Xenical bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Xenical bijwerkingen hebben. Vertel het uw dokter of apotheker zo snel mogelijk als u zich niet goed voelt tijdens de behandeling met Xenical. Het merendeel van de bijwerkingen in verband met Xenical gebruik komen voort uit de plaatselijke werking op het spijsverteringsstelsel. Deze omvatten gewoonlijk: Dringende of toegenomen ontlastingsdrang, flatulentie (winderigheid) met verlies van ontlasting, verlies van olie-achtige ontlasting en olie-achtige of vettige ontlasting. Deze verschijnselen zijn doorgaans mild van aard, treden op bij het begin van de behandeling, verdwijnen na enige tijd en komen voornamelijk voor na maaltijden met een hoog vetgehalte. In het algemeen verdwijnen deze verschijnselen bij het voortzetten van de behandeling en als u zich aan het voorgeschreven dieet houdt. Zeldzame gevallen van allergische reacties zijn voorgekomen met Xenical. De voornaamste symptomen zijn, jeuk, uitslag, kwaddels (enigszins verhoogde, jeukende huidgedeelten die bleker of roder zijn dan de omringende huid), ernstige moeilijkheden met ademhalen, misselijkheid, overgeven en gevoel van onwelzijn. Zeer zelden zijn verhogingen van de hoeveelheden leverenzymen gemeld. In klinische studies bemerkten sommige patiënten met type II diabetes lage bloedsuikerspiegels en een opgeblazen gevoel. Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

Receptplichtige medicijnen

Dokteronline.com biedt geen (receptplichtige) medicijnen aan. Op uw verzoek kunnen wij wel - op uw naam en voor uw rekening - een consult met een onafhankelijke arts voor u regelen, dit eventueel in combinatie met een door u op te geven voorkeursbehandeling welke zal worden verkocht en geleverd door een onafhankelijke apotheek. Bij zo'n consult vult u eerst een medische vragenlijst in en selecteert u een voorkeursbehandeling. Een arts zal uw antwoorden evalueren en kan besluiten een recept uit te schrijven. Wij sturen het recept dan door naar een apotheek die u het medicijn zal toesturen.