Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Indapamide

Indapamide är en kisstablett. Dess aktiva ämne indapamide gör så att mer fukt avsöndras i form av urin. På så vis kvarhålls mindre fukt, blodtrycket sjunker och hjärtat behöver inte pumpa så hårt. Om du vill göra en förfrågan på Indapamide, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Indapamide?

Indapamide är en kisstablett. Dess aktiva ämne indapamide gör så att mer fukt avsöndras i form av urin. På så vis kvarhålls mindre fukt, blodtrycket sjunker och hjärtat behöver inte pumpa så hårt.

Om du vill göra en förfrågan på Indapamide, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare inleder en Indapamide-behandling vid högt blodtryck och/eller hjärtsvikt. Då denna medicin gör så man kissar mer behåller kroppen mindre fukt. Detta sänker blodtrycket och gör så hjärtat kan ta det lugnare. Därmed minskar risken för hjärt- eller kärlsjukdomar. Besvär såsom svullna vrister avtar, och man behöver mer sällan hämta andan.

Hur använder man Indapamide?

Svälj tabletten otuggad med tillräckligt vatten. Ta helst denna medicin under morgonen, för att undvika nattkissning. Det kan dröja ett tag innan medlet ger önskad effekt. Ofta funkar Indapamide optimalt först efter circa fyra månader. Fortsätt ta medicinen tills detta uppnåtts. Läkaren avgör hur länge detta läkemedel behöver tas.

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen följande:

  • Vuxna: 1 tablett om dan.

Detta läkemedel är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

De flesta tar Indapamide utan problem, men ibland kan biverkningar uppstå under behandlingen, exempelvis:

  • För låg kaliumhalt i blodet. Detta märks på besvär såsom muskelvärk, svaghet, hjärtklappning, trötthet och magbesvär. Den som drabbas av detta bör uppsöka läkare;
  • Illamående och kräkning;
  • Hudutslag på grund av överkänslighet;
  • Yrsel till följd av sänkt blodtryck (ibland).

Den som drabbas av dessa biverkningar, eller andra besvär som inte nämns i bipacksedeln, bör uppsöka läkare.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Indapamide lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot Indapamide eller liknande ämnen, eller mot nåt av tablettens hjälpämnen;
  • Start nedsatt njurfunktion eller leveråkomma;
  • Låg kaliumhalt i blodet.

Den som lider av diabetes, gikt eller annan kroppslig åkomma bör rådfråga läkaren rörande detta läkemedel. Indapamide har växelverkan med ett antal andra mediciner, så det är viktigt att underrätta läkaren om ens medicinbruk. I bipacksedeln finns vidare information om dessa ämnen.

Graviditet och amning/ bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör inte ta Indapamide ifall detta inte ordinerats av läkare. Fastän det är sällsynt kan det hända att denna medicin får blodtrycket att sjunka bryskt, med besvär såsom yrsel eller utmattning som följd. Den som drabbas av detta bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol kan förstärka eller framlocka vissa biverkningar. Den som tar Indapamide bör minska, eller helt avstå från, sitt starkdrycksintag under tiden Indapamide tas.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen