Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Topamax (Topimax)

Topamax är märkesnamnet för topiramat. Det är ett antikonvulsivt oralt läkemedel, som främst används till att behandla epileptiska anfall, men även till behandling av andra problem, såsom migrän. Topamax ska dock endast användas för att förebygga migränanfall; det kan inte behandla migrän om symtomen redan har börjat.

Vad är Topamax?

Topamax är märkesnamnet för topiramat. Det är ett antikonvulsivt oralt läkemedel, som främst används till att behandla epileptiska anfall, men även till behandling av andra problem, såsom migrän. Topamax ska dock endast användas för att förebygga migränanfall; det kan inte behandla migrän om symtomen redan har börjat.

Hur tar man Topamax?

Följ alltid läkarens anvisningar. Topamax-kapslarna ska sväljas hela, med eller utan mat, två gånger om dagen. Drick rikligt med vätska medan du tar Topamax, för att undvika att njursten bildas.

Dosering

Dosstyrkan varierar, beroende på tillstånd, och för barn, även vikt. Vissa tillstånd kräver en behandlingskur som börjar med en låg dos, och sedan ökas gradvis till en högre dos. Det kan minska effekten av biverkningar.

Ta Topamax regelbundet, helst samma tidpunkt varje dag, för att få maximal nytta av läkemedlet. Sluta inte tvärt att ta Topamax utan att ha rådfrågat din läkare, eftersom det kan förvärra symtomen för vissa tillstånd.

Sök läkarråd om symtomen för ditt tillstånd kvarstår eller förvärras.

Biverkningar

Liksom många andra läkemedel, kan Topamax orsaka biverkningar, vilka normalt är lindriga och upphör efter en kort tid. Vanliga biverkningar inkluderar:

 • Illamående
 • Yrsel
 • Dåsighet
 • Diarré
 • Förlorad matlust
 • Fumlighet
 • Stickningar i armar och händer, eller ben och fötter
 • Dålig smak i munnen

Allvarligare biverkningar inkluderar:

 • Blod i urinen (om den blir rosafärgad)
 • Smärta vid urinering
 • Feber
 • Frossa
 • Smärta i ländryggen eller magen

Sök läkarråd om du upplever någon av ovanstående biverkningar, eftersom det kan vara ett tecken på njursten.

Allvarliga allergiska reaktioner på Topamax är sällsynta. Sök akutvård om du upplever något tecken på en allergisk reaktion, såsom nässelfeber, andningsbesvär, yrsel, samt klåda eller svullnad.

Vissa personer upplever att Topamax kan påverka deras humör, och göra att de känner sig alltmer deprimerade och, i sällsynta fall, t.o.m. suicidala. Berätta för din läkare om du, eller någon omkring dig, märker några ändringar i ditt humör eller beteende.

Var uppmärksam för plötsliga synförändringar (suddig syn, rodnad, ömhet), då Topamax i sällsynta fall kan orsaka ett mycket allvarligt ögonproblem, som kan leda till bestående blindhet, om det inte behandlas.

När är det inte säkert att ta Topamax?

Det är viktigt att du berättar hela din medicinska historia för din läkare, samt lämnar uppgifter om alla receptbelagda eller receptfria läkemedel som du tar, inklusive örtmediciner. Orlistat, till exempel, är känt för att interagera med Topamax.
Det är särskilt viktigt att berätta för din läkare om du lider av vinkelglaukom, skör benstomme, njurproblem, eller om du följer en kost som är kolhydratsfattig, men har hög fetthalt.

Graviditet/Amning/Bilkörning/Alkohol

Topamax ska endast användas under graviditet om din läkare anser att förmånerna är större än riskerna. Läkarråd ska även sökas innan du ammar, eftersom en liten läkemedelsmängd kan överföras till bröstmjölken.
Kör inte bil förrän du är säker på att Topamax inte gör dig yr eller dåsig.
Alkohol bör undvikas.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen