Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Clindamycine

 • Antibioticakuur
 • Bij bacteriële infecties
 • Kuur helemaal afmaken
 • Capsules om in te nemen

Over Clindamycine

Clindamycine is een antibioticum. Dit medicijn doodt bepaalde bacteriën. Daardoor geneest het infecties (ontstekingen die veroorzaakt worden door bacteriën). Artsen schrijven een antibioticakuur met Clindamycine voor bij onder andere de volgende aandoeningen:

 • Luchtweginfecties, zoals long of keelontsteking;
 • Infecties in de botten en/of gewrichten;
 • Infecties van de huid en/of weke delen;
 • Infecties van de vrouwelijke geslachtsorganen;
 • Buikholteontstekingen, waaronder buikvliesontsteking en abcessen in de buik.

In sommige gevallen wordt Clindamycine samen met een ander antibioticum gegeven.

Gebruik

Neem de capsules in met een heel glas water. Zo voorkomt u dat de capsule in de slokdarm blijft hangen (dat kan namelijk irritatie veroorzaken). U kunt het medicijn met of zonder voedsel innemen. Probeer Clindamycine steeds rond hetzelfde tijdstip in te nemen.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

 • Volwassenen: de aanbevolen dosering is 150450 mg om de 6 uur.
 • Kinderen: Clindamycine in kinderen (vanaf 1 maand oud) dient te worden gedoseerd op basis van het totale lichaamsgewicht, ongeacht obesitas. De aanbevolen dosering is 8 – 25 mg per kg lichaamsgewicht per dag verdeeld over 3 of 4 gelijke doses.

Let op: de capsules dienen alleen te worden gebruikt door kinderen die capsules kunnen doorslikken.

Maak de gehele Clindamycine Sandoz behandeling af die door uw arts is voorgeschreven. Hoewel u in sommige gevallen al vrij snel verbetering kunt merken, moet u toch doorgaan met het innemen van Clindamycine Sandoz. De infectie kan namelijk terugkeren wanneer nog enkele schadelijke bacteriën in leven blijven.

Alcohol/autorijden

Er gelden geen waarschuwingen over autorijden of het gebruik van alcohol.

Te veel ingenomen/dosis vergeten

Als u te veel van dit medicijn heeft ingenomen kunnen verschijnselen in het maag-darmkanaal (gastro-intestinale verschijnselen ) zoals buikpijn, ontsteking van de slokdarm, misselijkheid, braken en diarree optreden. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u te veel van Clindamycine Sandoz heeft ingenomen..

Bent u een dosis Clindamycine vergeten? U moet gewoon doorgaan met de volgende dosering. Let op! Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Wanneer niet gebruiken

Clindamycine is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor lincomycine of voor één van de stoffen die in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek ‘Samenstelling’.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem in de volgende situaties contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt:

 • U heeft een darmontsteking of u heeft daar vroeger last van gehad;
 • Uw lever of uw nieren werken onvoldoende;
 • U heeft regelmatig last van allergieën.

Overleg met een arts als u tijdens de behandeling last krijgt van:

 • Klachten die duiden op een hevige allergische reactie (zie bijsluiter voor een omschrijving);
 • Diarree tijdens de behandeling of binnen 3 weken na afloop van de behandeling;
 • Minder plassen (verminderde urineproductie), het vasthouden van vocht wat kan leiden tot zwelling van uw benen, enkels of voeten, kortademigheid of misselijkheid.

Deze klachten kunnen wijzen op een bepaalde aandoening die ontstaat door het innemen van Clindamycine. In de bijsluiter staat meer informatie over dit onderwerp.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of probeert zwanger te worden, wordt Clindamycine Sandoz alleen gebruikt indien uw arts dat strikt noodzakelijk acht.

Clindamycine Sandoz wordt in de moedermelk uitgescheiden en kan mogelijk bijwerkingen veroorzaken op de darmflora van zuigelingen. Bij gebruik van Clindamycine Sandoz tijdens de borstvoeding dienen de voordelen en risico’s zorgvuldig tegen elkaar te worden afgewogen rekening houdend met het belang van de behandeling voor de moeder en de mogelijke bijwerkingen van Clindamycine Sandoz op de zuigeling. Uw arts zal beslissen of het nodig is om de borstvoeding tijdelijk te onderbreken voor de duur van de behandeling met Clindamycine Sandoz.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

De werking van de volgende medicijnen kan door Clindamycine Sandoz worden beïnvloed:

 • Spierverslappende medicijnen die bij operaties worden gebruikt; clindamycine kan namelijk het effect van deze medicijnen versterken;
 • Erytromycine, een ander antibioticum, omdat deze medicijnen elkaars werking verminderen;
 • Medicijnen die gebruikt worden om stollen van het bloed tegen te gaan, zoals warfarine. U kunt dan sneller een bloeding krijgen. Uw arts zal dan regelmatig willen controleren hoe goed uw bloed kan stollen.

Het volgende medicijn kan de werking van Clindamycine Sandoz verminderen:

 • Rifampicine (antibioticum tegen infecties): rifampicine stimuleert de werking van de enzymen verantwoordelijk voor de afbraak van Clindamycine Sandoz. Hierdoor kan het effect van Clindamycine Sandoz verminderen.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van:

 • Het vasthouden van vocht wat kan leiden tot zwelling van uw benen, enkels of voeten, kortademigheid of misselijkheid.

Bijwerkingen komen in de volgende frequenties voor:

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Ernstige diarree; er kan dan sprake zijn van een ontsteking van de darmen veroorzaakt door een bepaalde bacterie (Clostridium difficile), die kan groeien doordat de andere bacteriën door de werking van clindamycine verdwijnen. Waarschuw daarom uw arts als u diarree krijgt (zie ook rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”);
 • Diarree;
 • Buikpijn;
 • Maagpijn;
 • Ontsteking van het mondslijmvlies;
 • Abnormale leverfunctietest, stijging van transaminasen in serum.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Tekort aan bepaalde witte bloedcellen waardoor eerder infecties ontstaan (granulocytopenie);
 • Blokkade van zenuwen en spieren (neuromusculair blokkerend effect);
 • Braken, misselijkheid;
 • Uitslag gekenmerkt door een vlak, rood gebied op de huid dat is bedekt met kleine samenvloeiende bultjes (maculopapulaire uitslag), huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten).

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Plotselinge zwelling van de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), met als gevolg ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angiooedeem), zwelling van de gewrichten;
 • Medicijnenkoorts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Leverontsteking (hepatitis) met tijdelijke geelzucht;
 • Ontsteking van meerdere gewrichten (polyartritis).

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in e bijsluiter. Overleg met een arts of apotheker als u last krijgt van bijwerkingen, ook als de bijwerking niet in de bijsluiter wordt genoemd.

Samenstelling

De werkzame stof in dit medicijn is clindamycine. De capsules bevatten clindamycinehydrochloridemonohydraat, overeenkomend met 150 mg of 300 mg watervrij clindamycine per capsule.

De andere stoffen in dit medicijn zijn: maïszetmeel, lactose, talk en magnesiumstearaat. De capsules bestaan uit gelatine, ijzeroxide (E172) en titaandioxide (E171).

De fabrikanten van Clindamycine Sandoz zijn:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr.7ª

Târgu Mureş

Jud. Mureş

Roemenië

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 23-11-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven