Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Lansoprazol

Lansoprazol är en magsyrehämmare (protonpomphämmare). Magsyra är nödvändig för matsmältningen, men kan i för stora mängder eller vid sår i magslemhinnan ge obehagliga besvär som sura uppstötningar och magont. Det verksamma ämnet i Lansoprazol (det likalydande lansoprazol) sköter om att mindre magsyra produceras. Härigenom minskar eller upphör besvären. Du kan köpa Lansoprazol på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek.

Vad är Lansoprazol?

Lansoprazol är en magsyrehämmare (protonpomphämmare). Magsyra är nödvändig för matsmältningen, men kan i för stora mängder eller vid sår i magslemhinnan ge obehagliga besvär som sura uppstötningar och magont. Det verksamma ämnet i Lansoprazol (det likalydande lansoprazol) sköter om att mindre magsyra produceras. Härigenom minskar eller upphör besvären. Du kan köpa Lansoprazol på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek.

Vad används medicinen för?

Läkare föreskriver en magsyrehämmare om ett magsyrebindande läkemedel inte har tillräcklig effekt. Lansoprazol används bl.a. vid magbesvär som halsbränna, sura uppstötningar, en uppblåst känsla, reflux (magsyran strömmar tillbaka i matstrupen), ett mag- eller tarmsår eller andra magåkommor. Denna medicin kan också föreskrivas för att förebygga magbesvär, t.ex. vid användning av vissa mediciner som irriterar magen.

Hur använder man Lansoprazol?

Kapseln Lansoprazol ska sväljas hel med tillräcklig mycket vätska. Gör detta helst på morgonen på fastande mage (ungefär en halvtimme före frukosten). Måste du inta detta medel två gånger om dagen, svälj då kapslarna på morgonen och på kvällen. En läkare avgör hur länge du måste fortsätta att inta Lansoprazol. Det beror på dina besvär.

Dosering

Lansoprazol finns att få i kapslar på 15 mg och 30 mg. En läkare vet vilken styrka du ska använda. För de flesta magåkommor gäller följande rekommenderade dosering:

  • Vuxna: en gång om dagen 1 kapsel à 15 eller 30 mg.

Vid andra magåkommor kan en avvikande dosering gälla. Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln. Lansoprazol är inte lämplig för barn.

Biverkningar

Vid användningen av Lansoprazol kan ibland biverkningar uppträda, fastän inte alla upplever dessa besvär. Biverkningarna av detta läkemedel är bl.a.:

  • Mag- tarmbesvär (illamående, kräkning, magont, förstoppning eller diarré, väderspänningar);
  • Huvudvärk;
  • Yrsel, trötthet.

I regel upphör dessa besvär efter ett tag. Kroppen har då vant sig vid medicinen. Har du fortsatta besvär av biverkningar, överlägg då med en läkare. I bipacksedeln finner du en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Lansoprazol är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna magsyrehämmare om du:

  • Är överkänslig för lansoprazol, andra protonpomphämmare eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Använder en medicin som innehåller atazanavir (vid hiv-infektioner).

Överlägg med en läkare om användningen av denna medicin om du lider av en leveråkomma eller en annan allvarlig sjukdom. Informera alltid en läkare om din medicinering: vissa läkemedel har en växelverkan med Lansoprazol. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd helst inte Lansoprazol, eller uteslutande på inrådan av en läkare om du är gravid eller ammar. Om du använder Lansoprazol, kan du i början få besvär av yrsel eller trötthet. Delta inte i trafiken om du härigenom inte kan reagera uppmärksamt. Användning av sprit avråds: alkohol irriterar magen.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen