Tramal

Tramal Bijwerkingen


Tramal is een sterke pijnstiller. Het onderdrukt de pijnprikkels in het centrale zenuwstelsel. U merkt binnen een uur na het innemen van dit medicijn dat de pijnklachten verminderen. Helaas geeft een sterk medicijn als Tramal soms ook bijwerkingen. Niet iedereen die dit geneesmiddel gebruikt hoeft last te krijgen van deze klachten. In het volgende overzicht kunt u zien welke bijwerkingen het vaakst genoemd werden.

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (bij 1 op de 10 mensen):
 • Misselijkheid
 • Duizeligheid
Bijwerkingen die vaak voorkomen (bij minder dan 1 op de 10 mensen):
 • Sufheid, slaperigheid
 • Hoofdpijn
 • Verstopping (obstipatie)
 • Droge mond
 • Overgeven
 • Zweten
Bijwerkingen die soms voorkomen (bij minder dan 1 op 100 mensen):
 • Hartkloppingen of een snelle hartslag
 • Flauwvallen of licht gevoel in het hoofd.
 • Maagdarmklachten (maagpijn, opgeblazen gevoel, diarree)
 • Huidklachten (jeuk, huiduitslag)
Bijwerkingen die zelden voorkomen (bij minder dan 1 op 1000 mensen) zijn onder andere:
 • Ernstige allergische reacties of shock
 • Trage hartslag
 • Jeuk, tintelend gevoel, spiertrekkingen of andere abnormale gewaarwordingen
 • Hallucinaties, slaapstoornissen, angst, psychische klachten
 • Spierslapte
Raadpleeg de bijsluiter in de verpakking voor een compleet overzicht van bijwerkingen. Ervaart u klachten die niet vermeld staan, of heeft u erg veel last van Tramal bijwerkingen? Overleg dan met een arts.

Autorijden en alcohol

Dit geneesmiddel kan uw reactievermogen beïnvloeden: u kunt last krijgen van duizeligheid, sufheid, slaperigheid of vermoeidheid, waardoor u niet alert bent. Als u hier last van heeft, mag u geen voertuig of machine besturen. De genoemde bijwerkingen kunnen uitgelokt worden of verergeren door het drinken van alcohol. Het is daarom verstandig om minder of geen alcohol te gebruiken zolang u deze pijnstiller moet innemen.

Tramal bijwerkingen bij langdurig gebruik

Als deze pijnstiller langdurig gebruikt wordt, kan er soms een afhankelijkheid (verslaving) optreden. Dit komt echter niet vaak voor. Soms kan er gewenning ontstaan: er moet dan meer van dit middel worden ingenomen voordat het pijnstillend effect merkbaar is. Denkt u dat er in uw geval sprake is van afhankelijkheid of gewenning, neem dan contact op met een arts.

Bijwerkingen bij het stoppen

Na langdurig gebruik is het verstandig om niet in een keer te stoppen met dit geneesmiddel. U kunt dan last krijgen van ontwenningsverschijnselen zoals diarree, trillen, zweten, hartkloppingen, onrustig gevoel, verlies van eetlust. Om dit te voorkomen, kunt u Tramal afbouwen in overleg met een arts.

Symptomen van overdosering

Als u teveel van deze pijnstiller gebruikt, kunt u ernstige bijwerkingen ervaren, zoals:
 • Vernauwing van de pupillen
 • Daling van de bloeddruk
 • Misselijkheid en braken
 • Flauwvallen, verstoord bewustzijn
 • Verstoorde ademhaling
Neem direct contact op met een arts als u een veel te hoge dosis Tramal hebt ingenomen en last krijgt van (een van) deze verschijnselen.

U kunt Tramal bestellen bij apotheken die samenwerken met Dokteronline.com, na een online consult met een samenwerkende arts.

* Prijs is inclusief BTW.