Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

pH-Balans test

Ett pH-Balanstest testar surhetsgraden (pH-värdet) i vaginan. Ett alltför högt pH-värde stör den bakteriella jämvikten och kan orsaka vaginala besvär. PH-balanstestet är snabbt, smärtfritt och lätt att ta. Utslaget visas direkt efter att testet utförts. PH-balanstestet är receptfritt.

Vad är pH-Balance®?

pH-Balance® är ett självtest som man kan fastställa surhetsgraden i vaginan med. Självtestet innehåller en testremsa som enkelt och smärtfritt förs in i vaginan. Testremsan innehåller en mätremsa som absorberar fukt i vaginan och som omedelbart mäter surhetsgraden.

Surhetsgraden i vaginan utgör ett viktigt immunförsvar. Den skyddar mot inkräktare utifrån och sörjer för att balansen mellan mögel- och de bakteriesorter som lever i vaginan, bevaras.

I vanliga fall har surhetsgraden i vaginan ett pH värde på mellan 3.8 till 4.5. Genom särskilda inflytanden kan surhetsgraden däremot avta. pH-siffran blir högre då. Om surhetsgraden i vaginan minskar, får bakterier, mögel och andra organismer chansen att frodas. Detta kan förorsaka obehagliga vaginala besvär.

Med pH-Balance® självtest kan du snabbt fastställa om din vagina har en bra eller mindre gynnsam surhetsgrad.

När används pH-Balance®?

Har du vaginala besvär, och/eller vill du veta hur hög surhetsgraden är i din vagina? I så fall kan du kontrollera pH-värdet med det här självtestet. Ett högt pH-värde i vaginan kan bland annat leda till vaginala besvär som till exempel:

  • Klåda och irritationer i/runtomkring vaginan. Ibland är slemhinnan runtomkring ingången till vaginan även lite röd eller uppsvullen;

  • Ökning av vaginala flytningar, ibland har flytningarna en avvikande färg, lukt eller sammansättning;

  • Smärta när du kissar och/eller vid samlag.

De här besvären kan bland annat tyda på en bakteriell vaginos eller en vaginal mögelinfektion. Vissa bakterier eller mögelsorter har då fått övertaget.

En bakteriell vaginos förknippas ofta med en större risk för för tidig födsel och är därmed inte ofarlig för gravida kvinnor. Med pH-Balance® självtest kan du lätt kontrollera om surhetsgraden är normal. Är pH-värdet högre än 4.5, kan det alltså uppstå en bakteriell vaginos eller andra vaginala infektioner snabbare.

Hur används pH-Balance®?

Läs bruksanvisningen före användning. De allmänna riktlinjerna för användning av det vaginala självtestet är:

  • Tvätta händerna och toka dem noga.

  • Ta ut en testremsa ur folien och håll fast den vid den stora, runda delen.

  • För in testremsans ände några centimeter i slidan, såsom det beskrivs i bruksanvisningen.

  • För in testremsan försiktigt mot slidans bakre del så att mätzonen kan absorbera lite vaginal fukt.

  • Ta ut testremsan ur slidan.

  • Läs av resultatet omedelbart. Mätzonen på testremsan ändrar färg när den kommer i kontakt med vaginal fukt. Du kan jämföra testremsan med färgerna i bruksanvisningen. Baserat på detta kan du se vilket pH-värde den vaginala fukten har.

Konsultera läkare om pH-värdet ligger utanför de normala värdena. Rådgör alltid med en läkare om du har vaginala besvär, även om pH-värdet visar sig vara normalt.

Ytterligare information om användning av pH-Balance® hittar du i bruksanvisningen.

Kan jag köpa pH-Balance® utan recept?

​Du behöver inget läkarrecept för att kunna beställa pH-Balance® vaginala självtest.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 23-08-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen