Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Qlaira

 • P-piller mot graviditet
 • Även för behandling av riklig menstruationsblödning
 • Ett flerfasigt kombinations-p-piller
 • Ska inte tas när du ammar

Om Qlaira

Qlaira är ett p-piller. De aktiva substanserna estradiol och dienogest förhindrar graviditet. Qlaira används även för behandling av riklig menstruationsblödning (när denna inte beror på någon sjukdom i livmodern) hos kvinnor som vill använda p-piller (oral kontraception).

Användning

Qlaira finns tillgängligt i tablettkartor innehållande 28 tabletter. Tabletterna är uppdelade i olika färger: mörkgula (2 stycken), röda (5 stycken), ljusgula (17 stycken) och mörkröda (2 stycken). Varje färg har en egen hormonsammanställning, och de olika färgerna skapar tillsammans en cykel som ligger närmare den naturliga kvinnliga menscykeln. Qlaira kallas därför för ett flerfasigt p-piller. Tablettkartan innehåller även 2 stycken vita tabletter – dessa är inaktiva (innehåller ingen aktiv substans).

Tabletterna ska tas i en viss ordning. Förpackningen innehåller särskilda minnesremsor med veckans 7 dagar. Välj den minnesremsa som börjar med den dag du börjar ta tabletterna och klistra fast den högst upp på tablettkartan eller på doseringsasken (om du använder en sådan) där tablettkartan förvaras. På så sätt vet du säkert att du tar rätt tablett.

Du bör ta tabletterna vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Ta tabletten med lite vatten om det behövs. Dagen efter det att du avslutat en tablettkarta, börjar du direkt på nästa tablettkarta (det infaller alltså inte någon tablettfri vecka när du tar Qlaira). En lindrig bortfallsblödning kommer oftast när du tar den andra mörkröda eller någon av de vita tabletterna.

Dosering

Rekommenderad dos av Qlaira är 1 tablet dagligen, vid ungefär samma tidpunkt på dagen.

Alkohol/körförmåga

Restriktioner saknas.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/kräkning eller diarré

Har du tagit fler tabletter än vad som ordinerats? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt ta en tablett?

 • Om det inte har gått mer än 12 timmar, kan du ta den glömda tabletten och sedan fortsätta ta tabletterna som vanligt.
 • Om det har gått mer än 12 timmar sedan du glömt ta en Qlairatablett, kan graviditetsskyddet vara nedsatt. I bipacksedeln för Qlaira finns information om hur du ska gå tillväga i denna situation.

Om du kräks eller får svår diarré inom 3-4 timmar efter det att du tagit en aktiv tablett, är det risk för att de aktiva substanserna i p-pillret inte kommer att tas upp fullständigt av kroppen. Följ i sådana fall råden i bipacksedeln eller rådgör med läkare eller apotekspersonal.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Qlaira i följande situationer:

 • Om du har (eller har haft) en blodpropp (trombos) i ett blodkärl i benen, lungorna (lungemboli) eller något annat organ
 • Om du har (eller har haft) en hjärtinfarkt eller stroke
 • Om du har (eller har haft) kärlkramp (ett tillstånd som orsakar svår bröstsmärta och kan vara ett första tecken på en hjärtinfarkt) eller transitorisk ischemisk attack (TIA – övergående strokesymptom)
 • Om du har (eller har haft) en typ av migrän som kallas “migrän med aura”
 • Om du har någon av följande sjukdomar som kan öka risken för en blodpropp i artärerna: svår diabetes med skadade blodkärl, mycket högt blodtryck eller en mycket hög nivå av fett i blodet
 • Om du vet att du har en sjukdom som påverkar blodkoaguleringen
 • Om du har (eller har haft) inflammation i bukspottkörteln
 • Om du har (eller har haft) en leversjukdom och din leverfunktion ännu inte är normal
 • Om du har (eller har haft) en tumör i levern
 • Om du har (eller har haft) bröstcancer eller cancer i könsorganen, eller om du misstänks ha någon av dessa cancerformer
 • Om du har oförklarliga blödningar från slidan
 • Om du är allergisk mot estradiolvalerat eller dienogest, eller mot något av de övriga innehållsämnena i detta läkemedel

Varningar och försiktighet

I vissa situationer behöver du vara särskilt försiktig när du tar Qlaira eller andra kombinerade p-piller (som innehåller 2 typer av hormoner). I bipacksedeln hittar du en översikt över vilka situationer som avses.

