Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Lixiana

Lixiana är ett antikoagulantmedel. Det verksamma ämnet i den här medicinen är edoxaban. Det här medlet bromsar uppkomsten av blodproppar. Det hjälper till att minska risken för trombos.

Vad är Lixiana?

Lixiana tillhör de ‘direkta antikoagulantmedlen’. Det verksamma ämnet edoxaban blockerar effekten av ett särskilt koaguleringsprotein (koaguleringsfaktor Xa) i blodet. Härigenom uppstår blodproppar inte så snabbt och är risken mindre för tilltäppning av ett blodkärl genomen blodpropp (trombos)

Vid användning av Lixiana behöver man inte kontrollera blodet.

När används Lixiana?

Direkta antikoagulantmedel såsom Lixiana ordineras i bland annat följande situationer:

 • För att förebygga att det bildas blodproppar i hjärnan eller i blodkärlen någon annanstans i kroppen hos patienter som både lider av förmaksflimmer och av en eller fler tillkommande riskfaktorer;
 • För behandling av ett trombosben eller lungemboli och/eller för att förebygga att detta upprepas.

Hur används Lixiana?

En läkare eller apotekare talar om för dig hur du ska använda Lixiana. De allmänna riktlinjerna för användningen av Lixiana är:

 • Ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag. På så sätt glömmer du inte en dos så lätt. Det är viktigt att du verkligen tar medicinen varje dag. Då har et här antikoagulantmedlet bäst effekt.
 • Du kan ta Lixiana med eller utan mat.
 • Svälj tabletten hel. Du kan även krossa tabletten och ta den med lite äpplemos eller lösa upp den i vatten först.
 • Har du glömt att ta en dos? Ta ändå tabletten samma dag. Upptäcker du det först dagen efter? Hoppa då över den glömda tabletten och fortsätt vidare med det vanliga medicinschemat. Ta aldrig en dubbel dos för att kompensera den glömda tabletten.
 • Vill du byta till något annat antikoagulantmedel? Läkaren eller apotekaren kan berätta hur det går till.

Du hittar ytterligare information om användning av Lixiana i bipacksedeln.

Vilka doseringar finns?

Lixiana finns att tillgå i tabletter på 15 mg, 30 mg och 60 mg. Läkaren bestämmer vilken styrka du ska ha och hur länge du ska fortsätta använda medicinen. De allmänna riktlinjerna för doseringen av Lixiana är:

 • Vuxna: en gång per dag 30 till 60 mg.

Läkaren kan med tiden anpassa doseringen. Det här läkemedlet är inte lämpat för barn under 18 år.

Kompletterande information om doseringen av Lixiana hittar du i bipacksedeln.

Vilka är biverkningarna av Lixiana?

Alla läkemedel kan ge biverkningar; även om detta långtifrån alltid händer. Biverkningar som eventuellt kan uppträda är:

 • Sörre risk för blödningar, till exempel i huden (blodutgjutningar) eller i näsan (näsblod). Kontakta läkare om du får besvär av allvarliga symptom på blödningar, till exempel blod i avföringen eller i urinen, en blödning i ögat, vaginala blödningar eller om du hostar eller kräks blod;
 • Illamående, magont;
 • Hudutslag och/eller klåda;
 • Blodbrist.

En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du har besvär av en av dessa eller andra biverkningar.

När får du inte använda Lixiana? Det här antikoagulantmedlet är inte lämpat för alla. Använd inte Lixiana om du till exempel:

 • Är överkänslig mot det verksamma ämnet edoxaban eller ett av hjälpämnena i tabletten;
 • Har en allvarlig blödning eller löper större risk för det (till exempel vid en särskild leversjukdom, nyligen haft en hjärnblödning, en mag- tarmsår eller åderbråck i matstrupen);
 • Har mycket högt blodtryck som inte är under kontroll;
 • Om du tar andra antigoagulantläkemedel (om du inte byter till eller från den medicinen. Följ anvisningarna från läkaren);
 • Om du är gravid eller ammar.

I vissa fall måste man vara extra försiktig med användningen av Lixiana. Rådgör först med läkare om användningen av den här medicinen om du:

 • Lider av särskilda blödningsstörningar;
 • Lider av en allvarlig njursjukdom eller om du får behandling med dialys;
 • Lider av en allvarlig leversjukdom;
 • Lider av antifosfolipid syndromet;
 • Har en konstgjord hjärtklaff;
 • Ska opereras.

Kompletterande varningar om användningen av Lixiana hittar du i bipacksedeln. Rådgör med läkare om du inte säkert vet om Lixiana är lämpligt för dig.

Kan Lixiana användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa läkemedel har en växelverkan med Lixiana. Det gäller till exempel för följande läkemedel:

 • Mediciner som har inflytande på blodkoaguleringen, till exempel aspirin (acetylsalicylsyra), fenprocoumon och acenokumarol;
 • Vissa mediciner mot hjärtrytmrubbningar, till exempel verapamil;
 • Infammationshämmande smärtstillande läkemedel (NSAIDs), tillexempel diklofenak och celecoxib;
 • Vissa mediciner mot epilepsi;
 • Vissa antidepressiva läkemedel, däribland örtmedicinen johannesörten;
 • Vissa antibiotika, däribland erythromycin och rifampicin;
 • Vissa mediciner som undertrycker immunförsvaret, till exempel, ciklosporin;
 • Vissa antimögelmediciner (till exempel ketokonazol).

En fullständig översikt över alla mediciner som har en växelverkan med Lixiana finns i bipacksedeln. Läkaren vet om du kan kombinera dina mediciner med Lixiana.

Var kan jag köpa Lixiana?

Lixiana finns endast att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Lixiana utan recept?

Det här läkemedlet är receptbelagt. Du måste ha ett recept från en läkare för att kunna beställa Lixiana.

Källor

Nederländska hjärtstiftelsen. (utan datum.). Allt om antikoagulantmediciner. Hjärtstiftelsen. Rådfrågat den 20 juli 2021, från https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/medicijnen/antistollingsmedicijnen

EMC [European Medicines Compendium]. (november 2020). Lixiana 15mg, 30mg, 60mg filmbelagda tabletter – Patient Information Leaflet (PIL). https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/30504#

KNMP [Nederländska föreningen för farmaci]. (13 augusti, 2020). Lixiana. Apotheek.nl. https://www.apotheek.nl/medicijnen/edoxaban?product=lixiana

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Edoxaban. Farmakoterapeutisk Kompass. Rådfrågat den 20 juli 2021, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/e/edoxaban

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 23-08-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen