Behandeling overgewicht

Mensen met obesitas lopen een groter risico op het krijgen van allerlei ziektes en kwalen, onder meer hart- en vaatziekten, suikerziekte (diabetes mellitus) en gewrichtsklachten. Het is dus belangrijk om obesitas te verhelpen om het risico op het ontstaan van deze ziekten te verminderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een gewichtsafname van 5% al kan leiden tot een afname van de gezondheidsrisico`s. Om obesitas succesvol te kunnen behandelen is een multidisciplinaire aanpak vereist. De kans op blijvend resultaat wordt vergroot wanneer voedings- en bewegingsadviezen, gedragstherapie en medicamenteuze behandeling worden gecombineerd. (Huis-)arts en diëtist vervullen hierin een sleutelrol, maar ook de bewegings- en gedragstherapeut kunnen een belangrijk onderdeel uitmaken van het team. Wanneer de patiënt eenmaal zijn streefgewicht heeft bereikt, is het aan te bevelen om controle door de (huis)arts of diëtist te continueren ter ondersteuning van de patiënt en handhaving van het gewicht.

Receptplichtige medicijnen

Dokteronline.com biedt geen (receptplichtige) medicijnen aan. Op uw verzoek kunnen wij wel - op uw naam en voor uw rekening - een consult met een onafhankelijke arts voor u regelen, dit eventueel in combinatie met een door u op te geven voorkeursbehandeling welke zal worden verkocht en geleverd door een onafhankelijke apotheek. Bij zo'n consult vult u eerst een medische vragenlijst in en selecteert u een voorkeursbehandeling. Een arts zal uw antwoorden evalueren en kan besluiten een recept uit te schrijven. Wij sturen het recept dan door naar een apotheek die u het medicijn zal toesturen.