Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Doxycycline

 • Antibioticum
 • Helpt bij diverse bacteriële infecties
 • Kuur afmaken
 • Niet gebruiken bij zwangerschap
 • Kan werking van de anticonceptiepil verminderen

Over Doxycycline

De werkzame stof doxycycline behoort tot de antibiotica. Dit middel is in staat om de groei van bacteriën die gevoelig zijn voor doxycycline te remmen.

Doxycycline 100 mg PCH wordt gebruikt bij de behandeling van infecties veroorzaakt door voor doxycycline gevoelige bacteriën, zoals:

 • Infecties van de ademhalingswegen;
 • Infecties van keel, neus of oren;
 • Infecties van de urinewegen;
 • Geslachtsziekten (syfilis);
 • Infecties van de huid en weke delen, bijvoorbeeld Borrelia burgdorferi infecties;
 • Ziekte van Lyme (infectie na een beet van een teek);
 • Leptospirose;
 • Infecties van de ogen (trachoom);
 • Infecties van het maagdarmkanaal;
 • Infecties met griepachtige verschijnselen (Q koorts, Rickettsiosis/ Vlektyfus).

Gebruik/werking

Volg bij gebruik van Doxycycline 100 mg PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering

Wanneer uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt:

 • Volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar die zwaarder zijn dan 50 kg Begindosering: 2 tabletten (200 mg) in één keer op de eerste dag (=24 uur). De volgende dagen is 1 tablet (100 mg) per dag de gebruikelijke dosering.
  Doxycycline dient tot 1 à 2 dagen na het verdwijnen van de symptomen van de infectie te worden ingenomen. Bij de behandeling van ernstigere infecties en chronische infecties van de urinewegen kan de dosis worden verhoogd tot 2 tabletten (200 mg) per dag (=24 uur).
 • Kinderen vanaf 8 jaar en lichter dan 50 kg De dosering is afhankelijk van het gewicht van uw kind. Op de eerste dag van de behandeling 4 mg per kg lichaamsgewicht in één keer. De volgende dagen een dosis van 2 mg per kg lichaamsgewicht, één keer per dag toedienen.

Met Doxycycline 100 PCH kan een dosering van minder dan 100 mg (vervolgdosering bij kinderen die minder dan 50 kg wegen) niet gerealiseerd worden. Hiervoor zijn andere doxycycline bevattende geneesmiddelen in de handel.

Bij bepaalde aandoeningen kan een specifieke dosering nodig zijn. Dat geldt ook voor ouderen met een leverfunctiestoornis. In de bijsluiter vindt u meer informatie hierover.

Wijze van gebruik

Neem de tabletten met een ruime hoeveelheid water in terwijl u rechtop zit of staat. U kunt dit geneesmiddel ook met wat voedsel innemen. Ga na het doorslikken van de tablet niet direct liggen; de tablet zou dan irritatie in de slokdarm kunnen geven. Neem de tablet dus niet in vlak voor het slapengaan.

Maak de kuur helemaal af, ook als u al eerder klachtenvrij bent. Als u te snel stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kan de infectie terugkeren.

Autorijden

Doxycycline kan soms duizeligheid veroorzaken. Stel autorijden en het bedienen van zware machines uit tot deze klachten zijn verdwenen. Houd kinderen die dit geneesmiddel gebruiken goed in de gaten, met name wanneer zij op straat spelen.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Doxycycline

Wanneer u te veel van Doxycycline 100 mg PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het gebruik van Doxycycline zonder te overleggen met uw arts.

Wanneer niet gebruiken

Doxycycline is niet voor iedereen geschikt. Gebruik Doxycycline 100 mg PCH niet in de volgende situaties:

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor doxycycline en andere tetracyclinen (vergelijkbare antibiotica) of één van de andere bestanddelen van de tablet;
 • Bij pasgeborenen en kinderen die jonger dan 8 jaar zijn. Doxycycline kan het gebit van jonge kinderen beschadigen en de botten kunnen brozer worden;
 • Bij zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met een arts over het gebruik van Doxycycline in de volgende situaties:

 • Als u overgevoelig of resistent bent voor antibiotica van de tetracycline-groep;
 • Als u een stoornis in de bloedstolling heeft en/of als u wordt behandeld met geneesmiddelen die de stolling van het bloed remmen;
 • Indien tijdens de behandeling met dit middel nieuwe infecties ontstaan;
 • Wanneer tijdens de behandeling met dit middel ernstige diarree optreedt die gepaard gaat met koorts;
 • Als een ontsteking van de huid optreedt na blootstelling aan zonlicht of uv-licht (overdreven zonnebrandreactie);
 • Als u langdurig Doxycycline gebruikt. Uw bloedwaarden kunnen gecontroleerd worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap dit geneesmiddel niet gebruiken. Doxycycline kan schadelijk zijn voor de ongeboren vrucht. Zorg tijdens het gebruik van dit geneesmiddel voor goede anticonceptie om zwangerschap te voorkomen.

Let op: de werking van de pil kan worden verminderd door gelijktijdig gebruik met Doxycycline! Aangeraden wordt om aanvullende anticonceptie (bijvoorbeeld een condoom) te gebruiken om zwangerschap te voorkomen tot na de eerste menstruatie na het stoppen van de kuur met doxycycline.

Doxycycline gaat over in de moedermelk, daarom mag tijdens het gebruik van doxycycline geen borstvoeding gegeven worden.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Doxycycline heeft een wisselwerking met andere geneesmiddelen. Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u Doxycycline combineert met de volgende medicijnen:

 • Penicillines (bepaalde antibiotica);
 • Middelen die de bloedstolling remmen, zoals acenocoumarol en fenprocoumon;
 • IJzerpreparaten en maagzuurbindende middelen (middelen die aluminium, calcium, magnesium of bismut bevatten);
 • Middelen tegen epilepsie (carbamazepine, fenytoïne, barbituraten);
 • Het narcosemiddel methoxyfluraan.

Let op, bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de geneesmiddelen die u al gebruikt, wat de werkzame stof is van dat middel.

Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Doxycycline 100 mg PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

 • Maagdarmklachten, waaronder misselijkheid en overgeven, buikpijn, diarree, ontsteking of zwarte verkleuring van de tong, slikstoornissen, darmontsteking;
 • (Schimmel)infecties in vagina, mondholte, anus;
 • Jeuk aan de anus;
 • Brozer worden van de botten in de groeifase;
 • Blijvende verkleuring van de tanden;
 • Overgevoeligheid voor (zon)licht.

Een overzicht van minder vaak voorkomende bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Neem contact op met een arts als u last krijgt van hevige of ernstige bijwerkingen. Of als u bijwerkingen ervaart die niet in de bijsluiter staan vermeld.

Samenstelling

Het werkzaam bestanddeel is doxycyclinehyclaat overeenkomend met 100 mg doxycycline per tablet.

De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose (E460i), colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b), natriumzetmeelglycolaat, methylhydroxypropylcellulose (E464), macrogol 6000, talk (E553b), titaandioxide (E171), siliconenemulsie en methacrylzure ethylacrylaat copolymer.

De fabrikant van Doxycycline 100 mg PCH is:

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 21-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven