Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Nebivolol

Nebivolol är en såkallad betablockerare; en medicin som sänker blodtrycket och minskar hjärtats syrebehov. Om du vill göra en förfrågan på Nebivolol, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Nebivolol?

Nebivolol är en såkallad betablockerare; en medicin som sänker blodtrycket och minskar hjärtats syrebehov.

Om du vill göra en förfrågan på Nebivolol, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas denna medicin mot?

Nebivolol tas mot högt blodtryck, även kallat hypertoni. Vid högt blodtryck flödar blodet med för stor kraft ut i ådrorna. Detta kan skada ådrorna, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. En betablockerare som Nebivolol drar ner på hjärtslagen, varpå blodtrycket sjunker. Detta sänker risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Nebivolol används även vid hjärtsvikt. Detta läkemedel gör så att hjärtat har lägre syrebehov och inte behöver pumpa så hårt.

Hur tas Nebivolol?

Svälj Nebivololtabletten hel med lite vätska, helst vid eller runt en fast tidspunkt. Det kan dröja några veckor innan Nebivolol når önskad effekt. Fortsätt ändå ta läkemedlet, men kontakta läkararen om blodtrycket inte har gått ner efter fyra veckor.

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

 • Vid högt blodtryck: 1 tablett på 5 mg en gång dagligen.
 • Vid hjärtsvikt: inledningsdoseringen är 1 tablett på 125 mg om dagen, sen kan läkaren höja doseringen i små steg tills maximidoseringen på 10 mg om dagen nåtts.

En annan dosering kan gälla för föräldrar. Detta läkemedel är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

De flesta kan ta Nebivolol utan att drabbas av de biverkningar som detta läkemedel ändå ibland kan medföra. De biverkningar som kan förekomma är bland andra:

 • Huvudvärk;
 • En kittlande eller krypande känsla i kroppen eller lederna;
 • Förstoppning;
 • Yrsel eller blodvallningar när man reser sig (på grund av blodtryckssänkningen);
 • Illamående;
 • Diarré;
 • Utmattning;
 • Andnöd;
 • Ödem (att fukt hålls kvar).

I bipacksedeln finns en översikt av samtliga möjliga biverkningar. Den som lider av biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Nebivolol lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin exempelvis vid:

 • Överkänslighet mot nebivolol eller övriga beståndsdelar i medicinen;
 • Leveråkomma eller obehandlad tumör i binjurarna;
 • Vissa hjärtstörningar eller nylig hjärtattack;
 • Hjärtsvikt som blir allt värre;
 • Astma eller andra andningsstörningar;
 • Intag av läkemedel baserade på floctafenin eller sultoprid.

Den som har andra hälsoproblem eller tar fler mediciner bör rådfråga läkare om ifall Nebivolol kan tas. I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer och andra anmärkningar.

Graviditet och amning/ trafiklämplighet / alkohol

Ta detta läkemedel under graviditet eller amning enbart om läkare ordinerat detta. Nebivolol kan ge biverkningar såsom yrsel och utmattning, vilket försämrar reaktionsförmågan. Den som drabbas av dessa biverkningar bör inte bege sig ut i trafiken. Starkdryck kan förvärra eller locka fram denna medicins biverkningar. Drick måttligt med, eller avstå helt från, starkdryck under behandlingen med Nebivolol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen