Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Dr. E. Tanase

Namn: Dr. E. Tanase
Registreringsnummer: 8803083080
Specialämne: Allmänläkare / Akutmedicin
LinkedIn: E. Tanase

Introduktion

Detta är doktor Elena Tanase. Hon är överordnad allmänläkare och är verksam inom ambulansvård där hon står för akuthjälp utanför sjukhuset vid större medicinska och kirurgiska akutfall med patienter med multipla skador.

Meriter

År 2003 tog doktor Tanase kandidatexamen i medicin vid Victor Babes-universitetet för medicin och farmaci i Timisoara och utnämdes sedan till överordnad allmänläkare. År 2011 fick hon sin ambulansvårdskompetens efter genomgången Competence in Prehospital Emergencies-kurs. Doktor Tanase har över 15 års arbetslivserfarenhet vad gäller akuta vårdsituationer av alla de slag.

Arbetslivserfarenhet

Efter att ha tagit specialläkarexamen i akutmedicin flyttade doktor Tanase till Storbritannien, där hon arbetade som jourläkare på ett privatsjukhus för kirurgi. Efter registrering hos GMC (brittiska läkarförbundet) (GMC No 7514443) arbetade hon i 2 ½ år i Storbritannien som fullt legitimerad läkare. Hon fullföljde kurser i ATLS (Advanced Trauma Life Support) och PLS (Paediatric Life Support), samt andra obligatoriska kurser och utbildningar rörande omsorgsplikt, vårdhygien, vanvård av barn, urinvägsinfektioner hos (späd-)barn, kronisk hjärtsvikt, diagnosticering vid lungemboli, vård av barn och vuxna med kronisk astma, diabetes hos gravida, smärtbedömning och -behandling, kommunikationsteknik, informationshantering etc. För närvarande arbetar hon för en länsomfattande ambulansservice i Rumänien som överordnad allmänläkare med specialkompetens inom akutvård utanför sjukhuset.

Specialitet

Under de senaste åren har doktor Tanase gått kompletterande kurser i bl.a. ALS (Advanced Life Support), EPLS (European Paediatric Life Support), medicinsk undersökning av dykare, kosmetisk kirurgi samt PHTLS (Prehospital Trauma Life Support), en kurs i livsavgörande traumastöd godkänd av NAEMT.

Samarbete

Doktor E. Tanases svar på frågan: “Varför samarbetar du med Dokteronline?”

Jag ser onlinemedicin som ett nytt och utmanande område att tillämpa min kunskap på. Genom att kunna ge konsultationer online och föreskriva läkemedel med hjälp av väl utformade frågelistor känns det som om jag kan hjälpa patienter både snabbare och mer effektivt. Det möjliggör snabbare tillgång till behandlingar och medicinskt stöd vid behov.

Alla läkare är överens om att onlinesjukvård har flest fördelar. Jag har över 15 års praktisk arbetslivserfarenhet i akutsjukvård och kan dela denna erfarenhet med såväl online-patienter med olika sorters medicinska besvär som med yngre kollegor.

Tillbaka till toppen