Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Multicheck Plus Glukos-, Kolesterol- och Hemoglobinmätare

Multicheck Plus Glukos-, Kolesterol- och Hemoglobinmätaren är en apparat som kan mäta 3 olika värden i blodet. Du behöver alltså bara använda 1 mätare i stället för tre olika apparater. Multicheck Plus mäter glukoshalten (blodsockerspegeln), det totala kolesterolvärdet och hemoglobinhalten i blodet. Det är viktiga värden som säger något om din hälsa.

Vad är Multicheck Plus Glukos-, Kolesterol- och Hemoglobinmätare?

Multicheck Plus Glukos-, Kolesterol- och Hemoglobinmätaren är en apparat som kan mäta 3 olika värden i blodet. Du behöver alltså bara använda 1 mätare i stället för tre olika apparater. Multicheck Plus mäter glukoshalten (blodsockerspegeln), det totala kolesterolvärdet och hemoglobinhalten i blodet. Det är viktiga värden som säger något om din hälsa.

När används Multicheck Plus Glukos-, Kolesterol- och Hemoglobinmätare?

Man kan mäta glukos, kolesterol och hemoglobin i blodet. Om det finns för mycket eller för lite av de här ämnena i blodet, kan det ha negativa följder för din hälsa.

Diabetiker måste kontrollera blodsockerhalten regelbundet. För lågt blodsocker kan medföra obehagliga besvär (svettningar, skakningar, suddig syn, till och med medvetslöshet). För högt blodsocker skadar blodkärlen och organen.

För hög kolesterolhalt medför större risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

För låg hemoglobinhalt kan betyda att det är fråga om blodbrist.

(Hus)läkaren kan mäta de här blodvärdena genom att ta blodprov och (låta) analysera detta. Med Multicheck Plus kan du även genomföra den här handlingen själv. Testet är enkelt att använda, snabbt och dessutom ytterst pålitligt.

Multicheck Plus är alltså även en bra lösning om du regelbundet måste kontrollera dina blodvärden grund av en hjärt- eller kärlsjukdom, diabetes, eller andra sjukdomar. Du kan även använda mätaren om du helt enkelt bara vill kontrollera kolesterolhalten, hemoglobinhalten och/eller glukoshalten regelbundet.

Hur används Multicheck Plus Glukos-, Kolesterol-, och Hemoglobinhalten?

I den medlevererade bruksanvisningen kan du läsa hur du ska använda Multicheck Plus mätaren och hur du kan justera och testa den. De allmänna riktlinjerna för att genomföra ett självtest med hjälp av Multicheck Plus Glukos-, Kolesterol- och Hemoglobinmätaren är:

  • Gör klart alla delar som behövs.

  • Ta ur 1 testremsa ur röret och placera den i mätaren såsom det anges i bruksanvisningen. Se till att du använder den rätta remsan. För varje blodvärde gäller en annan typ av remsa. För in kontrollnumret (det står på röret) på apparaten första gången du använder mätapparaten eller efter att du öppnat ett nytt rör med testremsor vid första användningen.

  • Tvätta händerna och torka dem noga och/eller desinfektera fingret med alkohol.

  • Sick med hjälp av stickpennan på sidan av fingertoppen enlig anvisningarna i bruksanvisningen. Fånga upp bloddroppen med testremsan precis som det anges i bruksanvisningen.

  • Mätaren räknar ner några sekunder. Därefter visas det uppmätta blodvärdet i displayen.

  • Mätaren kan spara blodvärdena i minnet. På så sätt får du en bra översikt över dina blodvärden under en lång tid.

Ytterligare information av Multicheck Plus Glukos-, Kolesterol- och Hemoglobinmätaren hittar du i bipacksedeln.

Rådfråga en läkare om dina blodvärden faller utanför de normala värdena.

Kan jag köpa Multicheck Plus Glukos-, Kolesterol- och Hemoglobinmätare utan recept?

Du behöver inget läkarrecept för att kunna beställa Multicheck Plus Glukos-, Kolesterol- och Hemoglobinmätare.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 23-10-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen