Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Evra plåster

 • Preventivmedel i form av depotplåster
 • Byt plåster 1 gång i veckan
 • Ska inte användas av ammande kvinnor

Om EVRA

EVRA är ett preventivmedel i form av depotplåster. De aktiva substanserna norelgestromin och etinylestradiol (två kvinnliga könshormon) når blodbanan genom att de tas upp via huden.

Hormonerna hämmar ägglossningen och gör livmoderslemhinnan ogynnsam för befruktning. EVRA motverkar på detta sätt att graviditet uppstår. EVRA hör till gruppen kombinerade hormonella preventivmedel.

Användning

Ett EVRA-plåster bärs i 1 vecka och byts sedan. EVRA används enligt en fast cykel: de tre första veckorna byts plåstret varje vecka. I veckan därefter används inte något plåster (liksom den tablettfria veckan vid användning av p-piller). I denna fjärde vecka kommer en lätt blödning. Graviditetsskyddet kvarstår under den fjärde veckan förutsatt du har bytt plåster på rätt sätt innan dess.

I bipacksedeln står precis beskrivet hur depotplåstret ska sättas på och tas bort. Följ anvisningarna noga. De viktigaste riktlinjerna var gäller användning av EVRA är:

 • Sätt inte plåstret på hud som är rodnad, irriterad eller sårig.
 • Pressa fast plåstret tills ytterkanterna sitter ordentligt fast. Använd inte kosmetika eller hudvårdsprodukter på huden där du ska sätta ett plåster.
 • Sätt inte ett nytt plåster på samma ställe på huden som det senaste plåstret. På så sätt minskar risken för hudirritation.
 • Sätt endast plåster på ren, torr hud utan hårväxt. Sätt plåstret på skinkan, magen, överarmens utsida eller högt upp på ryggen – på dessa ställen är det störst chans att plåstret sitter kvar.
 • Sätt aldrig ett plåster i bröstregionen.
 • Bär plåstret i 7 dagar. Ta bort det på dag 8 (”plåsterbytardag”) och sätt direkt på ett nytt plåster. Plåstret byts alltså ut på en och samma veckodag.
 • Du kan duscha, bada, bada bastu och utöva sport med plåstret på. Kontrollera då och då att plåstret sitter som det ska.

I bipacksedeln finns information om när det är mest gynnsamt att sätta på ditt första EVRA-plåster. I bipacksedeln står också vad du ska göra om plåstret lossnar, om du glömt att sätta på det eller om du har satt på för många plåster.

När ska läkemedlet inte användas?

EVRA-plåster ska inte användas hur som helst. Använd inte detta preventivmedel i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot en av innehållsämnena i EVRA (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du någon gång har fått en hjärtattack eller bröstsmärtor av typen ”angina pectoris”
 • Om du någon gång har fått en stroke eller symptom som tytt på begynnande stroke (t.ex. en lindrig, tillfällig förlamning – TIA – utan bestående men)
 • Om du har högt blodtryck (160/100 mmHg eller högre)
 • Om du har diabetes med skadade blodkärl
 • Om du har kraftig huvudvärk med nervpåverkan i form av synrubbningar eller domningar i någon kroppsdel (s.k. migrän med aura)
 • Om du någon gång har haft en blodpropp (trombos) i benen, lungorna eller någon annan kroppsdel
 • Om du har en ärftlig sjukdom som påverkar blodkoaguleringen (t.ex. protein C-brist eller protein S-brist)
 • Om du har höga fetthalter i blodet (kolesterol eller triglycerider)
 • Om du har en ärftlig sjukdom som påverkar fetthalten i blodet (dyslipoproteinemi)
 • Om du tidigare har haft levertumörer eller någon annan leversjukdom som orsakat nedsatt leverfunktion
 • Om du tidigare har fått diagnosen bröstcancer eller cancer i livmodern, livmoderhalsen eller slidan
 • Om du har blödningar i underlivet utan känd orsak

Varningar och försiktighet

Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du påbörjar behandling med EVRA om något av följande tillstånd gäller dig eller om tillståndet uppstår eller försämras under behandling med EVRA:

 • Om du väger över 90 kg
 • Om du (eller någon i din släkt) har ökad mängd blodfetter (triglycerider eller kolesterol)
 • Om du har högt eller stigande blodtryck
 • Om du har blodsjukdomen porfyri
 • Om du har systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • Om du har hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)
 • Om du har nedsatt hörsel
 • Om du har epilepsi eller något annat tillstånd som orsakar anfall eller kramper
 • Om du har sjukdomen Sydenhams korea
 • Om du är diabetiker
 • Om du har depression
 • Om du har gallstensbesvär
 • Om du har någon leversjukdom som orsakar gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot)
 • Om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit
 • Om du har haft hudutslag med blåsor under graviditet (graviditetsherpes)
 • Om du har pigmentfläckar (“graviditetsfläckar”), framför allt i ansiktet
 • Om du misstänker att du kan vara gravid

Graviditet och amning

EVRA-plåster ska inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Andra läkemedel och EVRA

Vissa läkemedel och växtbaserade mediciner kan påverka effekten hos EVRA som preventivmedel.

Detta gäller bl.a. följande läkemedel:

 • Läkemedel mot HIV-infektion (t.ex. ritonavir och nevirapin)
 • Läkemedel mot infektioner (t.ex. rifampicin och griseofulvin)
 • Läkemedel för behandling av epilepsi (t.ex. topiramat, barbiturater, fenytoin, karbamazepin, primidon, oxkarbazepin och felbamat)
 • Läkemedel mot högt blodtryck i lungornas blodkärl (t.ex. bosentan)
 • Växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (mot depression)

Om du tar något av ovanstående läkemedel kan du behöva komplettera med något annat säkert preventivmedel (t.ex. kondom, pessar eller p-skum). Vissa av ovanstående läkemedel kan försämra EVRA-plåstrens effekt i upp till 28 dagar efter det att du har slutat ta dem.

EVRA kan göra så att vissa andra läkemedel blir mindre effektiva, t.ex:

 • Läkemedel som innehåller ciklosporin
 • Lamotrigin, ett läkemedel som används vid epilepsi (detta kan öka risken för anfall/kramper)

Mer information om detta hittar du i bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta ett visst läkemedel. Informera alltid din läkare om du använder EVRA-plåster eller andra läkemedel (även växtbaserade).

Biverkningar

EVRA-plåster brukar oftast inte orsaka besvär, men biverkningar kan uppstå vid användning av preventivmedel som innehåller hormoner. Oftast är det i så fall fråga om besvär såsom:

 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Ömmande bröst

Vanliga biverkningar är:

 • Jästsvampinfektion i slidan
 • Besvär med humöret såsom nedstämdhet och humörsvängningar
 • Yrsel
 • Gastrointestinala besvär
 • Migrän
 • Akne
 • Muskelkramper
 • Livmoderkramper, förändringar i det menstruella blödningsmönstret, smärtsamma/kraftiga blödningar, vaginala flytningar
 • Hudproblem vid appliceringsstället såsom rodnad, irritation, klåda eller utslag
 • Trötthetskänsla eller allmän sjukdomskänsla
 • Viktökning

En översikt över mindre vanliga biverkningar hittar du i bipacksedeln.

Kvinnor som tar hormonella kombinerade preventivmedel har ökad risk för att få trombos och vissa former av cancer. Mer information om detta hittar du i bipacksedeln.

Kontakta din läkare om du får kraftiga eller allvarliga biverkningar. Det gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

De aktiva substanserna i EVRA är norelgestromin (6 mg i varje 20 cm2 depotplåster) och etinylestradiol (600 mikrogram i varje 20 cm2 depotplåster). De aktiva substanserna frisätts under 7 dygn och då frisätts i medeltal 203 mikrogram norelgestromin och 34 mikrogram etinylestradiol per 24 timmar.

Övriga innehållsämnen i depotplåstret är: polyisobutylen, polybuten, krospovidon, fiberduk av polyester och laurillaktat.

Tillverkare av EVRA är:

Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30
Beerse B-2340
Belgien

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för EVRA-depotplåster kan du ladda ner här.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 08-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen