Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Veroval® Klamydiasjälvtest

 • Endast avsett för kvinnor
 • För diskret användning i hemmet
 • Enkelt att utföra
 • Testresultat inom 15 minuter

Om Veroval® – klamydiasjälvtest

Klamydia är en av de mest förekommande sexuellt överförbara infektionerna (STI). Denna könssjukdom orsakas av en bakterie som kan överföras genom oskyddat sex.

Smitta med klamydiabakterien ger vanligtvis inga eller milda symptom. Man kan alltså smitta andra utan att vara medveten om det. Ibland kan besvär uppstå efter några veckors smitta. Smittade kvinnor kan bl.a. få följande symptom:

 • Smärta vid urinering
 • Buksmärta
 • Ökade vaginala flytningar
 • Mellanblödningar, ibland efter sexuellt umgänge
 • Klåda eller smärta runt anus
 • Blod eller slem i avföringen
 • Hals- eller ögoninfektion (mindre vanligt)

En klamydiainfektion som inte behandlas kan leda till allvarligare tillstånd, som t.ex. inflammation i äggledarna och nedsatt fertilitet. Hos gravida kvinnor kan infektion med klamydia öka risken för för tidig födsel eller orsaka låg födelsevikt.

Genom tidig behandling av klamydia kan man förebygga problemen ovan. Vill du veta om du har klamydia? Veroval® – klamydiasjälvtestet ger snabbt resultat. Vid ett positivt testresultat ska du kontakta din läkare angående vidare behandling.

Användning

Veroval® – klamydiasjälvtestet är endast avsett för kvinnor. Testet kan påvisa förekomsten av klamydiabakterier i vaginalt sekret. Du gör ett “cellprov” genom att ta lite sekret med hjälp av den medföljande bomullstopsen. Provtagningen är enkel att utföra och är dessutom smärtfri. Testresultatets tillförlitlighet överstiger 97%.

Läs igenom handledningen innan du gör testet och följ alla anvisningar noggrant.

Allmänna riktlinjer för att utföra självtestet är:

 • Kissa inte senare än 1 timme innan du gör testet, eftersom det kan påverka resultatet. Välj en lugn omgivning för testutförandet. Ta ut bomullstopsen ur förpackningen.
 • Inta en bekväm ställning, ungefär som när du sätter in en tampong. För sedan försiktigt in bomullstopsen tills den når livmoderhalsen (längst inne i slidan).
 • Låt bomullstopsen rotera i cirka 30 sekunder och dra sedan försiktigt ut den ur slidan.
 • Den medföljande flaskan innehåller en liten mängd buffertvätska. Doppa bomullstopsen med sekret i flaskan tills den når botten.
 • Låt bomullstopsen rotera i buffertvätskan samtidigt som du trycker topsen mot flaskans innerväggar, så att så mycket som möjligt av sekretet från provtagningen blandas med buffertvätskan.
 • Vänta i 5 minuter. Under denna tid låter du bomullstopsen stå kvar i flaskan. En längre eller kortare väntetid kan påverka testresultatet.
 • Tryck bomullstopsen mot flaskans innerväggar ett par gånger innan du tar ut den ur flaskan.
 • Släng bomullstopsen, förslut flaskan och skaka den lätt.
 • Håll flaskan med skruvkorken uppåt och bryt av toppen på flaskans pip.
 • Droppa 2 droppar i det lilla testfältet (märkt med ett S) på testkassetten. Se till så att det inte kommer någon vätska på kassettens resultatfönster.
 • Testresultatet avläses exakt 15 minuter efter det att de 2 dropparna fått kontakt med testfältet. Om mer än 20 minuter har förflutit är testresultatet inte längre tillförlitligt.

Resultatet är bara giltigt om ett streck framträder i det testfönster som märkts med ett C. Det spelar dock ingen roll hur tydligt eller otydligt kontrollstrecket framträder.

Positivt testresultat

Testresultatet är positivt om två lila streck framträder i resultatfönstret (vid C- respektive T-markeringen) inom reaktionstiden på 15 minuter, även om strecket vid T-markeringen framträder otydligt. Ett positivt resultat kan ofta iakttas redan innan reaktionstiden på 15 minuter har förflutit. Om du testar positivt måste du informera din läkare om detta. Ta med denna bruksanvisning till läkarbesöket. Läkaren kan då lättare bilda sig en uppfattning om hur testet har utförts.

Negativt testresultat

Testresultatet är negativt när endast ett lila streck framträder vid C-markeringen. Ett negativt resultat kan endast fastställas efter det att reaktionstiden på 15 minuter har förflutit. Om testresultatet är negativt kan infektion med bakterien Chlamydia trachomatis med största sannolikhet uteslutas. Trots detta rekommenderas regelbundna läkarkontroller.

Ogiltigt testresultat

Testresultatet ses som ogiltigt om inget lila streck framträder vid C-markeringen, om ett lila streck endast framträder vid T-markeringen eller om hela testfältet färgas lila. Möjliga orsaker till ett ogiltigt testresultat kan vara att förvaringspåsen (av aluminium) som innehåller testkassetten eller bomullstopsen kan ha gått sönder, eller att självtestet förvarats eller använts på fel sätt. Låt i sådana fall bli att använda samtliga testmaterial och kontakta distributören per e-post.

När ska självtestet inte användas?

Detta självtest bör inte användas i följande situationer:

 • Under graviditet
 • Under menstruation och fram till 3 dagar efter menstruation
 • Om du har urinvägsinfektion

Kissa inte senare än 1 timme innan provtagningens början, eftersom det kan påverka testresultatet.

Använd inte självtestet om aluminiumförpackningen inte var fullständigt försluten från början eller om testkassetten visar sig vara trasig.

Testkassetten, flaskan och bomullstopsen för provtagning får endast användas en gång.

Innehållsdeklaration

Veroval® – klamydiasjälvtestet innehåller:

 • 1 aluminiumförpackad testkassett med medföljande torkmedelspåse
 • 1 flaska med buffertvätska
 • 1 bomullstops för provtagning
 • 1 bruksanvisning

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Veroval® – klamydiasjälvtest kan laddas ner här.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 23-08-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen