Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Cialis

 • Helpt bij erectieproblemen
 • Verbetert tijdelijk het erectievermogen
 • Werkt na ongeveer een half uur
 • Werkt ongeveer 36 uur lang
 • Niet combineren met bepaalde medicijnen

Over Cialis

CIALIS is bestemd voor de behandeling van mannen met een erectiestoornis. Dit is aan de orde wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden die geschikt is voor seksuele activiteit.
CIALIS behoort tot een groep geneesmiddelen die fosfodi-esteraseremmers type 5 worden genoemd. Na seksuele prikkeling helpt CIALIS de bloedvaten in de penis ontspannen waardoor het bloed uw penis instroomt. Dit resulteert in een verbetering van uw erectie. CIALIS werkt niet indien u geen erectiestoornis heeft.
Het is belangrijk om te weten dat CIALIS niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.

Gebruik/werking

De gebruikelijke dosering is één 10 mg tablet voor de seksuele activiteit. Als het effect van deze dosis te laag is, kan uw arts de dosis tot 20 mg verhogen.

Tabletten CIALIS moeten via de mond worden ingenomen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. U kunt CIALIS met of zonder voedsel gebruiken.

Neem de CIALIS tablet tenminste 30 minuten voor seksuele activiteit in. Het effect van CIALIS kan aanhouden tot 36 uur na inname van de tablet. CIALIS werkt niet als u niet seksueel opgewonden bent.

Het drinken van alcohol kan van invloed zijn op uw vermogen om een erectie te krijgen. Het drinken van alcohol kan uw bloeddruk tijdelijk verlagen. Als u CIALIS hebt ingenomen, of u bent van plan CIALIS in te nemen, vermijd dan buitensporig drinken (alcoholspiegel in het bloed van 0,08% of hoger), aangezien dit het risico van duizeligheid bij opstaan kan vergroten.

Gebruik CIALIS NIET vaker dan eenmaal per dag. CIALIS 10 mg en 20 mg zijn bedoeld
voor gebruik vóór de verwachte seksuele activiteit en worden niet aanbevolen voor voortdurend dagelijks gebruik. Gebruik CIALIS zoals de arts heeft aangegeven. Raadpleeg bij twijfel een arts of apotheker.

Wanneer niet gebruiken

U mag CIALIS niet gebruiken in de volgende situaties:

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor tadalafil of voor één van de andere bestanddelen van CIALIS;
 • Als u organisch nitraat in enigerlei vorm gebruikt of een middel gebruikt dat stikstofmonoxide afgeeft (zoals amylnitriet). Dit is een groep geneesmiddelen (nitraten) die gebruikt worden voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst). Er is aangetoond dat CIALIS de werking van deze geneesmiddelen versterkt. Als u nitraat in welke vorm dan ook gebruikt of niet zeker weet of u dat gebruikt, vertel dat dan aan uw arts;
 • Als u een ernstige hartaandoening hebt of onlangs een hartaanval hebt gehad;
 • Als u onlangs een beroerte hebt gehad;
 • Als u lage bloeddruk hebt of hoge bloeddruk die niet onder controle is;
 • Als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege niet-arterieel ischemisch
  anterieur oogzenuwlijden (NAION), een toestand die soms omschreven wordt als “verlamming van het oog”.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wees u ervan bewust dat seksuele activiteit riskant kan zijn voor patiënten met een hartaandoening omdat deze activiteit een extra inspanning van uw hart vraagt. Als u een hartaandoening hebt, vertel dit dan uw arts.

Hieronder staan redenen vermeld waarom CIALIS voor u mogelijk niet geschikt is. Als één of meer van deze redenen op u van toepassing is, praat daar dan met uw arts over voordat u dit geneesmiddel gebruikt:

 • U heeft sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), multipel myeloom
  (beenmergkanker), leukemie (bloedcelkanker) of een misvorming van uw penis;
 • U heeft een ernstig leverprobleem;
 • U heeft een ernstig nierprobleem.

Het is niet bekend of CIALIS werkzaam is bij patiënten die een bekkenoperatie of radicale niet-zenuwsparende prostatectomie hebben ondergaan.

Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen bemerkt, stop dan de inname van CIALIS en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

CIALIS is niet bestemd voor gebruik door adolescenten jonger dan 18 jaar of door vrouwen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts als u andere geneesmiddelen (met of zonder recept) gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit is vooral belangrijk als u nitraten gebruikt omdat u geen CIALIS mag gebruiken als u deze geneesmiddelen gebruikt.

Een type geneesmiddel met de naam alfablokker wordt soms gebruikt om hoge bloeddruk en een vergrote prostaat te behandelen. Vertel het uw arts als u behandeld wordt voor één van deze beide aandoeningen of als u andere geneesmiddelen inneemt om hoge bloeddruk te behandelen.

Als u geneesmiddelen inneemt die een enzym kunnen remmen genaamd CYP3A4 (bijvoorbeeld ketoconazol of proteaseremmers voor de behandeling van HIV) kan de frequentie van de bijwerkingen toenemen.

Gebruik CIALIS niet samen met andere geneesmiddelen als uw arts zegt dat u dat niet moet doen.

U dient CIALIS niet te gebruiken samen met andere geneesmiddelen voor de behandeling van een erectiestoornis.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan CIALIS bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht tot matig van aard. De meest voorkomende bijwerkingen van CIALIS zijn onder andere:

 • Hoofdpijn;
 • Rugpijn;
 • Spierpijn;
 • Blozen;
 • Verstopte neus;
 • Duizeligheid;
 • Maagdarmklachten.

Andere bijwerkingen die gemeld zijn bij het gebruik van CIALIS zijn onder andere:

 • Huiduitslag;
 • Wazig zicht;
 • Oogpijn;
 • Transpireren;
 • Hartkloppingen/snelle hartslag;
 • Hoge/lage bloeddruk;
 • Pijn op de borst.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter. Raadpleeg een arts als u last krijgt van hevige bijwerkingen of bijwerkingen die niet vermeld staan in de bijsluiter.

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel is tadalafil. Elke tablet bevat 10 mg of 20 mg tadalafil.

De andere bestanddelen zijn:

 • Tabletkern: lactosemonohydraat, croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat.
 • Filmcoating: lactosemonohydraat, hypromellose, triacetin, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), talk.

De fabrikant van CIALIS is: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje.

Bijsluiter

Lees voor gebruik de volledige bijsluiter van CIALIS.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 22-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven