AccountBasket
 • Gezondheidsmetingen
 • Gezondheidsmetingen

Essentiële gezondheidsmetingen voor iedereen

Geschreven door: Redactie

Laatste wijziging: 

Welke soorten metingen zijn belangrijk:

Essentiële gezondheidsmetingen

Bloeddrukmeting

Controleer regelmatig u bloeddruk om hypertensie (hoge bloeddruk) te detecteren, aangezien dit een risicofactor is voor verschillende gezondheidsproblemen, waaronder hartaandoeningen en beroertes. 

Het elk jaar meten van u bloeddruk moet net zo normaal worden als een jaarlijks bezoek aan de tandarts. Het is een kleine moeite, die grote nadelige gevolgen kan voorkomen. 

Bijna 1 op de drie mensen heeft een te hoge bloeddruk zonder dat zelf te weten. Bij 65-plussers gaat het zelfs om de helft van alle Nederlanders. Een hoge bloeddruk is één van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals nierfalen, een beroerte of een hartinfarct. Hierdoor overlijden jaarlijks bijna 40.000 mensen in Nederland. Regelmatige bloeddrukmetingen kunnen helpen om mogelijke problemen te voorkomen. 

 • Aanbevolen frequentie: Het wordt aanbevolen om uw bloeddruk jaarlijks te laten meten. Mensen met risicofactoren voor hypertensie, zoals een familiegeschiedenis van hoge bloeddruk, overgewicht of een zittende levensstijl, kunnen echter baat hebben bij vaker meten. 

Bloedglucosecontrole

Controleer uw bloedsuikerspiegel regelmatig als u risico loopt op diabetes of als u al diabetes hebt. Dit kan worden gedaan via bloedonderzoek of thuis met behulp van een glucometer. 

 • Aanbevolen frequentie: Voor mensen met risicofactoren voor diabetes, zoals overgewicht, hoge bloeddruk, een inactieve levensstijl of een familiegeschiedenis van diabetes, kan het nuttig zijn om regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, de bloedglucose te laten meten. Voor mensen met reeds vastgestelde diabetes, kan de frequentie van meten vaker zijn en dit wordt vaak bepaald in overleg met een zorgverlener. 

Symptomen van hypoglykemie  
Hypoglykemie gaat gepaard met een lange rij symptomen. Om een te laag bloedsuikerspiegel te krijgen moet uiteraard eerst uw bloedsuikerspiegel dalen. Dit gaat redelijk snel, maar er zijn wel drie stadia te onderscheiden: begin, midden en einde. Elk stadium brengt zijn eigen symptomen en klachten met zich mee. In het beginstadium – als uw bloedsuikergehalte begint te dalen – kunt u last hebben van het volgende:  

Symptomen van hypoglykemie - beginstadium - NL
Beginstadium

Als u bloedsuikerspiegel vervolgens nog lager wordt (middenstadium), kunt u naast bovenstaande symptomen ook de volgende lichamelijke en psychische klachten ervaren:

Symptomen van hypoglykemie - Middenstadium - NL
Middenstadium

Als u bloedsuiker veel te laag wordt (eindstadium), kan dit leiden tot: 

Symptomen van hypoglykemie - Eindstadium - NL
Eindstadium

Als de hypoglykemie zeer ernstig is, kunt u er zelfs aan overlijden.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek is een belangrijk diagnostisch instrument dat wordt gebruikt om verschillende aspecten van de gezondheid te evalueren, zoals bloedarmoede, infecties, lever- en nierfunctie, en hormoonspiegels. Het kan ook worden gebruikt om risicofactoren voor bepaalde aandoeningen te identificeren, zoals hartziekten en diabetes. Uw huisarts kan bloedonderzoek aanbevelen op basis van uw leeftijd, medische geschiedenis en eventuele symptomen die u ervaart. 

 • Aanbevolen frequentie: Bloedonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd volgens de aanbevelingen van u huisarts, afhankelijk van uw individuele gezondheidssituatie en risicofactoren.  

Astmamonitoring

Voor mensen met astma is regelmatige monitoring van de longfunctie essentieel om de ziekte onder controle te houden en het risico op astma-aanvallen te verminderen. Dit kan worden gedaan met behulp van een piekstroommeter. Hiermee kunt u de snelheid meten waarmee u lucht uit uw longen kunt blazen. Door regelmatig uw piekstroom te meten en eventuele veranderingen bij te houden, kunt u vroegtijdig waarschuwingssignalen van een mogelijke astma-aanval herkennen en actie ondernemen om deze te voorkomen. 

 • Aanbevolen frequentie: Het monitoren van de astmatische conditie wordt meestal gedaan volgens het advies van uw arts, maar kan variëren van dagelijkse metingen tot minder frequente controles, afhankelijk van de ernst van uw astma en de stabiliteit van uw symptomen.

Cholesteroltest

Laat regelmatig uw cholesterolgehalte controleren om het risico op hart- en vaatziekten te beoordelen. Dit kan worden gedaan met een bloedtest. 

 • Aanbevolen frequentie: Over het algemeen wordt aanbevolen om uw cholesterolgehalte te laten controleren vanaf de leeftijd van 20 jaar, en daarna regelmatig volgens de aanbevelingen van u zorgverlener. Mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals een familiegeschiedenis van hartziekten, roken, hoge bloeddruk, diabetes of overgewicht, kunnen vaker testen nodig hebben. 

Wat is cholesterol?  
Cholesterol is een vetachtige stof die in ons lichaam voorkomt in kleine bolletjes. Een klein deel van het cholesterol krijgt u binnen via het eten. Het grootste deel komt van de lever. Die maakt ook cholesterol aan. Meestal is dit precies genoeg voor wat u lichaam nodig heeft. 

Symptomen hoog cholesterol  
Bij een hoog cholesterol heeft u geen klachten. Het is wel belangrijk dat u hier iets mee doet. Een hoog cholesterol zorgt er namelijk voor dat uw bloedvaten dichtslibben. Dit kan een hartinfarct over beroerte veroorzaken. Laat uw cholesterol daarom meten. 

Wat is erfelijk hoog cholesterol?  
In sommige families komen hoge cholesterolwaarden en hart- en vaatziekten vaak voor. Soms al op jonge leeftijd. U cholesterol kan dan door een erfelijke aandoening verhoogd zijn. Er zijn verschillende vormen van erfelijk hoog cholesterol. De meest voorkomende vorm is Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Ongeveer 1 op de 250 Nederlanders heeft FH. 

Soorten cholesterol  
Bij het meten van u cholesterol worden er meerdere stofjes gemeten: LDL-cholesterol, HDL-cholesterol en bepaalde vetdeeltjes (triglyceriden). 

Wat is een hoog cholesterol?  

 • U hebt een verhoogd cholesterol als het totaal cholesterol hoger is dan 5 of het LDL-cholesterol hoger is dan 3  
 • Van een hoog cholesterol voelt u niets. Het is daarom belangrijk om uw cholesterol te laten meten. Bespreek dit met u huisarts.
 • Een hoog cholesterol vergroot de kans op hart- en vaatziekten. 

BMI en gewichtscontrole

Controleer regelmatig uw BMI (Body Mass Index) en gewicht om eventuele gewichtsproblemen of obesitas te detecteren, die verband kunnen houden met verschillende gezondheidsproblemen. 

 • Aanbevolen frequentie: Het wordt aanbevolen om regelmatig uw BMI en gewicht te controleren, vooral als u risico loopt op overgewicht of obesitas, of als u al gewichtsproblemen hebt. Dit kan helpen bij het vaststellen van veranderingen in uw lichaamsgewicht en -samenstelling en kan worden gedaan volgens de aanbevelingen van u zorgverlener. 

Het bijhouden van u gewicht is een hulpmiddel om te bepalen of u voldoende energie binnenkrijgt. Tijdens ziekte en behandelingen is het belangrijk om niet (verder) af te vallen. Soms kan het nodig zijn om weer aan te komen. U kunt uw gewicht in de gaten houden door één à twee keer per week te wegen in de ochtend voor het ontbijt. Probeer altijd op dezelfde weegschaal en op hetzelfde tijdstip te wegen. Schrijf uw gewicht op, zodat u weet of uw gewicht verandert. Wanneer het gewicht afneemt, meld dit dan bij u arts of diëtist. 

Dentale controle

Bezoek regelmatig de tandarts voor controles en reinigingen om tandheelkundige problemen te voorkomen of vroegtijdig te behandelen. 

 • Aanbevolen frequentie: Tweemaal per jaar op controle. Een tandarts kan veel aflezen van u gebit/tandvlees over u algehele gezondheid. Zo kan ontstoken tandvlees bijvoorbeeld leiden tot hart- en vaatziekten, maar het kan ook een aanwijzing voor diabetes zijn.  

Tandvleesaandoeningen: 
Uit onderzoek is gebleken dat tandvleesaandoeningen kunnen worden geassocieerd met de kans op het hebben van een hoge bloeddruk. Daarnaast werd er ook een verlaging van de bloeddruk gevonden na parodontale therapie. 

Parodontitis en een hoge bloeddruk: 
Volgens de World Health Organisation (WHO) heeft 1 op de 5 volwassenen last van een hoge bloeddruk, en hebben wereldwijd 743 miljoen mensen last van parodontitis. Hoofdauteur Eva Munoz Aguilera, van het UCL Eastman Dental Institute in Londen: “Parodontitis en een hoge bloeddruk komen wereldwijd bij miljoenen mensen voor, en dragen beide een verhoogde kans op hart- en vaatziekten met zich mee.” 

Waar eerdere studies wel suggereerden dat er een link bestaat tussen parodontitis en een hoge bloeddruk, was er weinig bekend over de richting van deze associatie. Het doel van dit onderzoek was daarom om te kijken of patiënten met parodontitis een hogere kans hebben op een hoge bloeddruk dan mensen zonder parodontitis. Het bewijzen van deze causale relatie zou mogelijkheden bieden voor het ontwikkelen van een betere diagnose, preventie en behandeling van tandvleesaandoeningen. 

Parodontitis als risico voor hoge bloeddruk: 
In het systematische onderzoek werd gekeken naar studies die voor oktober 2017 werden gepubliceerd. Van de 62 geselecteerde studies werd data genomen om het risico te kunnen beoordelen. In deze studie werd slechts naar de associatie in een richting gekomen: parodontitis als een potentieel risico voor een hoge bloeddruk, en niet andersom. De resultaten toonden aan dat de diagnose van matige tot ernstige parodontitis kan worden geassocieerd met een 30 tot 50 procent hogere kans op een hoge bloeddruk. Hiernaast was ook te zien dat het behandelen van parodontitis vaak samenging met een verlaagde bloeddruk. 

Munoz Aguilera benadrukt dat meer onderzoek nodig is om het gevonden effect te bevestigen. Ook zou in verder onderzoek meer duidelijkheid kunnen worden gevestigd over de reden van de associatie. 

Dentale zelfonderzoek
Dentale zelfonderzoek moet plaatsvinden door zelf goed te kijken naar uw gebit (tandvlees), maar uiteindelijk altijd een tandarts of mondhygiënist raadplegen. 

Naast bovenstaande is het ook goed om:

Mentale gezondheidsbeoordeling
Zoek regelmatig hulp als u tekenen van depressie, angst of andere mentale gezondheidsproblemen ervaart. Ook is het mogelijk online psychologische testen te doen als u een vermoeden hebt dat u psychische problemen hebt. Aan de hand hiervan kunt u een afspraak maken bij de arts.

Bekijk alle behandelingen
Terug naar boven