Wat u moet weten voordat u Xenical inneemt

Behandeling met Xenical mag alleen worden begonnen als voorheen met alleen een dieet gedurende een periode van 4 aaneensluitende weken een gewichtsverlies van tenminste 2,5 kg is opgetreden. Neem Xenical niet in: Als u overgevoelig (allergisch) bent voor orlistat of voor één van de andere bestanddelen van Xenical; Als u lijdt aan het chronisch malabsorptie-syndroom (onvoldoende opname van voedsel uit het spijsverteringskanaal); Als u lijdt aan cholestasis (een leverstoornis); Wanneer u borstvoeding geeft; Xenical wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Voordat u met een Xenical-behandeling begint moet u uw dokter informeren als u: Lijdt aan het chronisch malabsorptiesyndroom; Overgevoelig bent voor andere geneesmiddelen, voedsel en/of kleurstoffen; Andere geneesmiddelen gebruikt, ook geneesmiddelen die niet door een dokter zijn voorgeschreven. Gewichtsverlies kan ook de dosering van andere geneesmiddelen die u gebruikt beïnvloeden. Daarom dient u deze en andere geneesmiddelen, die u mogelijk gebruikt, met uw dokter te bespreken. Gewichtsverlies kan betekenen dat aanpassing van de dosering van die geneesmiddelen nodig is. Om het maximale effect van Xenical te benutten, dient u zich te houden aan het voedingsschema, zoals door uw dokter aanbevolen. Zoals het geval is met elk programma om het gewicht onder controle te houden, kan overconsumptie van vet en calorieën elk effect op het gewichtsverlies tenietdoen. Dit geneesmiddel kan een onschuldige verandering in uw ontlastingspatroon veroorzaken, zoals vettige of olie-achtige ontlasting door de uitscheiding van onverteerd vet in de ontlasting. De kans dat dit gebeurt kan toenemen als Xenical wordt ingenomen met een vetrijk dieet. Bovendien dient de dagelijkse opname van vet gelijkmatig over drie maaltijden verdeeld te worden, omdat de kans op maag- en/of darmstoornissen toeneemt als Xenical wordt gebruikt bij een zeer vetrijke maaltijd. Zwangerschap: U mag Xenical niet gebruiken als u zwanger bent of als u van plan bent zwanger te worden. Borstvoeding: Het is niet bekend of Xenical in de moedermelk terechtkomt. Daarom moet u geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van Xenical. Rijvaardigheid en bediening van machines: Xenical heeft geen bekend effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Gebruik bij kinderen: Xenical is niet bestemd voor gebruik bij kinderen Inname van Xenical samen met andere geneesmiddelen: Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft die niet door uw dokter zijn voorgeschreven. Dat is belangrijk omdat het gebruik van meer dan één geneesmiddel tegelijkertijd de werking van de geneesmiddelen kan versterken of verzwakken. Xenical kan de werking van antistollingsmiddelen (b.v. warfarine) veranderen. De dokter kan het nodig achten uw bloedstolling te laten controleren. Xenical kan de werking van ciclosporine veranderen. Het is mogelijk dat uw dokter uw bloedwaarden vaker moet controleren dan gewoonlijk. Xenical kan de werking van amiodaron beïnvloeden. U kunt uw dokter hierover om advies vragen. Xenical vermindert de opname van sommige vetoplosbare voedingsstoffen, in het bijzonder van bètacaroteen en vitamine E. U dient daarom het advies van uw dokter op te volgen om een goed uitgebalanceerd dieet, rijk aan fruit en groenten, te gebruiken. De dokter kan u adviseren een multivitaminensupplement te gebruiken.

Receptplichtige medicijnen

Dokteronline.com biedt geen (receptplichtige) medicijnen aan. Op uw verzoek kunnen wij wel - op uw naam en voor uw rekening - een consult met een onafhankelijke arts voor u regelen, dit eventueel in combinatie met een door u op te geven voorkeursbehandeling welke zal worden verkocht en geleverd door een onafhankelijke apotheek. Bij zo'n consult vult u eerst een medische vragenlijst in en selecteert u een voorkeursbehandeling. Een arts zal uw antwoorden evalueren en kan besluiten een recept uit te schrijven. Wij sturen het recept dan door naar een apotheek die u het medicijn zal toesturen.