Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Protopic

 • För behandling av eksem
 • För vuxna och barn över 2 år

Om Protopic

Den aktiva substansen i Protopic, takrolimusmonohydrat, är ett immunmodulerande medel.

Protopic i form av salva används för att behandla måttlig till svår atopisk dermatit (eksem) hos vuxna och barn som inte fått tillräcklig effekt av eller inte tål konventionell behandling, t.ex. med topikala kortikosteroider.

Vid atopisk dermatit orsakar en överreaktion i hudens immunsystem inflammation i huden (klåda, rodnad, torrhet).

Protopic förändrar den onormala immunreaktionen och lindrar inflammationen och klådan i huden.

Användning

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Applicera ett tunt lager Protopic på de drabbade hudområdena.
 • Protopic kan användas på de flesta kroppsdelar, även ansikte och hals och i arm- och knäveck.
 • Undvik att använda salvan inuti näsan, munnen och ögonen. Om salvan kommer i kontakt med något av dessa områden ska den torkas bort noggrant och/eller sköljas bort med vatten.
 • Täck inte över hudområden som behandlas med salvan med bandage eller liknande.
 • Tvätta händerna efter att du använt Protopic, såvida inte dina händer också ska behandlas.
 • Innan du använder Protopic efter att ha duschat eller badat, ska huden var helt torr.

Dosering

Protopic finns i två styrkor:

 • Protopic 0,03%, för vuxna och barn över 2 år
 • Protopic 0,1%, för vuxna och ungdomar över 16 år

Vilken styrka du ska använda beror på dina besvär och bestäms av läkaren. Allmänna riktlinjer för dosering är:

Barn (2 år och äldre):

 • Applicera Protopic 0,03% salva två gånger dagligen (morgon och kväll) under maximalt 3 veckor – därefter appliceras salvan en gång dagligen på samtliga påverkade hudområden tills eksemet helt har försvunnit.

Vuxna och ungdomar (16 år och äldre):

 • Först appliceras vanligen Protopic 0,1% salva två gånger dagligen (morgon och kväll) tills besvären har försvunnit. Läkaren kan eventuellt ordinera minskad dosering eller en mindre stark salva (Protopic 0,03%).

Förbättring sker vanligen inom en vecka. Om du inte märker någon förbättring inom två veckor, rådgör med din läkare om andra möjligheter.

Din läkare kan ordinera dig att använda Protopic i förebyggande syfte när eksemet är helt eller nästan utläkt:

 • Applicera salvan en gång per dag två gånger i veckan (t.ex. på måndagen och torsdagen) på hudområden där du vanligtvis får eksem. Det ska gå 2-3 dagar utan Protopic-behandling mellan varje behandlingstillfälle.

Om sjukdomssymptomen återkommer bör du använda Protopic två gånger dagligen samt kontakta din läkare för utvärdering av behandlingen.

Alkohol/körförmåga

När du använder Protopic kan alkoholintag orsaka blodvallning eller rodnad och värmekänsla i huden eller ansiktet.

Detta läkemedel påverkar inte reaktionsförmågan.

Om du råkar svälja salva/glömd dos

Om du av misstag får i dig salva ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du glömmer att stryka på salvan vid den tidpunkt då du ska göra det, gör det genast när du kommer ihåg det och fortsätt sedan som tidigare.

När ska Protopic inte användas?

Protopic är inte lämpligt för var och en. Använd inte salvan i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot takrolimus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du är allergisk mot makrolidantibiotika (t.ex. azitromycin, klaritromycin, erytromycin)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare i följande situationer:

 • Om du har leversvikt
 • Om du har hudcancer (tumörer) eller om ditt immunförsvar är försvagat (oavsett orsak)
 • Om du har en ärftlig hudbarriärsjukdom som Nethertons syndrom, lamellär iktyos (hud som fjällar kraftigt beroende på att det yttersta hudlagret är förtjockat), eller om du har generell erytrodermi (röd, inflammerad, flagnande hud på hela kroppen)
 • Om du har kutan Graft versus Host-sjukdom (en immunreaktion i huden som är en vanlig komplikation hos patienter som genomgått benmärgstransplantation)
 • Om du har svullna lymfkörtlar när du påbörjar behandlingen – om dina lymfkörtlar svullnar under behandlingen med Protopic ska du rådgöra med din läkare
 • Om du har infekterat eksem – salvan ska i så fall inte användas på huden
 • Om du märker någon förändring i hudens utseende

Graviditet och amning

Detta läkemedel är inte lämpligt att använda om du är gravid, planerar att skaffa barn eller ammar.

Andra läkmemedel och Protopic

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas behöva använda andra läkemedel – detta gäller även receptfria läkemedel.

Du kan använda mjukgörande krämer och hudlotion under behandling med Protopic, men dessa produkter ska inte användas inom två timmar före och efter användning av Protopic.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar. Protopic kan bl.a. orsaka följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare):

 • Brännande känsla och klåda – dessa symptom är normalt sett milda till måttliga och försvinner vanligtvis inom en vecka efter påbörjad behandling med Protopic

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

 • Rodnad
 • Värmekänsla
 • Smärta, ökad känslighet i huden (särskilt för värme och kyla)
 • Krypningar i huden
 • Utslag
 • Lokala hudreaktioner oavsett orsak – en reaktion kan vara inflammerade eller infekterade hårsäckar, munsår, generaliserade herpes simplex-infektioner
 • Rodnad i ansiktet eller hudirritation efter alkoholintag

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare):

 • Akne

I bipacksedeln hittar du en översikt över samtliga eventuella biverkningar. Tala med läkare om du får biverkningar – detta gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen är takrolimusmonohydrat.

 • 1 gram Protopic 0,03% salva innehåller 0,3 mg takrolimus (som takrolimusmonohydrat)
 • 1 gram Protopic 0,1% salva innehåller 1,0 mg takrolimus (som takrolimusmonohydrat)

Övriga innehållsämnen är: vitt vaselin, flytande paraffin, propylenkarbonat, vitt bivax och fast paraffin.

Tillverkare av Protopic är:

Astellas Ireland Co. Ltd. Killorglin
County Kerry
Irland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Protopic 0,1% och Protopic 0,03% kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 28-09-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen