Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Ciprofloxacine

 • Helpt bij bacteriële infecties
 • Niet innemen met melkproducten
 • Kuur helemaal afmaken
 • Verkrijgbaar in tabletten van 250 mg, 500 mg en 750 mg.

Over Ciprofloxacine

Ciprofloxacine behoort tot de fluorochinolone antibiotica.Het werkzame
bestanddeel ciprofloxacine werkt door bepaalde bacteriën te doden die infecties veroorzaken.

Ciprofloxacine wordt gebruikt om onder andere de volgende bacteriële infecties te behandelen bij volwassenen:

 • Luchtweginfecties;
 • Langdurige of terugkerende oor- of bijholteinfecties;
 • Urineweginfecties;
 • Infecties van de testikels;
 • Infecties van de geslachtsorganen bij vrouwen;
 • Infecties van het maagdarmstelsel en infecties in de buikholte;
 • Infecties van huid en weke delen;
 • Infecties van bot en gewrichten.

Dit geneesmiddel wordt in bepaalde situaties ook bij kinderen gebruikt onder medisch toezicht van een specialist. In de bijsluiter vindt u meer informatie.

Gebruik/werking

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Uw arts zal u precies uitleggen hoeveel Ciprofloxacine u moet innemen en ook hoe vaak en hoelang. Dit is afhankelijk van het type infectie dat u hebt en hoe ernstig die is.

Vertel uw arts als u nierproblemen hebt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

Doorgaans duurt de behandeling 5 tot 21 dagen, maar bij ernstige infecties kan de behandeling langer duren. Volg bij het innemen van de tabletten nauwgezet het advies van uw arts.

Wijze van inname

Slik de tabletten met voldoende vloeistof in. Kauw niet op de tabletten, omdat ze niet lekker smaken. Probeer wel de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.

U kunt de tabletten bij of tussen de maaltijden innemen. Calcium als onderdeel van een maaltijd zal geen grote invloed hebben op de opname. Neem Ciprofloxacine Sandoz tabletten echter niet met zuivelproducten in, zoals melk of yoghurt, of met verrijkte vruchtensappen (zoals met calcium verrijkt sinaasappelsap).

Denk eraan om voldoende te drinken wanneer u Ciprofloxacine Sandoz inneemt.

Autorijden

Ciprofloxacine Sandoz kan u minder alert maken. Er kunnen enkele neurologische bijwerkingenoptreden. Zorg er dus voor dat u weet hoe u op Ciprofloxacine reageert voordat u een voertuig bestuurt of een machine bedient.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Ciprofloxacine

Als u meer dan de voorgeschreven dosis hebt ingenomen, raadpleeg dan meteen een arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?Neem de normale dosis zo snel mogelijk in en zet de behandeling dan voort volgens het voorschrift. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de overgeslagen dosis niet in en zet dan de behandeling voort zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Stop niet zomaar met dit geneesmiddel, maar maak de kuur helemaal af. Als u te vroeg stopt met Ciprofloxacine kan de infectie terugkeren. Bovendien is het mogelijk dat u resistentie tegen het antibioticum ontwikkelt.

Wanneer niet gebruiken

Ciprofloxacine is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder ‘Samenstelling’;
 • U gebruikt tizanidine.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met uw arts voordat u Ciprofloxacine Sandoz gebruikt als u:

 • Ooit nierproblemen hebt gehad omdat uw behandeling dan mogelijk moet worden aangepast;
 • Epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt;
 • Een voorgeschiedenis hebt van peesproblemen bij een eerdere behandeling met antibiotica,
 • zoals Ciprofloxacine Sandoz;
 • Myasthenia gravis (een soort spierzwakte) hebt;
 • In het verleden abnormale hartritmen (aritmie) of andere hartproblemen heeft gehad, waaronder een verlengd QT-interval, een trage hartslag, een onevenwichtige zoutbalans in het bloed of hartfalen;
 • als u of iemand in uw familie een tekort aan een bloedenzym met de naam glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) heeft.

In de bijsluiter vindt u meer waarschuwingen over het gebruik van Ciprofloxacine.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het is beter Ciprofloxacine Sandoz niet te gebruiken als u zwanger bent.

Neem Ciprofloxacine Sandoz niet in terwijl u borstvoeding geeft, omdat ciprofloxacine in de moedermelk wordt uitgescheiden en schadelijk kan zijn voor uw kind.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Ciprofloxacine Sandoz nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u in de nabije toekomst misschien andere geneesmiddelen gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Sommige medicijnen hebben namelijk een wisselwerking met elkaar.

Gebruik Ciprofloxacine Sandoz bijvoorbeeld niet samen met tizanidine, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken zoals een lage bloeddruk en slaperigheid.

Andere medicijnen die een wisselwerking hebben met Ciprofloxacine zijn onder andere:

 • Warfarine of andere orale anticoagulantia (om het bloed te verdunnen);
 • Probenecide (voor jicht);
 • Methotrexaat (voor bepaalde soorten kanker, psoriasis, reumatoïde artritis);
 • Theofylline (voor ademhalingsproblemen);
 • Tizanidine (voor spierspasticiteit bij multiple sclerose);
 • Clozapine, olanzapine (antipsychotica);
 • Ropinirol (voor de ziekte van Parkinson);
 • Duloxetine (voor depressie);
 • Fenytoïne (voor epilepsie);
 • Cyclosporine (voor immuunsuppressie);
 • Glibenclamide (voor diabetes);
 • Lidocaïne (voor locale verdoving);
 • Omeprazol (voor de maag);
 • Sildenafil (voor erectiestoornissen);
 • Pentoxifylline (voor bloedcirculatiestoornissen);
 • Cafeïne;
 • Antacida;
 • Mineraalsupplementen;
 • Sucralfaat;
 • Een polymere fosfaatbinder (bv. sevelameer);
 • Geneesmiddelen of supplementen die calcium, magnesium, aluminium of ijzer bevatten.

Een arts weet of u uw medicijnen kunt combineren met Ciprofloxacine. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • Misselijkheid, diarree;
 • Gewrichtspijnen bij kinderen.

Soms voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • Superinfecties met een schimmel;
 • Een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel;
 • Verminderde eetlust (anorexia);
 • Hyperactiviteit of opgewondenheid;
 • Hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen;
 • Braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid;
 • Verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine);
 • Uitslag, jeuk of netelroos;
 • Gewrichtspijn bij volwassenen;
 • Slechte nierfunctie;
 • Pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts;
 • Verhoogde alkalische fosfatase in bloed (een bepaalde stof in het bloed).

Een overzicht van minder vaak voorkomende bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is: ciprofloxacine. Dit is aanwezig in de vorm van
ciprofloxacinehydrochloride-monohydraat, overeenkomend met resp. 250 mg, 500 mg of 750 mg ciprofloxacine.

De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat, povidon, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, stearinezuur, magnesiumstearaat, croscarmellosenatrium, hypromellose, macrogol 6000, talk, titaandioxide (E171).

De fabrikanten van Ciprofloxacine Sandoz zijn:

HEXAL AG Industriestraße 25
D-83607 Holzkirchen
Duitsland

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke Allee 1
D39179 Barleben
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 04-12-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven