Aanvullende informatie


Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van dit product.

Belgie/Belgique/Belgien
N.V. Roche S.A.
Rue Dantestraat 75
B-1070 Bruxelles-Brussel-Brussel
Tel/Tel: 32 (0) 2 525 82 11

Receptplichtige medicijnen

Dokteronline.com biedt geen (receptplichtige) medicijnen aan. Op uw verzoek kunnen wij wel - op uw naam en voor uw rekening - een consult met een onafhankelijke arts voor u regelen, dit eventueel in combinatie met een door u op te geven voorkeursbehandeling welke zal worden verkocht en geleverd door een onafhankelijke apotheek. Bij zo'n consult vult u eerst een medische vragenlijst in en selecteert u een voorkeursbehandeling. Een arts zal uw antwoorden evalueren en kan besluiten een recept uit te schrijven. Wij sturen het recept dan door naar een apotheek die u het medicijn zal toesturen.