Graviditet och amning

Använd inte Qlaira om du är gravid. Om du blir gravid medan du tar Qlaira måste du omedelbart sluta ta Qlaira och kontakta din läkare.

Du ska i allmänhet inte använda Qlaira medan du ammar. Om du vill använda p-piller medan du ammar ska du först rådgöra med din läkare.

Andra läkemedel och Qlaira

Om din läkare ordinerar Qlaira ska du alltid tala om vilka andra läkemedel eller naturmedel du eventuellt använder. Och om du redan använder Qlaira ska du tala om detta för den läkare eller tandläkare som eventuellt ordinerar ett annat läkemedel, och även informera den apotekspersonal som ger dig läkemedlet. Dessa personer kan då avgöra om det är nödvändigt för dig att använda extra preventivmedel (t.ex. kondom) och i så fall hur länge detta gäller.

Vissa läkemedel kan göra Qlaira mindre effektivt som skydd mot graviditet, eller orsaka oväntade blödningar. Detta gäller bl.a. följande läkemedel:

 • Läkemedel som används för behandling av epilepsi, tuberkulos, HIVinfektion och andra infektioner (exempel på sådana läkemedel anges i bipacksedeln)
 • Naturläkemedel som innehåller johannesört

Vissa läkemedel kan öka nivån av Qlairas aktiva substanser i blodet. Rådfråga läkare om du använder följande läkemedel:

 • Läkemedel mot svampinfektioner som innehåller ketokonazol
 • Antibiotika som innehåller erytromycin

Qlaira kan påverka effekten av andra läkemedel, t.ex:

 • Läkemedel som innehåller ciklosporin
 • Det antiepileptiska läkemedlet lamotrigin (detta kan leda till en ökning av antalet krampanfall)

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Qlaira orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar
Allvarliga biverkningar som förknippas med användning av p-piller och relaterade symptom beskrivs i den officiella bipacksedeln under rubrikerna ”Qlaira och ven-/artärtrombos” och ”Qlaira och cancer”. Läs dessa avsnitt noggrant och kontakta omedelbart läkare när detta är befogat.

Andra eventuella biverkningar
Vanliga (kan förekomma hos mellan 1 och 10 av 100 användare):

 • Huvudvärk
 • Buksmärta, illamående
 • Akne
 • Utebliven menstruation, obehagskänsla i brösten, smärtsamma menstruationer, oregelbundna blödningar (rikliga, oregelbundna blödningar)
 • Viktökning

Mindre vanliga (kan förekomma hos mellan 1 och 10 av 1 000 användare):

 • Svampinfektioner, svampinfektion i underlivet, vaginal infektion
 • Ökad aptit
 • Depression, nedstämdhet, känslomässiga störningar, sömnproblem, minskad sexlust, psykisk obalans, humörsvängningar
 • Yrsel, migrän
 • Värmevallningar, högt blodtryck
 • Diarré, kräkningar
 • Ökade leverenzymer
 • Håravfall, kraftig svettning (hyperhidros), klåda, hudutslag
 • Muskelkramper
 • Biverkningar i brösten eller könsorganen (se bipacksedeln)
 • Trötthet, irritation, svullnad i delar av kroppen, t.ex. i vristerna (ödem)
 • Viktminskning, blodtrycksförändringar

Fler biverkningar som kan uppstå vid behandling med Qlaira hittar du i bipacksedeln. Om du får besvärliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i denna information, rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är estradiolvalerat, eller estradiolvalerat i kombination med dienogest (se bipacksedeln för specifikation per tablett).

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Qlaira kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 01-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen