Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Norlevo

Norlevo är ett akut p-piller (morning-afterpiller) avsett för engångsbruk. Det verksamma ämnet i detta piller är levonorgestrel, ett hormon som har inflytande på ägglossningen och sammanställningen av livmoderslemhinnan, och på så sätt förekommer en oönskad graviditet. Vill du diskret beställa Norlevo online, då kan du vända dig till kemikaliebutikerna som samarbetar med Dokteronline.com. Du behöver inte något recept för detta morning-afterpiller. Obs.: Norlevo måste intas så fort som möjligt efter oskyddat samlag. Tänk på att det kan ta ett par dagar innan du har detta piller hemma!

Vad är Norlevo?

Norlevo är ett akut p-piller (morning-afterpiller) avsett för engångsbruk. Det verksamma ämnet i detta piller är levonorgestrel, ett hormon som har inflytande på ägglossningen och sammanställningen av livmoderslemhinnan, och på så sätt förekommer en oönskad graviditet. Vill du diskret beställa Norlevo online, då kan du vända dig till kemikaliebutikerna som samarbetar med Dokteronline.com. Du behöver inte något recept för detta morning-afterpiller. Obs.: Norlevo måste intas så fort som möjligt efter oskyddat samlag. Tänk på att det kan ta ett par dagar innan du har detta piller hemma!

För vad används medicinen?

Det kan ibland hända att ett reguljärt preventivmedel inte fungerar. Kondomen går sönder t.ex., eller du kommer på att du nyligen glömt att svälja p-pillret. I sådana nödsituationer kan du efter samlaget inta det akuta p-pillret. Detta piller hämmar ägglossningen och gör samtidigt livmoderslemhinnan olämplig för innästlingen av ett befruktat ägg. På så sätt förhindras en oönskad graviditet. Norlevo är uteslutande avsett för engångsbruk. Detta piller är inte lämpligt att inta som reguljärt p-piller, då hormonhalten i Norlevo inte är tillräcklig för detta.

Hur använder man Norlevo?

Det är viktigt att inta Norlevo så fort som möjligt efter ett oskyddat samlag. Svälj tabletten helst inom 12 timmar, men högst 72 timmar efter att du haft oskyddat sex. Svälj tabletten utan att tugga på den med lite vätska. Skulle du kräkas upp tabletten inom tre timmar efter att du svalt den, då måste du än en gång inta en tablett Norlevo.

Dosering

De samverkande apoteken har Norlevo tillgängligt online i förpackningar med 1 tablett. Inta tabletten så fort som möjligt efter oskyddat samlag.

Biverkningar

Norlevo kan ge biverkningar, fastän inte alla får besvär av dem. De besvär som du eventuellt kan uppleva, är bl.a.:

  • Huvudvärk;
  • Yrsel;
  • Illamående, kräkning, diarré, magont;
  • Uppskjutande av menstruation. Gör en graviditetstest om menstruationen uteblir längre än 5 dagar;
  • Häftig menstruation.

Rådgör med en läkare om du har långvariga besvär av biverkningarna eller om du upplever biverkningar som inte står upptagna i bipacksedeln.

När ska/får du inte använda detta läkemedel?

Norlevo är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte detta morning-afterpiller om du:

  • Är överkänslig för levonorgestrel eller ett av de använda hjälpämnena.

Rådgör med en läkare om du kan använda Norlevo om du har haft en infektion eller ett utomkvedshavandeskap i äggledarna eller om du lider av andra hälsoproblem. Norlevo har en växelverkan med vissa andra mediciner. En läkare vet vilka kombinationer det handlar om; informera honom eller henne därför alltid om ditt medicinbruk. I bipacksedeln läser du mer om kontra-indikationerna, växelverkningar och andra varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Norlevo upphäver inte en befintlig graviditet. Inta inte Norlevo om du är gravid, och använd detta medel endast i samråd med en läkare om du ammar. Det finns för detta läkemedel inga varningar vad beträffar bilkörning eller konsumtion av alkohol.

Kompletterande information

Morning afterpillret Norlevo är en nödlösning. Använd det inte som normalt preventivmedel, inte heller om du bara har mycket lite könsumgänge. Tänk också på att Norlevo inte ger skydd mot könssjukdomar. Läs före användningen bipacksedeln.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen