Ben ik te zwaar? Gebruik de BMI formule

Op het moment dat u zwaarder bent dan goed voor u is, heeft u overgewicht. De verhouding tussen lichaamslengte en lichaamsgewicht bepaalt of u te zwaar bent of niet. Deze verhouding is eenvoudig te berekenen door uw lichaamsgewicht in kg, te delen door de lengte in m in het kwadraat. De uitkomst is uw Body Mass Index. In formule: BMI = kg / m² In onderstaande tabel ziet u of u een gezond gewicht heeft of dat het voor uw lichaam verstandig is een paar kilo’s aan te komen of af te vallen.

BMI (kg/m2)

onder 18,5 Ondergewicht 18,5 – 25 Een gezond gewicht 25 – 30 Overgewicht 30 – 35 Obesitas (=ernstig overgewicht) 35 – 40 Ernstige obesitas boven 40 Morbide (=ziekelijk) obesitas Steeds meer mensen in de westerse wereld komen op een BMI van boven de 25 te zitten. Wanneer dit ook bij u het geval is, is het aan te raden actie te ondernemen. Er kleven namelijk ernstige risico`s aan overgewicht. Wanneer u hulp nodig heeft bij het afvallen, kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. Ook kunt u hier meer informatie lezen.

Receptplichtige medicijnen

Dokteronline.com biedt geen (receptplichtige) medicijnen aan. Op uw verzoek kunnen wij wel - op uw naam en voor uw rekening - een consult met een onafhankelijke arts voor u regelen, dit eventueel in combinatie met een door u op te geven voorkeursbehandeling welke zal worden verkocht en geleverd door een onafhankelijke apotheek. Bij zo'n consult vult u eerst een medische vragenlijst in en selecteert u een voorkeursbehandeling. Een arts zal uw antwoorden evalueren en kan besluiten een recept uit te schrijven. Wij sturen het recept dan door naar een apotheek die u het medicijn zal toesturen.