det ingen fara. Rådgör med läkare om du har använt större mängd än vad läkaren ordinerat under lång tid eller upprepade gånger. Om du råkat få i dig en stor mängd av detta läkemedel, skölj munnen med rikligt med vatten och rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att stryka på en dos Elocon? Stryk på dosen så fort du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för nästa dos. Använd aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Avbryt inte behandlingen med Elocon utan att först rådgöra med läkare. Om du plötsligt slutar använda Elocon kan hudproblemet blossa upp på nytt. I vissa situationer måste behandlingen med Elocon trappas ner successivt.

När ska läkemedlet inte användas?

Elocon är inte alltid lämpligt att använda. Använd inte Elocon om följande gäller dig:

 • Om du är allergisk mot andra kortikosteroider eller för ett av innehållsämnena i Elocon (se rubriken ”Innehållsdeklation”).

Elocon ska inte användas vid behandling av hudbesvär orsakade av svampinfektioner, jästinfektioner, bakterier, virus eller parasiter, såsom vattkoppor, bältros, utslag med feber, vårtor, hudtuberkulos eller skabb, och hudirritation som uppstått i samband med vaccinering.

Elocon ska inte heller användas på sårig eller skadad hud eller på ärr som uppstått efter användning av kortikosteroider. Undvik att få Elocon i ögonregionen.

Elocon ska inte användas av personer med följande hudbesvär:

 • Fiskfjällssjukdom (iktyos)
 • Ungdomsfinnar (acne vulgaris)
 • Rodnad och utslag i ansiktet (rosacea)
 • Ett hudtillstånd som drabbar fotsulorna (juvenil plantar dermatos)
 • Utslag inuti eller runt munnen
 • Klåda runt anus eller på könsorganen
 • Hudatrofi (förtunnad hud som lätt blir rynkig)
 • Blöjeksem
 • Hudreaktion efter vaccinering

Varningar och försiktighet

I vissa situationer bör du rådgöra med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Elocon. Det gäller bl.a. följande situationer:

 • Om användning av Elocon orsakar irritation eller överkänslighetsreaktioner
 • Om biverkningar uppstår i hela kroppen (systemiska effekter), t.ex. hämmad binjurebarksfunktion, tillväxthämning hos barn, benskörhet vid långtidsbehandling, viktökning och fullmåneansikte (Cushings syndrom), överskott av socker i blodet (hyperglykemi) och socker i urinen. Kontakta läkare om något av ovanstående situationer stämmer in på dig.
 • Om du har ökad risk för att drabbas av biverkningar i hela kroppen, t.ex. om du använder Elocon på ett större hudområde eller i hudveck. Barn som använder Elocon har också ökad risk för att drabbas av biverkningar i hela kroppen. I bipacksedeln kan du läsa mer om vad som ökar risken för dessa biverkningar.
 • Om du använder läkemedlet i ansiktet, på hårbeklädd hud eller huden runt könsorganen. Dessa hudområden är extra känsliga för kortikosteroider och bör behandlas med en mindre starkt verkande kortikosteroid. Om huden i ansiktet behandlas med Elocon får behandlingen inte vara i mer än 5 dagar.

I bipacksedeln kan du läsa mer om varningar gällande användning av Elocon.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Undvik långtidsbehandling och användning på stora hudområden om du är gravid eller ammar. Undvik att stryka på Elocon i bröstregionen om du ammar.

Andra läkemedel och Elocon

Innan du börjar använda Elocon, tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas behöva använda andra läkemedel.

Biverkningar

Risken för biverkningar tilltar ju längre behandlingstiden är och ju större doser som används, särskilt om det är större hudområden eller områden där hud ligger mot hud (hudveck) som behandlas eller om täckförband används på behandlad hud. Ansiktshuden, hårbeklädd hud och huden runt könsorganen är extra känslig för biverkningar. Barn är mer känsliga för biverkningar än vuxna eftersom de har tunnare hud.

Biverkningar som kan orsakas av användning av Elocon är bl.a:

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Hårsäcksinflammation (follikulit)
 • Brännande känsla, klåda

Har rapporterats (frekvens okänd):

 • Varbölder
 • Irritation/myrkrypningar
 • Kontaktallergi (eksem)
 • Hypopigmentering (huden blir ljusare)
 • Överdriven hårväxt
 • Akneliknande hudinflammation
 • Hudförtunning
 • Vidgning av kapillärer i huden
 • Hudbristningar (striae)
 • Dimsyn

En fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar, det gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Elocon is mometasonfuroat. Elocon kräm, Elocon salva och Elocon kutan lösning innehåller 1 mg mometasonfuroat per gram substans (0,1 %).

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Elocon kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 28-09-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen