Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Vesicare

Vesicare är ett läkemedel som minskar en överaktiv blåsas aktivitet. Tabletterna tas oftast av folk som besväras av inkontinens. Vesicare förlänger tiden mellan toalettbesök och ökar urinmängden blåsan kan hålla kvar. Om du är vill göra en förfrågan på Vesicare, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Vesicare?

Vesicare är ett läkemedel som minskar en överaktiv blåsas aktivitet. Tabletterna tas oftast av folk som besväras av inkontinens. Vesicare förlänger tiden mellan toalettbesök och ökar urinmängden blåsan kan hålla kvar.

Om du är vill göra en förfrågan på Vesicare, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Inkontinens

Folk som är inkontinenta har fullständiga eller delvisa problem med att hålla kvar urin eller avföring. Detta är ett vanligt förekommande problem. Inkontinens är ingen sjukdom i sej självt, utan är en följd av att vissa kroppsfunktioner inte längre fungerar ordentligt.

Sammansättning

Vesicare innehåller solifenacinsuccinat. Solifenacin bromsar blåsväggens sammandragning, vilket medför att trycket förminskas. Detta innebär att du behöver kissa mer sällan och att blåsan kan behålla mer urin innan tryck uppstår. Andra beståndsdelar är majsstärkelse, laktos, hypromellos, magnesiumstearat, makrogol, talk, titaniumdioxid och järnoxid. Vesicaretabletter kommer om 30 stycken per blåskarta.

Hur tas Vesicare?

Ta en tablett dagligen. Svälj denna hel med lite vatten. Tabletten kom man vill tas under måltid, men tugga inte ner tabletten. Den sedvanliga doseringen är 5 mg per dag, förutom om läkare ordinerat 10 mg per dag.

Biverkningar

Vesicares biverkningar är muntorrhet och ibland suddig syn, illamående och magknip. Kontakta husläkare eller apotekare om du får svåra besvär av dessa biverkningar. Läs mer om biverkningarna i bipacksedeln.

OBS: Vesicare bör inte användas av barn på under 18 år. Det är även olämpligt att använda Vesicare under graviditet, såvida det inte är ett nödfall. Använd inte Vesicare under amningsperioden.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen