Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Tamiflu

Tamiflu är ett antivirusmedel som används vid olika sorters influensa. Det verksamma ämnet oseltamivir tillhör de s.k. neuraminidas-hämmarna, läkemedel som förekommer att ett virus kan spridas i kroppen. Tamiflu kan användas preventivt för att förekomma smitta med influensaviruset. Är det ändå fråga om en infektion, då kan Tamiflu minska symptomen och i längden förkorta sjukdomen.

Vad är Tamiflu?

Tamiflu är ett antivirusmedel som används vid olika sorters influensa. Det verksamma ämnet oseltamivir tillhör de s.k. neuraminidas-hämmarna, läkemedel som förekommer att ett virus kan spridas i kroppen. Tamiflu kan användas preventivt för att förekomma smitta med influensaviruset. Är det ändå fråga om en infektion, då kan Tamiflu minska symptomen och i längden förkorta sjukdomen.

För vad används medicinen?

Tamiflu används både för att förebygga och att bota influensa. Medicinen kan sättas in vid olika influensavarianter, bl.a. den vanliga influensan, den mexikanska influensan och fågelinfluensan.

Hur använder du Tamiflu?

Kapslarna av Tamiflu ska sväljas hela med vatten. Det är bäst att inta detta läkemedel under måltiden, det förekommer eller minskar biverkningar som illamående och magont. Det är viktigt att du avverkar den föreskrivna kuren helt och hållet. Slutar du tidigare med Tamiflu, då kan viruset ändå spridas i kroppen.

Dosering

Tamiflu finns i kapslar på 75 mg, 45 mg och 30 mg och som pulver för att beredas i suspension (12 mg/ml). Om inte läkaren bestämmer annorlunda, gäller följande doseringsråd: För att undvika smitta:

  • Vuxna och barn från 13 år: under 10 dagar en gång om dagen (helst på morgonen) 1 kapsel à 75 mg. Börja behandlingen med Tamiflu inom två dagar efter kontakt med en smittad person.

För behandling av influensa:

  • Vuxna och barn från 13 år: under 5 dagar två gånger om dagen 1 kapsel à 75 mg. Börja inta Tamiflu senast 48 timmar efter att besvären uppstått.

För barn som väger mer än 40 kilo gäller samma doseringsråd som för vuxna, om inte läkaren råder annorlunda. Om barnet inte kan svälja kapslarna på 75 mg, kan de mindre kapslarna på 40 mg och 35 mg beställas. En dosis består av 1 kapsel på 40 mg och 1 kapsel på 35 mg. För yngre barn och babys ska läkaren föreskriva en anpassad dosering i form av en suspension (dryck). Avvik inte från den föreskrivna doseringen. Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Vid användningen av Tamiflu kan ibland biverkningar uppstå, som t.ex.:

  • Huvudvärk (framförallt vid långvarigt bruk);
  • Illamående, magont, kräkning. Dessa biverkningar uppträder framförallt de första två dagarna och upphör sedan av sig själv.

Mer information om de eventuella biverkningarna finner du i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Tamiflu är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte detta antivirusmedel om du:

  • Är överkänslig för det verksamma ämnet oseltamivir.

Lider du av njurproblem eller en annan allvarlig åkomma, överlägg då med läkaren om användningen av Tamiflu. Uppge vid din beställning vilka läkemedel du dessutom använder. Vissa mediciner kan påverka varandra.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Tamiflu uteslutande på doktorsrekommendation om du är gravid eller ammar. Det finns inga varningar för denna medicin vad beträffar bilkörning eller konsumtion av alkohol.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen