Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Caverject (Alprostadil)

 • Helpt bij erectieproblemen
 • U krijgt direct een erectie, ook zonder seksuele prikkeling
 • Medicatie om zelf te injecteren
 • Maximaal 1 x per dag en driemaal per week gebruiken

Over Caverject

CAVERJECT behoort tot de groep van de vetzuren. Deze stoffen zijn van nature in het lichaam aanwezig. Alprostadil veroorzaakt onder andere een verwijding van de bloedvaten en een lichte remming van de bloedstolling. Na inspuiting in de zwellichamen van de penis ontstaat er een erectie.

CAVERJECT is aangewezen bij de behandeling van erectiestoornissen waarvan de oorzaak gelegen is ter hoogte van het zenuwstelsel of de bloedsomloop, of die hun oorsprong vinden op psychologisch vlak. De oorzaak kan ook van gemengde aard zijn.

Gebruik/werking

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal bepalen welke hoeveelheid alprostadil moet worden ingespoten. De aanvangsdosis bedraagt gewoonlijk 1,25 tot 5 microgram . Daarna zal de dosis stapsgewijs worden
verhoogd tot de juiste dosis is bepaald.

Meestal zal deze dosis aanleiding geven tot een erectie van 1 uur. Indien de erectie langer duurt, raadpleeg dan uw arts. De erectie ontstaat gewoonlijk 10 tot 30 minuten na de inspuiting. Gebruik niet meer dan 60 microgram per inspuiting. Gebruik CAVERJECT niet vaker dan eenmaal per dag en niet meer dan driemaal per week.

BEREIDING VAN DE OPLOSSING De bereiding van de oplossing dient op een steriele wijze te gebeuren. Werk volgens de methode die uw arts u heeft aangeleerd en volg de hieronder aangegeven werkwijze.

 1. Was uw handen en droog ze af met een schone handdoek.
 2. Haal het plastic plaatje van de dop van de injectieflacon met poeder (de dop zelf blijft steeds op de injectieflacon!). Ontsmet de bovenkant van de dop met één van beide alcoholdoekjes, dat u daarna weggooit.
 3. Afhankelijk van de verpakking die u gebruikt, gaat u als volgt verder:

CAVERJECT verpakking: injectieflacon met poeder + ampul met oplosmiddel

 • Open de ampul met oplosmiddel zoals op de tekening is aangegeven (het puntje moet naar u toegekeerd zijn);
 • Laat de geopende ampul even staan op een schone plaats;
 • Klik de lange naald (22 G 1 1/2 inch) op het injectiespuitje vast en verwijder de beschermhuls;
 • Zuig de volledige inhoud (1 ml) van de ampul in het injectiespuitje op.

CAVERJECT verpakking: injectieflacon met poeder + voorgevulde spuit met oplosmiddel

 • Ontdoe de lange naald (22 G 1 ½ inch) van zijn verpakking en zorg ervoor dat het plastic
  beschermhulsje over de naald blijft;
 • Verbreek de witte gebruiksverzegeling van de voorgevulde spuit;
 • Bevestig de naald met beschermhulsje op de voorgevulde spuit;
 • Verwijder het beschermhulsje van de naald.
 • Prik nu de injectienaald door de rubberstop heen en spuit alle vloeistof uit het injectiespuitje in de injectieflacon met poeder;
 • Schud de injectieflacon lichtjes (zonder het injectiespuitje terug te trekken) totdat het poeder volledig is opgelost.

De oplossing is nu klaar om te worden ingespoten.

INSPUITING VAN DE OPLOSSING IN DE PENIS De eerste inspuiting zal door uw arts gebeuren. Daarbij zal de werkwijze voor inspuiting u worden
aangeleerd. Volg deze werkwijze nauwkeurig wanneer u CAVERJECT zelf toedient. De algemene richtlijnen voor inspuiting zijn als volgt:

 • Zuig de voor u aanbevolen hoeveelheid oplossing in het injectiespuitje;
 • Verbreek de verbinding tussen naald en injectiespuitje (de naald blijft in de injectieflacon zitten);
 • Breng de injectienaald (dit is de korte naald, 30 G 1/2 inch) op het injectiespuitje aan, en haal de beschermhuls weg;
 • Houd het injectiespuitje met de injectienaald naar boven en druk voorzichtig op de plunjer tot er aan de top van de injectienaald een druppeltje verschijnt. Leg vervolgens het injectiespuitje op een hard, effen oppervlak en zorg ervoor dat niets de injectienaald kan raken;
 • Ga gemakkelijk zitten;
 • Indien u rechtshandig bent, pak dan uw penis met de linkerhand, vlak achter de eikel. Als u niet besneden bent, zorg dan dat de voorhuid zo ver mogelijk over de top van de eikel heen wordt getrokken.
 • Trek nu de penis tegen uw linkerdij. Aan de bovenkant van de penis ziet u een
  opwelving die naar links wijkt zodra u harder knijpt. Dit is één van beide zwellichamen en hierin moet de injectie worden gegeven (gearceerde zones op de tekening);
 • Met het tweede alcoholdoekje ontsmet u nu met de rechterhand de huid boven het zwellichaam waarin u gaat prikken, en laat die enkele seconden drogen;
 • Houd de penis met de linkerhand tijdens de injectie flink gestrekt. Prik met de rechterhand de injectienaald in een rechte hoek door de huid heen, helemaal tot in het zwellichaam. Vermijd hierbij oppervlakkige bloedvaten of andere merkbare structuren;
 • Spuit nu de inhoud van het injectiespuitje volledig in; mocht dit niet meteen lukken, trek de
  injectienaald dan een klein beetje terug en probeer opnieuw;
 • Trek vervolgens de injectienaald helemaal terug en druk het alcoholdoekje op de plaats waar u geprikt heeft. Door de penis te masseren zorgt u ervoor dat het middel zich goed verspreidt.

Het is aanbevolen geregeld van inspuitplaats te veranderen zoals uw arts het u aangeleerd heeft. De vloeistof is bedoeld voor eenmalig gebruik. Gooi overgebleven vloeistof weg. Meer informatie over het gebruik van CAVERJECT vindt u in de bijsluiter.

Wanneer niet gebruiken

U mag CAVERJECT niet gebruiken in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor alprostadil of één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek ‘Samenstelling’;
 • U heeft de neiging tot een aanhoudende erectie ten gevolge van sikkelcelanemie, latente sikkelcelziekte of bloedkanker (leukemie, multipel myeloom);
 • U heeft bepaalde afwijkingen van de penis (angulatie, voorhuidsvernauwing, caverneuze fibrose, de ziekte van Peyronie);
 • U heeft een penisprothese;
 • Indien seksuele activiteiten niet aangewezen zijn.

CAVERJECT mag niet worden toegediend aan vrouwen, kinderen en pasgeborenen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met CAVERJECT?

CAVERJECT moet met voorzichtigheid gebruikt worden indien u een voorbijgaande ischemische aanval (transient ischaemic attack) heeft gehad of aan een onstabiele cardiovasculaire aandoening lijdt.

Seksuele stimulatie en geslachtsverkeer kunnen leiden tot hart- en longproblemen bij patiënten met
hartaandoeningen, congestief hartfalen of longaandoeningen. CAVERJECT moet met voorzichtigheid
gebruikt worden bij deze patiënten.

Meer waarschuwingen over het gebruik van CAVERJECT vindt u in de bijsluiter.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

CAVERJECT mag niet gelijktijdig met enig ander middel voor de behandeling van erectiestoornissen worden gebruikt.

Sommige geneesmiddelen die deel uitmaken van een klasse die een stimulerende werking heeft op het zenuwstelsel (sympatomimetica), kunnen het effect van alprostadil verminderen.

CAVERJECT kan de effecten van bloeddrukverlagende geneesmiddelen, bloedvatverwijdende
geneesmiddelen en bloedstollingsremmers versterken. Indien u middelen neemt die de bloedstolling remmen (zoals warfarine of heparine), kan er een grotere neiging tot bloeding optreden.

Bijwerkingen

CAVERJECT kan bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen van dit erectiemiddel zijn:

 • Pijn in de penis;
 • Spierspasmen;
 • Langdurige erectie, afwijkingen of verhardingen in de penis, penisaandoeningen;
 • Bloeduitstorting op de injectieplaats;
 • Schimmelinfectie, verkoudheid;
 • Flauwvallen, veranderde gevoeligheid, hoofdpijn;
 • Verwijde pupil;
 • Hartritmestoornissen;
 • Vaatziekten, lage bloeddruk, verwijding en stoornis van de bloedvaten, aderlijke bloeding;
 • Misselijkheid, droge mond;
 • Roodheid, zweten, huiduitslag, jeuk;
 • Pijn in de rug, heup, billen, benen en/of de buik;
 • Plasklachten.

Na inspuiting van CAVERJECT kan een aanhoudende erectie met een duur van 4 tot 6 uur optreden. Elke erectie die langer dan 4 uur duurt, moet aan uw arts gemeld worden.

Een volledig overzicht van alle bijwerkingen kunt u nalezen in de bijsluiter. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Samenstelling

De werkzame stof in CAVERJECT is alprostadil. Elke injectieflacon met poeder bevat 5, 10, 20 of 40 microgram alprostadil.

De andere stoffen in CAVERJECT zijn:

 • poeder: lactosemonohydraat, natriumcitaat, verdund zoutzuur, natriumhydroxide.
 • oplosmiddel: benzylalcohol (9 mg/ml), water voor injectie.

De fabrikant van CAVERJECT is: Pfizer Manufacturing Belgium, Rijksweg 12, 2870 Puurs, België

Bijsluiter

Lees voor gebruik de volledige bijsluiter van CAVERJECT.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 13-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven